Ефективність використання модифікованого тесту Кеттелла в психотерапевтичної практиці (Табідзе А.А.)

  1. 1. Постановка питання
  2. 2. Про деякі помилки інтерпретації стандартного тесту Кеттелла
  3. 3. Пропозиції по модифікації результатів тесту Кееттелла
  4. 4. Обговорення модифікованої інтерпретації тесту Кеттелла
  5. 5. Висновки
  6. література

У роботі викладається авторський варіант тесту Кеттелла . Показано, що нове уявлення дозволяє отримати наочний психологічний профіль особистості людини і оцінити рівень розвитку його емоційних, вольових, комунікативних та інтелектуальних якостей.

1. Постановка питання

У психотерапевтичної практиці є аксіомою той факт, що коли людина звертається за професійною допомогою, то він звертається з «уявної» проблемою; сам факт звернення говорить про те, що людина не знає своїх реальних труднощів [1]. Тому проведення повноцінної діагностики має виключно важливе значення для знаходження реальних причин проблеми та вироблення спільних рішень.

У психотерапії для диференціальної діагностики особистості зазвичай рекомендується використовувати опитування, спостереження і тести. Однак якщо проаналізувати численну літературу по психотерапевтичному консультування можна помітити, що тут діагностика, як правило, обмежується знайомством із запитом клієнта, його опитуванням, спостереженням, але без використання тестів, що мають більш високу об'єктивність, ніж опитування і спостереження.

Такий стан, на мій погляд, пов'язано зі складністю інтерпретації і не наочністю подання тестових матеріалів. Тут в першу чергу мова йде про широко поширеному тесті Кеттелла, а точніше його графічному зображенні. Проілюструю вищесказане наступним прикладом.

2. Про деякі помилки інтерпретації стандартного тесту Кеттелла

Із запитом звернулася молода, цікава жінка, з вищою освітою, Наталія Н., яка бажає мати дітей (їй уже 31 рік), але має труднощі у створенні сім'ї. Вона соціально успішна, матеріально і житлово забезпечена, але чоловіки надовго біля неї не затримуються. Особисто їй причини такого їх поведінки не були зрозумілі, і вона прийшла до висновку, що час безплідного очікування вичерпано і їй необхідно звернутися за професійною допомогою.

Свою консультативну роботу я завжди попереджаю отриманням заповненого опитувальника Кеттелла 16 РF-A (для дорослих -187 питань). Серед безлічі особистісних тестів, заснованих на опитувальних листах, саме тест Кеттелла в порівнянні з іншими, як ніякий інший, заслужено виявляється кращим, так як дає багатосторонній розгорнутий профіль особистості з 16 факторів.

Відповіді на всі питання вимагають не так багато часу: 20-25 хв. Для обробки результатів використовувалася комп'ютерна сертифікована програма розробки Інституту психології РАН (підрозділ «Когито-Центр») [2]. Результат, отриманий даною програмою в графічному виконанні, представлений на рис.1.

1

Рис.1. Стандартний особистісний психологічний профіль Наталії Н., підприємець, 31 рік (по Кеттеллу)


Фактори від 4 до 7 вважаються слабко виражені.

Отримані в програмі чисельні значення психологічних факторів в стінах занесені в стовпець Ф таблиці. Для зручності читання позначення змісту чинників - графік розгорнутий на 90 градусів.

Одночасно з цим програма дає текстовий супровід по кожному фактору.

Слід сказати, що близький за формою графік ми отримуємо за допомогою аналогічних програм інших фірм-розробників - «Амалтея», «Дзеркало», «Іматон». Точно така ж картина виходить і за допомогою ручної обробки опитувальників, представлених в довідниках по практичній діагностиці [3,4] і навчальних посібниках [5]. Тобто це загальноприйнята стандартизоване уявлення.

На що можна звернути увагу клієнтки в цьому графіку? Які можна зробити з нього загальні висновки та рекомендації? На мій погляд - практично ніяких.

По перше. Не ясно в чому полягає необхідність такого графічного представлення - з'єднання в безперервну ламану лінію послідовно зв'язує далекі один від одного за змістом фактори (відчуженість А - високий інтелект В -Емоційна нестійкість С - владність Е - і т.д.).

Що таке уявлення графічно демонструє? Або це зроблено довільно? Якщо це так, то воно тут заплутує розуміння графіка. У будь-якому випадку слід обгрунтувати і пояснити вид графіка або поміняти уявлення результатів.

По-друге. Деякі явно негативні психологічні якості, такі як «Тривожність + О», «Підозрілість + L» і «Напруженість + Q4» занесені чомусь в позитивний полюс. А їх позитивні антиподи «Спокій-О»,

«Довірливість-L», «Розслаблення-Q4» в негативні якості. Це явна помилка. Відповідно до логіки здорового глузду їх необхідно поміняти місцями. Неймовірно, що до сих пір на це невідповідність ніхто не звернув увагу. Всі інші 13 факторів, на мій погляд, відповідають своїм місцем.

І по-третє. На початку графіка рис.1. заявлена ​​біполярність факторів у вигляді позитивного і негативного полюса (наприклад, емоційна нестійкість - емоційна стійкість). Однак надалі чомусь інтерпретація дається в однополярний вигляді від 0 до 10. Це видно з виразу під діаграмою: «Фактори від 4 до 7 вважаються слабко виражені». Якщо зупинятися на біполярному поданні факторів, то необхідно вибирати вісь відліку, щодо якої фактори вважаються або позитивними, або негативними. У цій програмі цього не зроблено, хоча у інших авторів така вісь відліку зустрічається.

Слід підкреслити, що всі ці недоробки роблять графік не наочним і малоінформативною, більш того - безглуздим. А обговорення в цьому випадку обмежується роздруківкою текстового супроводу окремих 16 факторів. В результаті після знайомства з їх безліччю клієнт остаточно заплутується.

3. Пропозиції по модифікації результатів тесту Кееттелла

У даній роботі зроблена спроба подолати зазначені недоліки і представити результати тесту в більш наочному і ясному для розуміння вигляді. На рис. 2 представлений підсумок цієї роботи. Що було зроблено?

Що було зроблено

Рис.2. Особистісний психологічний профіль Наталії Н., підприємець, 31 рік (по Кеттеллу. Модифікація Табідзе А.А.)

По-перше, запропоновано відмовитися від ламаного графіка і представити тест Кеттелла у вигляді діаграми, що складається з 4-х груп близьких за змістом факторів:

1-я група. Емоційні якості - (З, L, О, Q4)

2-я група. Вольові якості - (E, H, G, Q3)

3-тя група. Комунікативні якості - (A, F, I, Q2)

4-я група. Інтелектуальні якості - (B, M, N, Q1)

Можна знайти роботи, де дається ця рекомендація і де вибір окремих груп збігається із запропонованими. Але ніде ця рекомендація не доводилася до наочного уявлення.

По-друге, запропоновано негативні за змістом фактори (підозрілість L, тривожність O, напруженість Q4) помістити в негативний полюс, а їх позитивні антиподи (довірливість, спокій і розслабленість) в позитивний на своє логічне місце, тобто поміняти місцями.

При заміні місцями цих трьох чинників чисельні значення їх стіною стають іншими - будучи максимальними, вони стають мінімальними і навпаки.

Для такого коригування, не змінюючи комп'ютерну програму, від максимального значення даного чинника рівного 10 віднімаємо його фактичне (наприклад, L) і отримуємо його скориговане значення L * = 10 - 9 = 1, яке відрізняємо зірочкою. Аналогічно для O * = 10 - O = 10 -10 = 0, Q4 * = 10 Q4 = 10 -10 = 0. Ці скоректовані дані ми заносимо в таблицю рис. 2 в стовпець Ф *.

По-третє, для наочності біполярності факторів запропоновано вісь координат розташувати симетрично на середині шкали (= 5). Тоді з'являється можливість ввести поняття «наведених» до цієї осі факторів Ф ^. В цьому випадку їх чисельні значення будуть Ф ^ = Ф - 5.

Всі ці значення «наведених» чинників заносимо в новий стовпець Ф ^ і маємо в своєму розпорядженні на графіку рис. 2 у вигляді наочних чорних і білих смужок, в залежності від їх знака. ЧОРНІ - це негативні «наведені» чинники, БІЛІ - позитивні.

Таким чином, всі 16 психологічних якості, представлені в наведеному вигляді зараз мають як знак (+, -), так і інтенсивність (від 0 до 5), що відповідає науковим вимірам.

4. Обговорення модифікованої інтерпретації тесту Кеттелла

На рис. 2 відразу кидається в очі, що вся група емоційних якостей у клієнтки виявилася негативною (чорної) з високими негативними значеннями: емоційна нестійкість З ^ = -3, підозрілість L ^ = - 4, а тривожність O ^ і внутрішнє напруження Q4 взяли граничне негативне значення , рівне -5.

Таке потужне негативний емоційний ядро ​​і низький самоконтроль (Q3 ^ = -4) явно характеризує клієнтку як психологічно незрілого людини. А високі значення Е ^ = +5 з вольової групи говорять про її наполегливості, владності, незалежності та активної позиції в захисті своїх емоційних проявів.

Який чоловік буде здатний довго перебувати в такій атмосфері?

З іншого боку її сильні інтелектуальні якості (всі «наведені» інтелектуальні чинники - позитивні, на рис. 2 вони всі білі) в поєднанні зі сміливістю, упевненістю (Н ^ = +3), відповідальністю (G ^ = +1) і знову ж владністю (Е ^ = +5) дозволяють їй бути успішною в діловому середовищі.

При знайомстві з рис. 2 клієнтка сказала, що вперше «побачила», хто вона насправді і сама ж відповіла на свій запит про невдачі в особистому житті. У неї був тільки одне питання: «Що ж робити?». Рекомендації, які були їй надані, мали згодом позитивну дію, але вони виходять за рамки цієї статті і ми їх опускаємо.

5. Висновки

Психодиагностический метод Кеттелла в своїй стандартній інтерпретації має помилки, які слід усунути.

Інтерпретація тесту Кеттелла в запропонованому модифікованому вигляді дає в руки психотерапевта інструмент, здатний знайти і наочно представити клієнтові його психологічний портрет.

Мій досвід консультування клієнтів з психосоматичними та психічними (наприклад, МДС захворюваннями, батьків дітей з девіантною поведінкою або з синдромом дефіциту уваги і гіперактивністю ( СДУГ ); працівників, які не здатні довго втриматися на одному місці, працівників комунікативної сфери з «синдромом емоційного вигорання» і багатьох інших часто дає результати, близькі по виду з рис. 2, що показує на недосконалість цих людей в особистому емоційній сфері. Виходячи з такого малюнка, вони не могли з цим не погодитися і починали цікавитися методами самовдосконалення.

Крім того цей метод може бути гарною підмогою для будь-якого фахівця в якості самодіагностики.

На рис. 3 представлений в якості прикладу психологічний профіль людини, що використовує різні психотехніки для особистісного зростання. З цього малюнка наочно видно результати цієї внутрішньої роботи - майже всі «наведені» психологічні фактори розташовуються в позитивному секторі, що демонструє його оптимальні професійні особистісні якості.

З цього малюнка наочно видно результати цієї внутрішньої роботи - майже всі «наведені» психологічні фактори розташовуються в позитивному секторі, що демонструє його оптимальні професійні особистісні якості

Рис.3. Особистісний психологічний профіль Сергій С., підприємець, 50 років (по Кеттеллу. Модифікація Табідзе А.А.)

До можливостей методу може бути віднесено його використання в якості об'єктивізації результативності роботи з клієнтом до і після терапії, як це зроблено в роботі [6].

Розробка даної модифікації була обумовлена ​​необхідністю встановлення кореляції результатів приладового психодіагностичного методу [7] з даними тестової психологічної діагностики.

література

1. Довідник по психотерапії / А.К.Васільев, Т.А.Кіцина, М.В.Овсянніков; під заг. ред. д.м.н., професора Макарова.-М .: Астрель, 2009 стр. 122

2. «Псіпрофіль. Професійні психологічні тести ». ПсіПрофіль, версія 4.01 від 14. 03.2011 для локальних ПК. «Когито-Центр», Інститут психології РАН.

3. Практична психодіагностика. Методика і тести. Навчальний посібник. Редактор - укладач Д.Я. Райгородскій.- Самара: Видавничий дім «Бахрах-м», 2005, -672 с.

4. Психодіагностика. Довідник практичного психолога. За заг. ред. С.Т. Посохова. - М.,: АСТ; СПб: Сова, 2005.-671 с.

5. Батаршев Л.А. Діагностика рис особистостей і акцентуації: Практичний посібник. - М., Психотерапія, 2006. - 288 с.

6. Козлов Н.И., Лебедєв О.М. Досвід використання опитувальника Кеттелла для об'єктивної оцінки результативності психологічного тренінгу .

7. Табідзе А.А. Про можливості приладової психодіагностики. - Журнал «Психотерапія», 2010 р, №4 (88), стор. 29-34.

На що можна звернути увагу клієнтки в цьому графіку?
Які можна зробити з нього загальні висновки та рекомендації?
Що таке уявлення графічно демонструє?
Або це зроблено довільно?
Що було зроблено?
Який чоловік буде здатний довго перебувати в такій атмосфері?
У неї був тільки одне питання: «Що ж робити?
Новости