Пісочна терапія в роботі з дошкільниками з особливостями розвитку

Чи є така дитяча гра, яка зможе гармонізувати картину світу, поставити заслін на шляху жорстокості, дасть відчуття розмаїття природи, позбавить від внутрішніх конфліктів і страхів, розкриє поняття добра і зла? Так, є така гра! Нею бавилися всі покоління роду людського, бо немає на світі нічого простіше і доступніше, зручніше і різноманітніше, жвавіше і об'ємніше, ніж пісочна гра.

Нею бавилися всі покоління роду людського, бо немає на світі нічого простіше і доступніше, зручніше і різноманітніше, жвавіше і об'ємніше, ніж пісочна гра

Ідея пісочниці чудова, оскільки пісок - той дивовижний природний матеріал, здатний передати одночасно багато: відчуття розмаїття природи, можливостей свого тіла і сутності життя взагалі з її плинністю, несподіванкою, безліччю форм.

Для багатьох людей полегшення думки в слово - важко, особливо для дітей. Однак існує ще й мова міміки, жесту, здатний тонко висловити відчуття або почуття. У малюнку, пластиліні рука теж вибудовує мости між внутрішнім і зовнішнім світами. Тоді внутрішній образ стає зримим в зовнішньому творінні. Цей принцип покладено в основу методики пісочниці.

Головне достоїнство пісочниці в тому, що вона дозволяє дитині або цілій групі дітей реально створювати картину світу в живому тривимірному просторі, дає можливість будувати свій особистий світ, модель свого мікрокосмосу, відчуваючи себе його творцем.

Пісок нерідко діє на дітей як магніт. Перш ніж вони встигнуть усвідомити, що вони роблять, їх руки самі починають просівати пісок, будувати тунелі, гори і т.д. А якщо до цього додати мініатюрні фігурки, іграшки, тоді з'являється цілий світ, розігруються драми, і дитина повністю занурюється в гру.

Сам принцип терапії піском був запропонований ще К.Г. Юнгом, чудовим психотерапевтом, засновником аналітичної психотерапії. Пісок має властивість пропускати воду. У зв'язку з цим фахівці стверджують, що він поглинає негативну психічну енергію, взаємодія з ним очищає енергетику людини, стабілізує емоційний стан. Так чи інакше, спостереження і досвід показують, що гра в пісок позитивно впливає на емоційне самопочуття дітей і дорослих, це робить її прекрасним засобом для "турботи про душу", - саме так перекладається термін "психотерапія".

Основна ідея пісочної терапії формулюється так: гра з піском надає дитині можливість позбутися від психологічних травм за допомогою перенесення зовні, на площину пісочниці, фантазій і формування відчуття зв'язку і контролю над своїми внутрішніми спонуканнями. Встановлення зв'язку з несвідомими спонуканнями, особливо з архетипом самості, і їх вираження в символічній формі значною мірою полегшують здорове функціонування психіки. Дитина в процесі пісочної гри має можливість висловити свої найглибші емоційні переживання, він звільняється від страхів, і пережите не розвивається в психічну травму.

Мета такої терапії - не змінювати і переробляти дитини, не вчити його якимось спеціальним поведінковим навичкам, а дати йому можливість бути самим собою.

Гра дитини - символічна мова для самовираження. Маніпулюючи іграшками, він може показати більш адекватно, ніж висловити в словах, як ставиться до себе, значущим дорослим, подій у своєму житті, що оточує.

Гру дітей можна оцінити більш повно, якщо визнати, що вона для них - засіб комунікації. Діти більш безпосередньо виражають себе в спонтанній, ініційованої ними самими грі, ніж в словах, оскільки в ній вони відчувають себе більш зручно. Для дітей "відіграти" свій досвід і почуття - найбільш природна динамічна і оздоровлюються діяльність, якою вони можуть зайнятися. Гра в піску надає можливість для вирішення конфліктів і передачі почуттів. Іграшки озброюють дитини відповідними засобами, оскільки вони, поза всяким сумнівом, є частиною того середовища, в якій може здійснюватися його самовираження. У вільній грі він може висловити те, що йому хочеться зробити. Коли він грає вільно, а не за чиєюсь вказівкою, то робить цілий ряд незалежних дій. Почуття і установки, які дитина іноді боїться висловити відкрито, можна, нічого не побоюючись, спроектувати на обрану ним на власний розсуд іграшку. Замість того щоб висловлювати почуття і думки в словах, дитина може закопати в пісок ту чи іншу іграшку, вдарити, втопити і т.д. Почуття дитини часто неможливо висловити вербально.

Форми і варіанти пісочної терапії визначаються особливостями конкретної дитини, специфічними завданнями роботи і її тривалістю.

Ігрові методи можуть застосовуватися:

  • з метою діагностики;
  • надання первинної психологічної допомоги;
  • в процесі короткостроковій психотерапії;
  • довгострокового психотерапевтичного впливу.

У багатьох випадках гра з піском виступає в якості провідного методу корекційного впливу (як, наприклад, при наявності у дитини емоційних і поведінкових порушень невротичного характеру). В інших випадках - як допоміжний засіб, що дозволяє стимулювати дитину, розвинути його сенсомоторні навички, знизити емоційну напругу і т.д. Часто можна використовувати пісочницю в якості психопрофілактичної, розвиваючого кошти.

Застосування піскової терапії найбільш підходить для роботи з дітьми дошкільного віку. Особливо потребують такої терапії дошкільнята з ЗПР. У ролі ведучих характеристик таких дошкільнят виділяють слабку емоційну стійкість, порушення самоконтролю у всіх видах діяльності, агресивність поведінки і її провокуючий характер, труднощі пристосування до дитячого колективу, метушливість, часту зміну настрою, відчуття страху, манерничанье, фамільярність по відношенню до дорослого. М. Вагнерова вказує на велику кількість реакцій, спрямованих проти волі батьків, часту відсутність правильного розуміння соціальної ролі і положення, яскраво виражені труднощі в розрізненні найважливіших рис міжособистісних відносин. В.В. Лебединський відзначає особливу залежність логіки розвитку дітей з ЗПР від умов виховання. Е.С. Слепович - проблеми в сфері соціальних емоцій: діти не готові до емоційно теплим відносинам з однолітками, у них можуть бути порушені емоційні контакти з близькими дорослими, вони слабо орієнтуються в морально-етичних нормах поведінки. Зазначені особливості дітей з ЗПР створюють додаткові труднощі для діагностичної та корекційної роботи з ними.

Часто діти з ЗПР не можуть у вираженні своїх переживань через недостатнє розвитку вербального апарату, бідності уявлень. Пропонована техніка може виявитися їм вельми корисною. Невербальна експресія з використанням різноманітних предметів, піску, води, а також конструктивних і пластичних матеріалів для них найбільш природна, що стає особливо значимо при наявності у дитини певних мовних порушень. Кожна обрана фігурка втілює будь-якої персонаж, який може взаємодіяти з іншими героями. Дитина сам придумує, про що вони говорять або що роблять; іноді він може запросити психолога приєднатися до гри і виступати від імені будь-якого персонажа. У всіх цих випадках дитина відчуває себе господарем свого маленького світу і є режисером драми, яка розігрується на пісочному аркуші. Те, що перш таїлося в глибині дитячої душі, виходить на світло; персонажі гри приходять в рух, висловлюючи найбільш актуальні для дитини почуття і думки.

Гра на піску з фігурками особливо плідна в роботі з тими дітьми, які ніяк не можуть висловити свої переживання. Діти з заниженою самооцінкою, підвищеною тривожністю і сором'язливістю зазвичай охоче обирають фігурки і переключають на них свою увагу. Діти ж з нестійким увагою дуже експресивні; гра дає їм багаті кінестетичні відчуття. Агресивні діти легко обирають персонажів, які символізують "агресора" і його "жертву". Діти, які пережили психічну травму, знаходять для себе таку гру досить корисною: вона допомагає їм заново пережити травматично подія і, можливо, позбутися від пов'язаних з ним переживань. Успішним може бути застосування цієї техніки з дітьми, які переживають стрес в результаті втрати близьких людей або розлуки з ними.

В процесі проведення пісочної психотерапії виділяють три стадії гри з піском: хаос, боротьба і вирішення конфлікту.

На стадії "хаосу" дитина вистачає безліч іграшок, безладно розставляє їх на пісочному аркуші, часто перемішує їх з піском. Подібні дії відображають наявність тривоги, страху, сум'яття, недостатньо позитивної внутрішньої динаміки. Через "хаос" відбувається поступове "проживання" психоемоційного стану та звільнення від нього. Багаторазове повторення психотравмуючої ситуації дозволяє змінювати емоційне ставлення до неї. Стадія "хаосу" може займати від одного до декількох занять. Можна помітити, як від картини до картини зменшується кількість використовуваних фігурок і з'являється сюжет.

Стадію "боротьби" можна спостерігати у складних дітей. На пісочний лист несвідомо переносяться внутрішні конфлікти: агресія, образи, тривога, нездужання, реальні конфліктні взаємини та ін. Істоти в пісочниці вбивають один одного, йде сутичка, війна, важке протиборство. Через деякий час може з'явитися герой або сили, які наводять лад і відновлюють справедливість.

На стадії "вирішення конфлікту" можна спостерігати більш благополучні картини: світ, спокій, повернення до природних занять.

Так, К.Г. Юнг стверджував, що процес "гри в пісок" вивільняє заблоковану енергію і "активізує можливості самозцілення, закладені в людській психіці".

Гру з піском не можна інтерпретувати. Психолог повинен виконувати роль уважного глядача. Позиція психолога - це "активна присутність", а не керівництво процесом. Звільнення пригніченою енергії: призводить до її трансформації, що дозволяє направити трансформовану енергію на розвиток особистості і подальше навчання.

Никонова А. В., старший вихователь,
Севостьянова І.Л., методист лабораторії,
Павлова Є.Є., вчитель-логопед МДОУ д / с № 466, м Самара

Стаття надана журналом "Вихователь ДНЗ", № 9 2009

Автор

Е. Павлова вчитель-логопед МДОУ д / с № 466, м Самара
І. Севостьянова методист лабораторії
А. Никонова старший вихователь

Коментувати можут "Пісочна терапія в роботі з дошкільниками з особливостями розвитку"

Новости