Атестація фахівців організації

 1. Зі статті ви дізнаєтесь:
 2. Положення про атестацію фахівців
 3. Які категорії співробітників підходять для атестації фахівців організації
 4. Порядок атестації фахівців
 5. При встановленні порядку проведення атестації важливо визначити форму даного заходу:
 6. Як оцінювати результати і підводити підсумки атестації фахівців організації
 7. Правила атестації персоналу

Атестація фахівців організації проводиться для найбільш раціонального використання персоналу, вироблення планів подальшого розвитку кадрів і підвищення ефективності їх праці. Подібна періодична оцінка співробітників може бути законодавчо встановленої або ініціюється роботодавцем.

Зі статті ви дізнаєтесь:

Атестація фахівців організації є періодичною оцінкою діяльності, кваліфікації і ділових якостей працівника. Дана процедура проводиться з метою виявлення його відповідності займаній посаді, а також визначення можливостей просування по кар'єрних сходах.

Положення про атестацію фахівців

атестація керівників і фахівців проводиться відповідно до спеціально розробленого положення. Причому для ряду посад і спеціальностей подібні положення законодавчо прописані і є обов'язковими до виконання. Атестації працівників, чиї професії не згадані в підзаконних актах, бажано проводити не рідше одного разу на три роки, головне - дотримуватися регулярність. атестація керівників  і фахівців проводиться відповідно до спеціально розробленого положення

Положення про атестацію фахівців на підприємстві повинно відображати наступні дані:

 • мети і завдання перевірки;
 • категорії працівників, які підлягають атестації;
 • терміни проведення, затверджений графік;
 • порядок проведення перевірки та склад атестаційної комісії;
 • критерії оцінки;
 • терміни і опис процедури підбиття підсумків перевірки.

На кожному підприємстві приймається положення про атестацію, відповідно до якого будуть перевірятися ділові якості і кваліфікація керівного складу та інших співробітників. При розробці даного положення, згідно з ч. 2 ст. 81 ТК РФ, потрібно враховувати думку представницького органу працівників організації.

У розділі мети і завдання положення про атестації прописується, наприклад, наступне:

впровадження гнучкої системи заохочень на додаток до фіксованої оплати праці;

виявлення потреби в підвищенні кваліфікації персоналу;

визначення низького рівня кваліфікації з метою їх звільнення;

просування по службі успішно пройшли перевірку співробітників.

Які категорії співробітників підходять для атестації фахівців організації

Складаючи положення про атестацію, слід визначити, які саме категорії працівників і з якою періодичністю повинні проходити дану оцінку. Перш за все, виділяється коло осіб, які не можуть, згідно із законодавством, проходити атестацію:

вагітні жінки;

науковці, зі стажем роботи менше 2 років;

молоді фахівці, які пропрацювали по даній посаді менше 1 року;

молоді фахівці в період обов'язкового терміну відпрацювання поле закінчення вузу;

жінки з дітьми до року;

некваліфіковані співробітники і інші особи, перераховані в п. 4.1 наказу ФМС від 02.04.2012 № 115, в п. 1.2 постанови правління ПФР від 15.01.2007 № 5п, п. 2 наказу Міністерства освіти та науки від 07.04.2014 № 276.

Серед інших категорій працівників у поточну атестацію повинні включатися всі, у кого після проходження попередньої перевірки минуло більше 3 років.

Терміни і графік оцінки встановлюються в залежності від цілей її проведення. Графік повинен містити конкретні дати для різних категорій працівників з різних структурних підрозділів. З графіком співробітників необхідно ознайомити під розписку.

При формуванні складу атестаційної комісії визначається її голова, секретар, представник від профспілки, експерт та інші члени.

Порядок атестації фахівців

Організація атестації проводиться фахівцями кадрової служби підприємства за участю керівників структурних підрозділів та включає наступні етапи:

підготовка до проведення оцінки;

проведення атестації;

оцінка і вироблення рішень за підсумками перевірки.

Довідка

При встановленні порядку проведення атестації важливо визначити форму даного заходу:

 1. письмова атестація (анкети або тести);
 2. усна (співбесіда);
 3. змішана, наприклад анкетування і співбесіду.

Підготовка до проведення атестації ведеться за активної участі керівників структурних підрозділів та включає:

 • випуск наказу про проведення атестації (Форма не уніфікована);
 • складання списку співробітників, що підлягають перевірці;
 • підготовку графіків її проведення;
 • встановлення складу атестаційної комісії;
 • підготовку характеристик на співробітників, що підлягають атестації (форма не уніфікована);
 • підготовку атестаційних бланків;
 • проведення роз'яснювальної роботи серед співробітників про цілі і порядок перевірки.

У підготовчий період уточнюються всі нюанси положення про підрозділи і посадові інструкції фахівців. Визначаються критерії оцінки випробувань і їх відповідність фактичним посадовим обов'язкам працівників, які атестуються різної кваліфікації.

Необхідні документи на співробітників повинні бути надані в атестаційну комісію не пізніше, ніж за два тижні до проведення перевірки. А з графіком працівників потрібно ознайомити не менше, ніж за місяць.

Підготовка атестаційних листів зазвичай є обов'язком секретаря комісії, а відгуки-характеристики на атестуються співробітників пишуть їхні безпосередні керівники з підрозділів.

Довідка

Як оцінювати результати і підводити підсумки атестації фахівців організації

При аналізі відповідей атестуються на випробуванні потрібно виходити зі складності виконуваних ними трудових функцій. При оцінюванні кваліфікаційних навичок співробітника необхідно звіряти прописані в посадовій інструкції вимоги до даної посади з реально продемонстрованими фахівцем навичками і знаннями.

Після завершення атестації та обробки результатів комісія викладає свої висновки в спеціальному протоколі, який віддається на вивчення керівнику підприємства. При цьому атестаційна комісія на підставі отриманих даних, провівши закрите обговорення, виносить одну з таких оцінок:

 • відповідає займаній посаді;
 • умовно відповідає займаній посаді;
 • не відповідає займаній посаді.

Оцінка «умовно відповідає займаній посаді» означає, що фахівець може продовжувати працювати, якщо у встановлені короткі терміни будуть помітні поліпшення в його роботі і виконані рекомендації атестаційної комісії з повторною перевіркою співробітника через рік.

Крім цього, атестаційна комісія може рекомендувати керівництву знизити або підвищити на посаді працівника, перевести на іншу роботу, встановити персональні надбавки до окладу або зняти вже наявні.

Висновки атестаційної комісії відображаються в протоколі, який підписують голова і секретар. Рішення щодо реалізації висновків комісії приймає керівник підприємства протягом двох місяців з дня закінчення перевірки.

За підсумками атестації випускається наказ, в якому зазначаються розроблені заходи, фіксуються зміни в розстановці кадрів, посадових окладах, зарахування працівників, в резерв на висунення, заохочуються позитивно атестовані співробітники.

Правила атестації персоналу

Правила атестації персоналу в тій чи іншій сфері діяльності можуть бути встановлені законодавчо або за відсутності затверджених нормативних актів і законів визначатися самостійно роботодавцем. Вимоги до загальної і спеціальної підготовки персоналу повинні бути повністю прописані в правилах атестації. Саме вони є базою для проведення оцінки і висновків атестаційної комісії.

На закінчення важливо підкреслити, що регулярне проведення атестації не повинно носити формальний характер на підприємстві. Подібна оцінка роботи і умінь співробітників повинна відображати реальний стан справ і за її підсумками обов'язково йдуть ті чи інші зміни в кадровому складі. Грамотна атестація дозволяє своєчасно поліпшити використання праці фахівців і вдосконалити апарат управління, що сприяє підвищенню ефективності виробництва.

Грамотна атестація дозволяє своєчасно поліпшити використання праці фахівців і вдосконалити апарат управління, що сприяє підвищенню ефективності виробництва

Завантажити наказ >>>

Читайте також матеріали по темі:

Новости