Атестація працівників культури

 1. Про розробку Положення про атестацію працівників культури
 2. Які категорії працівників повинні її проходити
 3. Етапи підготовки і проведення атестації працівників культури
 4. звільнення

Проведення атестації співробітника установи культури допоможе визначити його відповідність вимогам професійних стандартів.

Однак цей процес вимагає ретельної підготовки, оскільки допущення в цьому випадку помилок загрожує оскарженням результатів Однак цей процес вимагає ретельної підготовки, оскільки допущення в цьому випадку помилок загрожує оскарженням результатів.

У статті ви знайдете питання для атестації працівників культури з відповідями.

Головне в статті

Про розробку Положення про атестацію працівників культури

Як відомо, атестація може проводитися в двох випадках - відповідно до плану і на основі виявленої працівником або керівником ініціативи.

 1. У першому випадку її проведення здійснюється відповідно до законодавчих документами.
 2. У другому - установою розробляється Положення про атестацію працівників культури, яким встановлюється порядок її проведення.

На сьогоднішній день не існує уніфікованої форми Положення. Тому при його розробці необхідно виділити основні етапи.

Наприклад, варто внести в документ загальні положення, категорії тих співробітників, які повинні атестуватися, склад атестаційної комісії.

Положення матиме юридичну силу тільки тоді, коли воно буде включено в колективний договір.

☆ Як підготувати і провести атестацію працівників, визначити терміни і форму проведення, розповімо в Системі Культура

Які категорії працівників повинні її проходити

На сьогоднішній день не існує нормативних документів, які закріплювали б перелік працівників, які підлягають атестації.

Однак на цьому рівні передбачається атестація таких категорій, як цивільні службовці, педпрацівники освітніх установ державного і муніципального рівнів, бібліотечні працівники.

Що стосується інших категорій працівників, то вони мають право проходити атестацію згідно з Положенням. В даному документі необхідно закріпити переліки атестуються і не підлягають атестації співробітників установи культури.

Наприклад, відповідно до Положення атестацію можуть не проходити наступні працівники:

 • вагітні жінки;
 • ті, хто через хворобу був відсутній на робочому місці більше 4-х місяців;
 • співробітники, які пропрацювали в установі менше одного року та інші.

У Положенні варто вказати і список працівників, які можуть атестуватися на загальних підставах. Як правило, до цієї категорії відносять сумісників, працюючих пенсіонерів, членів атестаційної комісії.

✪ Що змінюється в роботі установ культури в 2019 році . 10 головних нововведень в журналі «Довідник керівника установи культури»

Проведення може проходити в різних формах, які найчастіше залежать від специфіки трудової діяльності наказом Міністерства освіти України.

Це можуть бути тестові завдання, усна співбесіда, відкриті уроки, практичні заняття і так далі. У деяких установах дана процедура може проводитися у формі перегляду вистави або концертної програми.

Керівники закладів культури і освіти проходять атестацію в тому порядку, який визначається засновником.

Етапи підготовки і проведення атестації працівників культури

Варто зауважити, що всі дії, пов'язані з процесом, повинні підтверджуватися відповідними документами: наказами, протоколами засідань атестаційної комісії, виконаними письмовими завданнями атестуються, а також питання для атестації працівників культури

Не варто забувати і про фіксування результатів голосування.

Якщо процес неможливо зафіксувати в письмовому вигляді, то варто використовувати для цього звуко- або відеозапис.

Документування дозволить уникнути складнощів в разі оскарження працівником установи звільнення на основі цих результатів.

Підготовка і проведення атестації працівників культури здійснюється в кілька етапів, а саме:

I етап Затвердження складу атестаційної комісії. Необхідно затвердити склад комісії, в який найчастіше входять:

 • голова;
 • секретар;
 • члени комісії - фахівці, які мають високу кваліфікацію, а також представники творчих спілок, профорганізацій.

II етап Розробка критерії оцінки працівників, які атестуються. Розробка критеріїв, необхідних для здійснення оцінки працівників, які атестуються. До основних критеріїв відносять: Однак варто зауважити, що дані критерії не завжди мають сенс. Тому оптимальним варіантом є розробка критеріїв для оцінки профмайстерності, що відповідають віковим категоріям:

 • для молодих артистів (здатність до творчого зростання, дисципліна, зайнятість в репертуарі, подяки від керівництва і так далі);
 • для середньої вікової категорії артистів (різнаніе цільовою аудиторією, якість зіграних ролей, наявність звань або премій, профмайстерності і інші);
 • для старшої вікової категорії (творча і фізична форми, зайнятість в репертуарі, наявність звань та інше).

III етап Видання наказу про проведення атестації та затвердження графіка її проведення. Керівник установи культури повинен видати локальний документ про проведення, уточнюючи при цьому:

 • вид атестації (планова або позапланова);
 • форму проведення;
 • склад атестаційної комісії та інші моменти.

Також при цьому стверджується графік проведення атестації. IV етап Підготовка подання на працівників, які атестуються та ознайомлення з ними самих працівників.

 1. Після виконання всіх необхідних процедур потрібно донести до відома атестуються працівників інформацію, що стосується порядку проведення атестації. Виконати це необхідно в термін, що не пізніше одного місяця до початку.
 2. Наступним кроком є ​​підготовка вистави на працівників, а також ознайомлення їх з цією виставою. У кожного наказом Міністерства освіти України співробітника є безпосередній керівник, який і займається підготовкою даного документа. Після чого уявлення відправляється керівнику установи на перевірку і узгодження.

Зміст уявлення включає в себе такі відомості:

 • оцінку відповідності працівника всім необхідним кваліфікаційним вимогам;
 • ставлення працівника до своїх обов'язків;
 • якість виконання трудових обов'язків;
 • результати роботи за попередній рік.

Чи не пізніше, ніж за два тижні до початку атестації, працівник повинен бути ознайомлений в представленням. V етап Ознайомлення наказом Міністерства освіти України з рішенням атестаційної комісії та видання наказу про затвердження результатів роботи атестаційної комісії. Аттестуемому представляють рішення атестаційної комісії. Керівник установи видає локальний акт, яким затверджує підсумки роботи, представлені комісією в тижневий термін.

У разі, якщо за результатами атестації були знайдені співробітники, які відповідають займаній посаді, то керівником видається наказ на кожного працівника, що атестується окремо.

Керівник має право звільнити з роботи працівника, який не відповідає посаді, або перевести його на іншу посаду. Однак він може бути залишений на колишньому місці, але з умовою напрямки його на підвищення кваліфікації.

Якщо працівнику пропонується зайняти вакантну посаду, яка відповідає його кваліфікації, то дана пропозиція необхідно оформити в письмовому вигляді.

Оскільки при оскарженні працівником даного рішення в судовому порядку наявність такого документа стане вагомим доказом законного розірвання трудового договору та дотримання порядку звільнення.

звільнення

Прийняти необхідне рішення керівник зобов'язаний протягом двомісячного терміну, який починається з дня початку атестації. Після закінчення цього терміну працівник не може бути звільнений з займаної ним посади.

що б обґрунтувати штатні одиниці необхідно знати, які в законодавстві є вимоги до штатної чисельності працівників. Порядок визначення дивіться в Системі Культура.

При звільненні працівника установи культури має бути виплачена вихідна допомога.

Іноді в результаті оскарження рішення про звільнення у зв'язку з невідповідністю займаній посаді працівник може бути відновлений на роботі, йому можуть оплатити час вимушеного прогулу або змінити формулювання звільнення.

Новости