Анкета господарюючого суб'єкта

Зміст статті:   Оформлення Паспорти господарюючих суб'єктів   Приклад анкети господарюючого суб'єкта   Положення про паспортизацію муніципальних, національних фірм, організацій, установ і лругих господарюючих суб'єктів створено щоб посилити роль реального сектора економіки міста, надання фірмам міста допомоги, упорядкування підприємницької діяльності, дозволу неприємності наявності на фірмах міста неліквідної продукції, яка не вживається повністю, автотранспорту та основних фондів, товарно-матеріальних скарбів, стабілізації діяльності суб'єктів підприємництва міста, товарів конкурентоспроможності і повів  чення послуг на міжнародних і російською ринках, забезпечення товарів підприємств та вільного переміщення послуг на ринки регіонів Росії, країн далекого і ближнього зарубіжжя, активізація зовнішньоекономічного співробітництва, залучення в економіку інвестицій за допомогою створення бази інформації про роботу фірм

Зміст статті:

  • Оформлення Паспорти господарюючих суб'єктів
  • Приклад анкети господарюючого суб'єкта

Положення про паспортизацію муніципальних, національних фірм, організацій, установ і лругих господарюючих суб'єктів створено щоб посилити роль реального сектора економіки міста, надання фірмам міста допомоги, упорядкування підприємницької діяльності, дозволу неприємності наявності на фірмах міста неліквідної продукції, яка не вживається повністю, автотранспорту та основних фондів, товарно-матеріальних скарбів, стабілізації діяльності суб'єктів підприємництва міста, товарів конкурентоспроможності і повів чення послуг на міжнародних і російською ринках, забезпечення товарів підприємств та вільного переміщення послуг на ринки регіонів Росії, країн далекого і ближнього зарубіжжя, активізація зовнішньоекономічного співробітництва, залучення в економіку інвестицій за допомогою створення бази інформації про роботу фірм.
Встановлюється порядок видачі, оформлення, переоформлення, анулювання та зберігання паспорта муніципальних, національних установ, фірм, організацій та інших господарюючих ведення і суб'єктів недержавного Реєстру муніципальних, національних установ, фірм, організацій та інших господарюючих суб'єктів.
Паспортизацію можливо пройти і взяти паспорт національних, муніципальних фірм, установ, організацій та інших господарюючих суб'єктів, зареєстрованих на території міста і мають річний баланс за рік, що передував паспортизації, що постачають розвиток економічного потенціалу міста, які здійснюють діяльність у власних інтересах.
Паспорт господарюючим суб'єктам міста дає право на підтримку на зовнішньому і внутрішньому ринках з боку акуратних і законодавчої влади.

Видача, оформлення, переоформлення та анулювання паспорта проводиться торгово-промисловою палатою.

Ведення Реєстру проводитись ТПП з урахуванням Положення, яке затверджене відповідно до правил.

Оформлення Паспорти господарюючих суб'єктів

Паспорт господарюючих суб'єктів міста оформляється при наявності таких документів:
- заява суб'єкта, підписане його начальником, на ім'я президента ТПП;
- заповнена форма анкети суб'єкта, підписана його начальником;
- копії установчих документів суб'єкта, якісь завірені його начальником;
- копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта, якісь завірені начальником;
- копії звіту або балансу за прощлом рік про фінансові результати суб'єкта;
- копії документів, якісь підтверджують оплату внеску за оформлення та видачу паспорта.
Після закінчення того, як суб'єкт представив зазначені вище документи ТТПП протягом 30 календарних днів створює експертизу цих документів і визначає наскільки повно і правильно їх оформили, крім цього відповідність вимогам, якісь визначені в цьому Положенні. При виявленні невідповідності поданих документів по відношенню до вимог ТТПП в праві відмовити в оформленні та видачі паспорта. Після закінчення того, як суб'єктом усунуто невідповідність поданих документів вимогам Положення протягом 10 календарних днів оформляють і видають суб'єкту Паспорт.
За оформлення та видачу Паспорти стягують плату в розмірі 500 рублів (без ПДВ). Ці витрати відносять суб'єкти на собівартість.
На сервері в Internet ТПП розміщують банк даних відповідно до встановленої форми електронної версії. Доступ до маленької інформації банку даних (найменування; основні типи виробленої продукції, позичені, робіт; споживані сировину і комплектуючі; зацікавленість щодо пошуку партнерів) про суб'єктів міста проводиться за допомогою мережі Internet на безкоштовній основі.
Паспорт складають у двох примірниках: один видають суб'єкту, а другий зберігають протягом 10 років в ТПП; Анкета та Паспорт реєструються в ТПП.
При припиненні діяльності суб'єкта і протягом виявлення невідповідності даних в документах, якісь представлені для видачі Паспорта, по відношенню до фактичних даних. Паспорт анулюють і дані про це публікують в вищевказаних засобах масової інформації.
При реструкурізаціі суб'єкта Паспорт оформляють. Щоб переоформити паспорт, суб'єкт дає всі вищевказані документи. Зберігання Анкет та паспортів господарюючих суб'єктів
зберігання і Реєстрація паспортів виробляються ТПП, яка займається створенням і веденням єдиного банку даних (недержавного Реєстру) господарюючих суб'єктів і постачає єдину Інфобази для органів управління, друге користувачів, якісь зацікавлені в отриманні інформації про господарюючих суб'єктів, якісь зареєстровані на території.
Реєстр має дані про господарюючих суб'єктів в кількості, що передбачена розділом 2 Положення.
Інформація, котоарясодержітся в Реєстрі, використовується для:
- створення програм, якісь спрямовані на промисловості та розвиток підприємництва;
- виготовлення правових актів щодо питань удосконалення зовнішньоекономічних господарського механізму і зв'язків підприємницької діяльності;
- забезпечення аналізу вимог інфраструктури та виконання законодавства ринку міста;
- організації безкоштовної реклами господарюючих суб'єктів в довідниках, якісь поширюються за кордоном і на території РФ;
- організації на базі комп'ютерної інтернаціональної мережі Internet електронної версії банку цих господарюючих суб'єктів, якісь пройшли паспортизацію і діючої незмінно товарів і електронної виставки послуг господарюючих суб'єктів міста з щорічної актуалізацією наявною інформацією;
- забезпечення пошуку партнерів для можливої ​​кооперації із зарубіжними компаніями;
- підвищення імпортного та експортного потенціалу міста;
- формування сприятливих умов для більшої інвестиційної привабливості господарюючих суб'єктів;
До Реєстру за бажанням господарюючих суб'єктів можливо занести будь-яку іншу дані про їхню діяльність.
Інформація, яка міститься в Реєстрі повністю, таємниця і надається органам місцевого самоврядування, влади, правоохоронних і судових органів за запитами.

Приклад анкети господарюючого суб'єкта

Завантажити приклад анкети господарюючого суб'єкта в форматі .doc

ознаки банкрутства господарюючого суб'єкта реферат


Захоплюючі записи:

Схожі статті, які вам, наверника будуть цікаві:

Новости