Курсовик - «Концепція реабілітаційних процедур в справах про банкрутство та її застосування в Російській Федерації».

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
Пошук навчального матеріалу на сайті

Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням «StudentHelp» , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word. Після такого підвищення оригінальності, ваша робота легко пройдете перевірку в системах антиплагіат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru або advego.ru. Програма «StudentHelp» працює за унікальною технологією так, що на зовнішній вигляд, файл з підвищеною оригінальністю не відрізняється від початкового.


Найменування:


Курсовик «Концепція реабілітаційних процедур в справах про банкрутство та її застосування в Російській Федерації»

інформація:

Тип роботи: Курсовик. Доданий: 14.07.2014. Сторінок: 35. Унікальність по antiplagiat.ru:

Опис (план):

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ   Пошук навчального матеріалу на сайті   Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням   «StudentHelp»   , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word

ЗМІСТ
ВСТУП .................................................................................... .3
1 Теоретичні основи реабілітаційних процедур У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО І ПРАКТИКА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ .................................................................................... .5
1.1 Реабілітаційні процедури в період спостереження .............................. ..5
1.2 Особливості антикризової реабілітації в період фінансового оздоровлення ................................................................................................... .8
1.3 Комплекс заходів фінансового оздоровлення в період конкурсного проізводства.12
2 ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД ОЦІНКИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗВІТНОСТІ ............................................................ .16
2.1 Оцінка структури балансу для визначення ознак неплатоспроможності 17
2.2 Аналіз ознак наявності банкрутства підприємства .............................. 19
2.3 Оцінка фінансових показників ліквідності підприємства ..................... ..20
2.4 Оцінка коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства ............... 24
2.5 Аналіз коефіцієнтів, що характеризують ділову активність боржника ...... .28
ВИСНОВОК ................................................................................. ... 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ……………
ВСТУП
Тема курсової роботи «Концепція реабілітаційних процедур в справах про банкрутство та її застосування в Російській Федерації» є актуальною на сучасному етапі розвитку економічних відносин в Російській Федерації та особливо актуальна в умовах нинішньої світової кризи.
Актуальність теми викликана тим, що в умовах жорсткої конкуренції, глобалізації та інтеграції світової економіки сучасному підприємству відповідають такі риси, як конкурентоспроможність, фінансова стійкість, вміння змінювати власну організаційну структуру. Однак далеко не для всіх підприємств характерно вищесказане. Різка зміна умов господарювання викликало появу нового поняття - неспроможність. Неспроможність - ця такий стан, при якому підприємство не може розрахуватися за своїми зобов'язаннями, і частіше за все воно передбачає припинення конкретної комерційної або іншої діяльності. Умови для динамічного розвитку бізнесу часто загострюють негативні тенденції на рівні окремих груп господарюючих суб'єктів, що використовують для досягнення своїх цілей прогалини в чинному законодавстві або не мають потенційних можливостей для забезпечення відповідності загальному рівню ефективності у своїй галузі.
Подолання кризової ситуації, в яку потрапляють підприємства в ринковій економіці за допомогою нових форм господарювання, дозволяє вирішити проблеми, пов'язані з забезпеченістю економічної стабільності розвитку.
В умовах економічної свободи підприємствам дається можливість припинити господарську діяльність. Найчастіше це пов'язано з реальною виробничо-господарською діяльністю і є наслідком виробничих, технологічних, маркетингових, фінансово-економічних та юридичних упущень в роботі підприємств. Багато підприємств відчувають нестачу власних оборотних коштів, має місце низька платіжна дисципліна, висока вартість кредитних ресурсів.
Стабілізація положення організації вимагає знаходження джерел фінансових ресурсів, їх раціонального розподілу, ефективного використання. Для того щоб знайти джерела, найбільш оптимальні для підприємства, слід провести фінансовий аналіз, дати оцінку фінансової стійкості і визначити шляхи фінансового спрямування.
Керівники організацій, що зазнають фінансові труднощі, за допомогою фінансового аналізу і подальших управлінських втручань можуть захистити себе від повного краху і в разі порушення процедури банкрутства кредиторами знайти можливість відновлення платоспроможності.
Метою написання курсової роботи є вивчення теоретичних основ обліку витрат, пов'язаних з процедурою банкрутства.
Для досягнення поставленої мети автором розроблені наступні завдання:
- вивчити особливості обліку витрат, пов'язаних з процедурою банкрутства на різних етапах ліквідації підприємства
- проаналізувати звітність підприємства з метою визначення ознак неплатоспроможності
- запропонувати заходи, спрямовані на фінансове оздоровлення організації.
Предметом написання курсової роботи є вивчення теоретичних основ обліку витрат при здійсненні ліквідаційних заходів на підприємстві.
Об'єктом дослідження є особливості обліку витрат на різних етапах банкрутства організації.
Структура курсової роботи представлена ​​наступними логічними частинами:
- Вступ
- основна частина, що складається з двох розділів
- висновок.
Завершує роботу список використаної літератури.
......................
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Александрова К. І. Реорганізація. Ліквідація. Банкрутство. Короткий довідник підприємця. - СПб .: Пітер, 2009. - 435 с
2. Аналіз фінансової звітності: Учеб. посібник / За ред. О. В. Ефимовой, М. В. Мельник. - М .: Омега-Л, 2007. - 337 с
3. Антикризовий менеджмент / За редакцією проф. Грязнова А. Г. - М .: ТАНДЕМ, 2008. - 402 с
4. Антикризове управління: теорія, практика, інфраструктура: Учеб. - практ. посібник / Відп. ред. Г. А. Александров. - М: БЕК, 2009. - 388 с
5. Банк В. Р., Банк С. В., Солоненко А. А. Бухгалтерський облік і аудит в умовах банкрутства: Учеб. посібник. - М .: ТК «Велбі», Вид-во Проспект, 2009. - 559 с
6. Бреславцева Н. А., Сверчкова О. Ф. Банкрутство організацій: основні положення, бухгалтерський облік: Учеб. посібник. - Ростов н / Д .: Фенікс, 2007. - 602 с
7. Вакуленко Т. Г., Фоміна Л. Ф. Аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності для прийняття управлінських рішень. - СПб: Герда, 2007. - 499 с
8. Гаврилова В. Є. Банкрутство в Росії: Питання історії, теорії та практики: Учеб. посібник. - М .: ТЕИС, 2009. - 188 с
9. Гіляровський Л. Т., Вехорева А. А. Аналіз і оцінка фінансової стійкості комерційного підприємства. - СПб .: Пітер, 2008. - 612 с
7. Драчена І. Н. Стратегія і тактика запобігання банкрутства організацій (підприємств) споживчої кооперації: Навчальний посібник. - М .: МНВК, 2009. - 552 с
8. Ємельянова М. В., Ємельянов В. І. Фінансовий аналіз в аудиті: Навчальний посібник. - Білгород: Кооперативний освіта, 2008. - 470 с
9. Ендовицкий Д. А., Щербаков М. В. Діагностичний аналіз фінансової неспроможності організації: Учеб. посібник / За ред. проф. Д. А. Ендовицкий. - М .: Економіст, 2007. - 443 с
10. Жарковський Є. П., Бродський Б.Є. Антикризове управління: Підручник - М .: Омега-Л, 2009. - 380 с
11. Зінченко С. А., Гончаров А. І. Попередження банкрутства комерційної організації: методологія і правові механізми - М .: ВД «Юриспруденція», 2008. - 243 с
12. Івашкевич В. Б., Семенова І. М. Облік і аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості. - М .: Бухгалтерський облік, 2008. - 330 с
13. Клинов Н., Назаров Д. Реорганізація і ліквідація юридичної особи. - СПб .: Пітер, 2008. - 462 с
14. Ковальов А. І., Привалов В. П. Аналіз господарського стану підприємства. - Изд. 3-е, исправл., Доп. - М .: Центр економіки і маркетингу, 2008. - 569 с
15. Ковальова О. В., Константинов Ю. П. Аудит: Навчальний посібник / За ред. О. В. Ковальової. - М .: Пріоріздат, 2009. - 502 с
16. Кукукіна І. Г., Астраханцева І. А. Облік і аналіз банкрутств: Учеб. посібник / За ред. І. Г. Кукукіной. - М .: Фінанси і статистика, 2008. - 476 с
17. Станіславчик Є. М. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств. - М .: Ось-89, 2007. - 558 с.* Примітка. Унікальність роботи вказана на дату публікації, поточне значення може відрізнятися від зазначеного.

Новости