БОТАНІЧНИЙ САД ім. академіка О.В. Фоміна

БОТАНІЧНИЙ САД ім. академіка О.В. Фоміна
Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка

В.В. Капустян
директор Ботанічного саду

Багаторічна історія одного з найстаріших в Україні ботанічних садів (заснований в 1839 році) - Ботанічного саду ім. акад. А.В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - це великий внесок в підготовку професіоналів-біологів, розвиток наукових основ інтродукції рослин, збереження їх генофонду, пропаганду біологічних і природоохоронних знань. Сотні видів рослин, вивчених в Ботанічному саду, поширилися в різних регіонах України. Багаторічна історія одного з найстаріших в Україні ботанічних садів (заснований в 1839 році) -   Ботанічного саду ім

Для вчених Ботанічного саду поряд з роботою по інтродукції рослин традиційними були дослідження флори і рослинності України. Широко відомі флористичні дослідження академіка А. Фоміна, який тривалий час (з 1914 по 1935 роки) очолював Ботанічний сад. За його ініціативи було розпочато видання фундаментального наукового праці "Флора України". А.В. Фомін самовіддано працював над збереженням і збагаченням колекційних фондів Ботанічного саду. Надзвичайних зусиль коштувало вченому зберегти унікальну колекцію тропічних і субтроіческіх рослин в період громадянської війни, коли через відсутність опалення їй загрожувала загибель. Тому, з огляду на великий внесок академіка Фоміна в розвиток ботанічної науки, збереження і збільшення рослинних фондів, Ботанічному саду було присвоєно ім'я цього видатного вченого.

Наукові відкриття світового масштабу, зроблені в Ботанічному саду, належать академіку С.Н. Навашину, який з 1894 по 1914 р працював його директором. Відкрите їм в 1989 р явище подвійного запліднення у квіткових рослин належить до найвидатніших відкриттів в біологічній науці. В саду до сих пір росте екземпляр горіха чорного, з якого С.Н. Навашин готував препарати для своїх досліджень.

Найціннішим спадщиною Ботанічного саду є його унікальна колекція рослин-інтродуцентів, яка налічує близько 10000 видів, різновидів і сортів різного географічного походження та екологічної приналежності. Майже половину всієї колекції складають тропічні і субтропічні рослини.

Як відомо, флора тропіків і субтропіків характеризується більшою розмаїтістю Як відомо, флора тропіків і субтропіків характеризується більшою розмаїтістю. Однак на сьогоднішній день тільки незначна кількість видів рослин з цього багатства вивчено і використовується людиною для задоволення його потреб. Одночасно під впливом надмірного антропогенного навантаження відбувається катастрофічне зменшення рослинності тропіків і субтропіків, що неминуче призведе до втрати багатьох видів рослин з незвіданими ще корисними властивостями. Тому створення колекцій тропічних і субтропічних рослин в ботанічних садах є важливим джерелом збагачення регіонів корисними рослинами, а також однією з форм збереження флористичного різноманіття тропіків і субтропіків.

Формування колекції тропічних і субтропічних рослин в Ботанічному саду почалося одночасно з його підставою. Заснували її 30 видів оранжерейних рослин, отриманих з гомельського маєтку графа Румянцева і 90 видів - з ботанічного саду Віленської медично-хірургічної академії. Основу колекції становили 619 видів тропічних і субтропічних рослин, перевезених в 1848 р з ботанічного саду Кременецького ліцею. За даними 1852 р колекція цих рослин в Ботанічному саду вже налічувала тисячі сімсот двадцять-п'ять таксонів. Довгий час площа оранжерей (1200 кв.м.) залишалася незмінною, і кількісний склад оранжерейних фондів теж не змінювався. Значне збільшення колекцій спостерігається після 1970 року, коли побудували нові і розширили наявні оранжереї. Сьогодні колекційні фонди тропічних і субтропічних рослин Ботанічного саду розміщуються в 17 оранжереях загальною площею близько 5000 кв.м. і налічують 3886 таксонів, що належать до 789 родів і 189 родин, що ставить нашу колекцію в розряд найбагатших за кількістю в Україні. Велику цінність в колекції мають 200-річні екземпляри енцефаляртоса колючого і пальм - ливистона південній і юбеі чилійської.

Унікальним є збори сукулентних рослин Унікальним є збори сукулентних рослин. Сукулентних характерна для представників понад 50 родин, проте найяскравіше вона виражена у рослин родин кактусові, Товстолисті, аізовие, асфоделових, молочайні, агавових. Так, сімейство кактусові, що налічує до 3000 видів, складається виключно з сукулентних видів.

У науковому плані сукуленти викликають інтерес в першу чергу як рослини з надзвичайно високим рівнем пристосованості до життя в екстремальних умовах. Вони являють собою ряд наочних ілюстрацій цікавого біологічного явища, названого "конвергенція ознак", тобто утворення подібних за формою і анатомічною будовою організмів різної систематичної приналежності і географічного поширення, що є наслідком ідентичних навколишніх умов. Це явище можна спостерігати у кактусів з Америки і молочаев з Африки, агав і алое, які іноді настільки схожі за формою, що відрізнити їх непрофесіоналові майже неможливо. Серед сукулентів зустрічається велика кількість видів, що володіють корисними властивостями. Деякі види мають лікарські властивості, плоди кактусів за якістю не поступаються кращим фруктам. Стовбуваті кактуси використовують для створення живоплотів і як будівельний матеріал. Надзвичайно велика роль сукулентів як декоративних рослин в озелененні. Створені з них рослинні експозиції, що імітують "пустельний" або "скельний" ландшафт, вражають своєю оригінальністю і екзотичністю. Колекціонування сукулентних рослин і догляд за ними є однією з форм пізнавального, творчого та естетичного відпочинку, спілкування людини з природою, якого зараз так бракує. У науковому плані сукуленти викликають інтерес в першу чергу як рослини з надзвичайно високим рівнем пристосованості до життя в екстремальних умовах

Колекція сукулентних рослин Ботанічного саду є досить численною і різноманітною і належить до найбільших в Україні. Зараз вона налічує 2525 видів, різновидів, форм і сортів. Особливо повно в колекції представлено сімейство кактусових, обсяг якого - понад 1500 таксонів, тобто майже половина всіх відомих видів кактусів на Землі.

Найбільше зростання колекції сукулентних рослин спостерігався в період з 1964 по 1985 р, коли завдяки самовідданій роботі куратора Дарини Несторівна Широбокову і її учениць Віри Володимирівни Нікітіної, Марини Миколаївни Гайдаржи і Катерини Михайлівни Баглай вона з 382-х видів і форм зросла до 2500, т . Е. збільшилася в шість разів. Завдяки копіткій праці наукових співробітників і садівників суккулентниє рослини добре ростуть і розвиваються, про що свідчить той факт, що більшість з них цвіте, а третина - плодоносить, утворюючи повноцінне насіння. Унікальну колекцію сукулентних рослин широко використовують з наукової та природоохоронної метою, а також як навчальну базу для студентів і учнів шкіл. Безліч декоративних сукулентів з нашого саду прикрашають інтер'єри службових і житлових приміщень. Сотні пакетів з насінням і іншим посадковим матеріалом розсилаються замовникам майже в усі куточки світу.

* * *

Багаторічна історія одного з найстарішіх в Україні ботанічніх садів (засновано в 1839 році) - Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - це великий внесок у підготовку фахівців-біологів, розвиток наукових основ інтродукції рослин, Збереження їхнього генофонду, пропаганду біологічних i природоохоронних знань ТОЩО. Сотні відів рослин, Які Вівче в Ботанічному саду, ширше в різніх регіонах України.

Для вчених Ботанічного саду поряд з роботом по інтродукції рослин традіційнімі були дослідження флори та рослінності України. Шіроковідомі флорістічні дослідження академіка О.В. Фоміна, Який трівалій годину (з 1914 по 1935 р.) Очолював Ботанічний сад. 3 его ініціативи Було розпочато видання фундаментальної Наукової праці «Флора України». О.В. Фомін самовіддано працював над збереженням та збагачення колекційніх ФОНДІВ Ботанічного саду. Надзвичайно зусіль вартувало вчений Зберегти унікальну колекцію тропічніх та субтропічніх рослин у период Громадянської Війни, коли через вiдcyтність опалення їй загрожувала Загибель. Тому, зважаючі на великий внесок академіка Фоміна в розвиток ботанічної науки та Збереження і Збільшення рослинних ФОНДІВ, Ботанічному саду Було присвоєно имя цього видатних вченого.

Наукові відкриття СВІТОВОГО масштабу, здійснені в Ботанічному саду, належати академіку С.Н. Навашину, Котре з 1894 по 1914 р. працював его директором. Відкрите ним у тисяча вісімсот дев'яносто вісім р. явіще Подвійного запліднення у квітковіх рослин Належить до найвізначнішіх відкріттів у біологічній науке. В саду i досі зростанні екземпляр гopixa чорного, з которого С.Т. Навашин готував препарати для свoїx ДОСЛІДЖЕНЬ.

Найціннішім Надбання Ботанічного саду є его унікальна колекція рослин-інтродуцентів, яка налічує около 10000 відів, piзновідів i сортів різного географічного походження й екологічної пріналежності. Майже половина всієї Колекції складається з тропічніх i субтропічніх рослин.

Як відомо, флора тропіків i субтропіків характерізується Величезне різноманітністю. Проти на сегодня лишь незначна Кількість відів рослин Із цього багатства Вівче i вікорістовується ЛЮДИНОЮ для удовольствие своих потреб. Водночас під Вплив непомірного антропогенного НАВАНТАЖЕННЯ відбувається катастрофічне Зменшення рослінності тропіків та субтропіків, что неминучий прізведе до Втрата багатьох відів рослин з нерозкрітімі ще корисностей властівостямі. Тому создания колекцій тропічніх i субтропічніх рослин у ботанічніх садах є важлівім Джерелом збагачення регіонів Корисна рослинами, а такоже однією и з форм Збереження флористичного розмаїття тропіків та субтропіків.

Формування Колекції тропічніх i субтропічніх рослин у Ботанічному саду розпочалося одночасно з его Заснування. Започаткувалі ії 30 відів оранжерейних рослин, одержаних з Гомельська маєтку графа Рум'янцева та 90 відів - з ботанічного caду Віленс'кої мeдіко-xipypгічнoї академии. Основу Колекції становили 619 відів тропічніх та субтропічніх рослин, перевезених у 1848 р. Із ботанічного саду Кременецького ліцею. За данімі +1852 р., Колекція ціх рослин у Ботанічному саду Вже налічувала 1725 таксонів. Трівалій годину площа оранжерей (1200 м2) Залишайся незмінною i кількісній склад оранжерейних фoндiв такоже НЕ змінювався. Значне Збільшення Колекції спостерігається после 1970 р., Коли збудувалі Нові та розшірілі наявні оранжереї. Сьогодні колекційні фонди тропічніх i субтропічніх рослин Ботанічного саду Розміщено в 17 оранжереях загальною площею около 5000 м2 i налічують 3886 таксонів, Які належати до 789 родів i 189 родин, что ставити нашу колекцію в розряд найбагатшіх за кількістю в Україні. Велику Цінність в Колекції ма ють 200-річні екземпляр енцефаляртоса колючі та пальм - лівістоні Південної та юбеї чілійської.

Унікальнім є Зібрання сукулентних рослин. Сукуленттсть характерна для представителей понад 50 родин, проти Найкраще вона Виявлено у рослин родин кактусові, товстянкові, aізоонові, асфоделові, молочайні, aгавові ТОЩО. Так батьківщина кактусові, яка налічує до 3000 відів, складається лишь з сукулентних відів.

У науковому плане сукуленти віклікають зацікавленість самперед як рослини з Надзвичайно високим рівнем прістосування до життя в екстремальних условиях. Смороду являються собою ряд наочних ілюстрацій до цікавого біологічного явіща, что має Назву «конвергенція ознака», тобто Утворення подібніх за формою i анатомічною Будова у різніх за систематичністю пріналежністю i географічним походження організмів, что є наслідком ідентічніх навколішніх умів. Це явіще можна спостерігаті в кактусів з Америки i молочаїв и з Африки, агав i алое, Які іноді настолько подібні за формою, что розрізніті їх нефахівцеві почти Неможливо. Серед сукулентів Трапляється велика Кількість відів з корисних властівостямі. Деякі види ма ють лікарські властівocті, плоди кактусів за якістю НЕ поступаються Найкращий фруктам. Cтовбоподібні кактуси Використовують для создания живих огорож: i як будівельний матеріал. Надзвичайно велика роль сукулентів як декоративних рослин в озелененні. Створені з них рослинні Експозиції на кшталт «пустельного» чи «Скельна» ландшафтів вражаються своєю орігінальністю та екзотічністю. Збирання Колекції сукулентних рослин та догляд за ними є однією з форм пізнавального, творчого і естетичного відпочинку, спілкування людини з природою, которого так бракує ніні.

Колекція сукулентних рослин Ботанічного саду є доволі чисельного та різноманітною i Належить до найбільшіх в Україні. Ніні вона налічує 2525 відів, piзновідів, форм та сортів. Особливо повно в Колекції представлена родина кактусових, об'єм якої сягає понад 1500 таксонів, тобто почти половину всех відоміх відів кактусів на Землі.

Найбільший ріст Колекції сукулентних рослин спостерігався у період з 1964 до 1985рр р., Коли Завдяк самовідданій праці куратора Дарії Heстеровні Шіробокової та ее учениць Biрі Володимирівні Hiкітіної, Маріні Міколаївні Гайдаржи та Катерини Міхайлівні Баглай вона з 382 відів i форм Зросла до 2500, тобто збільшілася вшестеро . Завдяк копіткій праці наукових співробітніків та садівніків сукулентні рослини добре ростуть i розвіваються, про что свідчіть тієї факт, что більшість iз них цвіте, а третина - плодоносити, утворюючі повноцінне насіння. Унікальну колекцію сукулентних рослин широко Використовують з Наукова та природоохорони метою i як навчальна базу для студентів та учнів шкіл. Много декоративних сукулентів Із нашого саду прікрашають Інтер'єри службових i житлових приміщень. Сотні пакетів з насінням та іншім садівнім матеріалом розсілаються замовникам почти в усі куточки світу.

Передмову до книги "Кактуси та інші сукулентні рослини", що вийшла
до 170-річчя КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
і 165-річчю БОТАНІЧНОГО САДУ ім. академіка Фоміна.
Автори Д.Н. Широбокова, В.В. Нікітіна, М.Н. Гайдаржи, Е.М. Баглай
під редакцією В.В. Капустяна.

Видавництво "Українські пропілеї", К., 2003
Фото Іванової Е.

Новости