§2

  1. §2 §2. Види видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації Говорячи про види витрат бюджетів...
  2. §2

§2

§2. Види видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації

Говорячи про види витрат бюджетів суб'єктів Російської Федерації, перш за все відзначимо, що Бюджетний кодекс Російської Федерації всі види бюджетних витрат ділить на 4 групи:

1) витрати, що фінансуються виключно з федерального бюджету;

2) витрати, спільно фінансуються з федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації та бюджетів муніципальних утворень;

3) витрати, що фінансуються виключно з бюджетів суб'єктів Російської Федерації;

4) витрати, що фінансуються виключно з місцевих бюджетів.

Для нас, природно, найбільший інтерес представляють друга і третя групи бюджетних витрат, оскільки вони пов'язані з бюджетами суб'єктів Російської Федерації.

До групи витрат, які спільно фінансуються за рахунок коштів федерального бюджету, коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації і коштів бюджетів муніципальних утворень, належать такі функціональні види витрат:

державна підтримка галузей промисловості (за винятком атомної енергетики), будівництва та будівельної індустрії, газифікації та водопостачання, сільського господарства, автомобільного і річкового транспорту, зв'язку та дорожнього господарства, метрополітенів;

забезпечення правоохоронної діяльності;

забезпечення протипожежної безпеки;

науково-дослідні, дослідно-конструкторські та проектно вишукувальні роботи, що забезпечують науково-технічний прогрес;

забезпечення соціального захисту населення;

забезпечення охорони навколишнього природного середовища, охорони і відтворення природних ресурсів, забезпечення гідрометеорологічної діяльності;

забезпечення попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і стихійних лих міжрегіонального масштабу;

розвиток ринкової інфраструктури;

забезпечення розвитку федеративних і національних відносин;

забезпечення діяльності виборчих комісій суб'єктів Російської Федерації відповідно до законодавства Російської Федерації;

забезпечення діяльності засобів масової інформації;

інші витрати, що знаходяться в спільному веденні Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень.

Розподіл і закріплення між бюджетами різних рівнів бюджетної системи Російської Федерації зазначених витрат проводяться за погодженням відповідно органів державної влади Російської Федерації і органів державної влади суб'єктів Російської Федерації і затверджуються відповідними законами про бюджетах або за погодженням органу державної влади суб'єкта Російської Федерації та органів місцевого самоврядування, розташованих на території даного суб'єкта Російської Федерації.

Порядок погодження розподілу та закріплення витрат, які спільно фінансуються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації та бюджетів муніципальних утворень, визначається виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації.

У нормативних правових актах, що встановлюють бюджетні зобов'язання, реалізація яких забезпечується з коштів бюджетів різних рівнів, встановлюється розмежування видаткових повноважень щодо фінансування кожного виду зобов'язань, що випливають із законодавства Російської Федерації, за рівнями бюджетної системи Російської Федерації.

Бюджетний кодекс Російської Федерації особливо обумовлює, що забороняється встановлювати джерелом фінансування витрат консолідованого бюджету (п. 3 ст. 85 Бюджетного кодексу Російської Федерації).

Виключно з бюджетів суб'єктів Російської Федерації фінансуються такі функціональні види витрат:

забезпечення функціонування органів законодавчої (представницької) і виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації;

обслуговування і погашення державного боргу суб'єктів Російської Федерації;

проведення виборів і референдумів суб'єктів Російської Федерації;

забезпечення реалізації регіональних цільових програм;

формування державної власності суб'єктів Російської Федерації;

здійснення міжнародних і зовнішньоекономічних зв'язків суб'єктів Російської Федерації;

утримання і розвиток підприємств, установ і організацій, що перебувають у віданні органів державної влади суб'єктів Російської Федерації;

забезпечення діяльності засобів масової інформації суб'єктів Російської Федерації;

надання фінансової допомоги місцевим бюджетам;

забезпечення здійснення окремих державних повноважень, переданих на муніципальний рівень;

компенсація додаткових витрат, що виникли внаслідок рішень, прийнятих органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, що призводять до збільшення бюджетних витрат або зменшення бюджетних доходів місцевих бюджетів;

інші витрати, пов'язані із здійсненням повноважень суб'єктів Російської Федерації.

Деякі суб'єкти Російської Федерації в своїх законодавчих актах пішли по шляху конкретизації витрат, що фінансуються виключно з бюджету суб'єкта Російської Федерації.

З метою отримання більш конкретного уявлення про витрати бюджетів суб'єктів Російської Федерації, відтворимо Закон Республіки Карелія від 21 липня 2001 г. «Про бюджетному процесі в Республіці Карелія» в частині, присвяченій даних витрат.

Так, відповідно до зазначеного Закону з республіканського бюджету фінансуються такі види витрат:

забезпечення діяльності Законодавчих Зборів Республіки Карелія;

забезпечення діяльності органів виконавчої влади Республіки Карелія;

забезпечення діяльності Конституційного Суду Республіки Карелія;

здійснення міжнародних і зовнішньоекономічних зв'язків Республіки Карелія відповідно до чинного законодавства;

інвентаризація земель, в інтересах населення всіх або декількох муніципальних утворень Республіки Карелія;

внутрихозяйственное землевпорядкування, ремонтно-експлуатаційні роботи з утримання меліоративної мережі, докорінне поліпшення земель;

відтворення лісів;

субсидії підприємствам сільського господарства на тваринницьку продукцію;

покриття збитків від змісту соціальної сфери, часткова компенсація вартості палива, що використовується на опалення житла та об'єктів соціальної сфери підприємств сільськогосподарського призначення;

формування державної власності Республіки Карелія, зміст, облік, інвентаризація майна, що перебуває у власності Республіки Карелія;

підтримка і розвиток підприємств і організацій, що перебувають у власності Республіки Карелія або віданні органів державної влади Республіки Карелія, підприємств і організацій інших форм власності, тарифи на послуги, які встановлюються Урядом Республіки Карелія;

державна підтримка підприємств побутового обслуговування населення;

проектування і планування міст історичної забудови та інших робіт, що мають важливе значення для республіки;

компенсація додаткових витрат, що виникли внаслідок рішень, прийнятих органами державної влади Республіки Карелія, що призводять до збільшення бюджетних витрат або зменшення бюджетних доходів місцевих бюджетів;

утримання і розвиток територіальних автомобільних доріг загального користування Республіки Карелія;

забезпечення діяльності бюджетних установ, що перебувають у власності Республіки Карелія або у віданні органів державної влади Республіки Карелія, в тому числі освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення та інших установ, послуги яких надаються в інтересах населення, що проживає на території всіх або декількох муніципальних утворень Республіки Карелія;

заходи республіканського значення в галузі освіти, культури та мистецтва в межах завдань і функцій, покладених на органи державної влади Республіки Карелія, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, молодіжної політики, соціального захисту населення, включаючи щомісячна допомога громадянам, які мають дітей, та інші соціальні виплати , передбачені чинним законодавством за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації, якщо ці повноваження не передані органам місцевого самоврядування по узгоджений ю з ними, платежі на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення республіки;

посібники фермерським господарствам на переселення в сільську місцевість;

цивільна оборона і мобілізаційна підготовка економіки в інтересах населення Республіки Карелія;

попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій і стихійних лих республіканського значення;

реалізація цільових республіканських програм;

реалізація інвестиційної програми Республіки Карелія;

заходи республіканського значення щодо збереження особливо цінних пам'яток природи, історії та культури, що перебувають у власності Республіки Карелія або у віданні органів державної влади Республіки Карелії;

підтримка особливо цінних об'єктів культури республіканського значення, які перебувають у власності Республіки Карелія, за переліком, що визначається при затвердженні республіканського бюджету на черговий фінансовий рік;

державна підтримка засобів масової інформації, засновниками яких є Уряд Республіки Карелія, Законодавчі Збори Республіки Карелія, республіканські органи виконавчої влади;

обслуговування і погашення державного боргу Республіки Карелія;

проведення виборів і референдумів Республіки Карелія;

забезпечення діяльності органів реєстрації (запису) актів цивільного стану Республіки Карелія;

фінансова допомога місцевим бюджетам Республіки Карелія.

Розглядаючи питання про витрати, які фінансуються виключно з місцевих бюджетів, відзначимо, що в суб'єктах Російської Федерації - містах федерального значення Москві і Санкт-Петербурзі витрати, що фінансуються виключно з місцевих бюджетів, визначаються законами зазначених суб'єктів Російської Федерації.

Що стосується видаткової частини бюджету суб'єкта Російської Федерації, то вона формується відповідно до Бюджетної класифікації Російської Федерації.

Дана Бюджетна класифікація стосовно витрат містить три види класифікацій: функціональну, економічну і відомчу.

Функціональна класифікація видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації Російської Федерації є угрупованням витрат цих бюджетів і відображає спрямування бюджетних коштів на виконання основних функцій суб'єктів, в тому числі на фінансування реалізації нормативних правових актів, прийнятих органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, на фінансування здійснення окремих державних повноважень, переданих на інші рівні влади.

Першим рівнем функціональної класифікації видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації є розділи, що визначають витрачання бюджетних коштів на виконання функцій суб'єктів Російської Федерації.

Другим рівнем функціональної класифікації видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації є підрозділи, що конкретизують спрямування бюджетних коштів на виконання функцій суб'єктів Російської Федерації в межах розділів.

Класифікація видів витрат бюджету суб'єкта Російської Федерації утворює третій рівень функціональної класифікації видатків цих бюджетів і деталізує напрямки фінансування видатків бюджету суб'єкта Російської Федерації за цільовим статтями.

Функціональна структура видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації зазвичай передбачає такі напрямки, як: державне управління та місцеве самоврядування; правоохоронна діяльність; фундаментальні дослідження та сприяння науково-технічному прогресу; промисловість, енергетика і будівництво; сільське господарство і рибальство; охорона навколишнього природного середовища та природних ресурсів, гідрометеорологія, картографія і геодезія; транспорт, зв'язок та інформатика; розвиток ринкової інфраструктури; житлово-комунальне господарство; попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій і стихійних лих; освіта; культура, мистецтво і кінематографія; засоби масової інформації; охорону здоров'я і фізична культура; соціальна політика; обслуговування державного боргу суб'єкта Російської Федерації; фінансова допомога місцевим бюджетам; дорожнє господарство; Інші витрати; цільові бюджетні фонди.

Економічна класифікація видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації є угрупованням витрат цих бюджетів за їх економічним змістом.

Виходячи з економічною класифікацією видатки бюджетів суб'єктів Російської Федерації поділяються на поточні і капітальні.

Капітальні витрати бюджетів суб'єктів Російської Федерації - частина видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації, що забезпечує інноваційну та інвестиційну діяльність, що включає статті витрат, призначені для інвестицій в діючі або новостворювані юридичні особи відповідно до затвердженої інвестиційної програми, кошти, що надаються в якості бюджетних кредитів на інвестиційні цілі юридичним особам, витрати на проведення капітального (відновного) ремонту та інші витрати, зв'язаність е з розширеним відтворенням, витрати, при здійсненні яких створюється або збільшується майно, що перебуває у власності суб'єктів Російської Федерації, інші витрати регіонального бюджету, включені в капітальні витрати бюджету відповідно до економічної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації.

Поточні витрати бюджетів суб'єктів Російської Федерації - частина видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації, що забезпечує поточне функціонування органів державної влади суб'єкта Російської Федерації, бюджетних установ, що фінансуються з регіонального бюджету, надання державної підтримки місцевим бюджетам і окремим галузям економіки у формі дотацій, субсидій і субвенцій на поточне функціонування, а також інші витрати регіональних бюджетів, не включені в капітальні витрати відповідно до бюдже тной класифікацією Російської Федерації.

Відомча класифікація видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації є угрупованням витрат бюджетів суб'єктів Російської Федерації і відображає розподіл бюджетних асигнувань по головних розпорядниках коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації по розділах, підрозділам, цільовим статтям і видам витрат функціональної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації, групам витрат, предметним статтями, і елементів витрат економічної класифікації видатків бюджетів Російської Феде ації.

Перелік головних розпорядників коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації затверджується органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації.

Бюджетна класифікація Російської Федерації в частині функціональної та економічної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації є єдиною для бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації.

У той же час законодавчі (представницькі) органи державної влади суб'єктів Російської Федерації можуть виробляти подальшу деталізацію об'єктів бюджетної класифікації Російської Федерації в частині цільових статей та видів витрат, не порушуючи загальних принципів побудови і єдності бюджетної класифікації Російської Федерації.

Наприклад, відомча структура видатків бюджету Санкт-Петербурга включає в себе такі органи, як: Адміністрація Санкт-Петербурга; Адміністративний комітет; Апарат Уповноваженого з прав людини в Санкт-Петербурзі; Архівний комітет Санкт-Петербурга і Ленінградської області; Головне управління внутрішніх справ Санкт-Петербурга і Ленінградської області; Головне управління у справах цивільної оборони і надзвичайних ситуацій Санкт-Петербурга; Законодавчі Збори Санкт-Петербурга; Комітет з благоустрою та дорожньому господарству; Комітет із зовнішніх зв'язків; Комітет з містобудування та архітектури; Комітет з питань культури; Комітет з будівництва; Комітет з питань транспорту; територіальні управління адміністративних районів Санкт-Петербурга і т. п. (всього 64 відомства).

(всього 64 відомства)

Контрольні запитання до розділу 5

§2

§2. Види видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації

Говорячи про види витрат бюджетів суб'єктів Російської Федерації, перш за все відзначимо, що Бюджетний кодекс Російської Федерації всі види бюджетних витрат ділить на 4 групи:

1) витрати, що фінансуються виключно з федерального бюджету;

2) витрати, спільно фінансуються з федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації та бюджетів муніципальних утворень;

3) витрати, що фінансуються виключно з бюджетів суб'єктів Російської Федерації;

4) витрати, що фінансуються виключно з місцевих бюджетів.

Для нас, природно, найбільший інтерес представляють друга і третя групи бюджетних витрат, оскільки вони пов'язані з бюджетами суб'єктів Російської Федерації.

До групи витрат, які спільно фінансуються за рахунок коштів федерального бюджету, коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації і коштів бюджетів муніципальних утворень, належать такі функціональні види витрат:

державна підтримка галузей промисловості (за винятком атомної енергетики), будівництва та будівельної індустрії, газифікації та водопостачання, сільського господарства, автомобільного і річкового транспорту, зв'язку та дорожнього господарства, метрополітенів;

забезпечення правоохоронної діяльності;

забезпечення протипожежної безпеки;

науково-дослідні, дослідно-конструкторські та проектно вишукувальні роботи, що забезпечують науково-технічний прогрес;

забезпечення соціального захисту населення;

забезпечення охорони навколишнього природного середовища, охорони і відтворення природних ресурсів, забезпечення гідрометеорологічної діяльності;

забезпечення попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і стихійних лих міжрегіонального масштабу;

розвиток ринкової інфраструктури;

забезпечення розвитку федеративних і національних відносин;

забезпечення діяльності виборчих комісій суб'єктів Російської Федерації відповідно до законодавства Російської Федерації;

забезпечення діяльності засобів масової інформації;

інші витрати, що знаходяться в спільному веденні Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень.

Розподіл і закріплення між бюджетами різних рівнів бюджетної системи Російської Федерації зазначених витрат проводяться за погодженням відповідно органів державної влади Російської Федерації і органів державної влади суб'єктів Російської Федерації і затверджуються відповідними законами про бюджетах або за погодженням органу державної влади суб'єкта Російської Федерації та органів місцевого самоврядування, розташованих на території даного суб'єкта Російської Федерації.

Порядок погодження розподілу та закріплення витрат, які спільно фінансуються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації та бюджетів муніципальних утворень, визначається виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації.

У нормативних правових актах, що встановлюють бюджетні зобов'язання, реалізація яких забезпечується з коштів бюджетів різних рівнів, встановлюється розмежування видаткових повноважень щодо фінансування кожного виду зобов'язань, що випливають із законодавства Російської Федерації, за рівнями бюджетної системи Російської Федерації.

Бюджетний кодекс Російської Федерації особливо обумовлює, що забороняється встановлювати джерелом фінансування витрат консолідованого бюджету (п. 3 ст. 85 Бюджетного кодексу Російської Федерації).

Виключно з бюджетів суб'єктів Російської Федерації фінансуються такі функціональні види витрат:

забезпечення функціонування органів законодавчої (представницької) і виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації;

обслуговування і погашення державного боргу суб'єктів Російської Федерації;

проведення виборів і референдумів суб'єктів Російської Федерації;

забезпечення реалізації регіональних цільових програм;

формування державної власності суб'єктів Російської Федерації;

здійснення міжнародних і зовнішньоекономічних зв'язків суб'єктів Російської Федерації;

утримання і розвиток підприємств, установ і організацій, що перебувають у віданні органів державної влади суб'єктів Російської Федерації;

забезпечення діяльності засобів масової інформації суб'єктів Російської Федерації;

надання фінансової допомоги місцевим бюджетам;

забезпечення здійснення окремих державних повноважень, переданих на муніципальний рівень;

компенсація додаткових витрат, що виникли внаслідок рішень, прийнятих органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, що призводять до збільшення бюджетних витрат або зменшення бюджетних доходів місцевих бюджетів;

інші витрати, пов'язані із здійсненням повноважень суб'єктів Російської Федерації.

Деякі суб'єкти Російської Федерації в своїх законодавчих актах пішли по шляху конкретизації витрат, що фінансуються виключно з бюджету суб'єкта Російської Федерації.

З метою отримання більш конкретного уявлення про витрати бюджетів суб'єктів Російської Федерації, відтворимо Закон Республіки Карелія від 21 липня 2001 г. «Про бюджетному процесі в Республіці Карелія» в частині, присвяченій даних витрат.

Так, відповідно до зазначеного Закону з республіканського бюджету фінансуються такі види витрат:

забезпечення діяльності Законодавчих Зборів Республіки Карелія;

забезпечення діяльності органів виконавчої влади Республіки Карелія;

забезпечення діяльності Конституційного Суду Республіки Карелія;

здійснення міжнародних і зовнішньоекономічних зв'язків Республіки Карелія відповідно до чинного законодавства;

інвентаризація земель, в інтересах населення всіх або декількох муніципальних утворень Республіки Карелія;

внутрихозяйственное землевпорядкування, ремонтно-експлуатаційні роботи з утримання меліоративної мережі, докорінне поліпшення земель;

відтворення лісів;

субсидії підприємствам сільського господарства на тваринницьку продукцію;

покриття збитків від змісту соціальної сфери, часткова компенсація вартості палива, що використовується на опалення житла та об'єктів соціальної сфери підприємств сільськогосподарського призначення;

формування державної власності Республіки Карелія, зміст, облік, інвентаризація майна, що перебуває у власності Республіки Карелія;

підтримка і розвиток підприємств і організацій, що перебувають у власності Республіки Карелія або віданні органів державної влади Республіки Карелія, підприємств і організацій інших форм власності, тарифи на послуги, які встановлюються Урядом Республіки Карелія;

державна підтримка підприємств побутового обслуговування населення;

проектування і планування міст історичної забудови та інших робіт, що мають важливе значення для республіки;

компенсація додаткових витрат, що виникли внаслідок рішень, прийнятих органами державної влади Республіки Карелія, що призводять до збільшення бюджетних витрат або зменшення бюджетних доходів місцевих бюджетів;

утримання і розвиток територіальних автомобільних доріг загального користування Республіки Карелія;

забезпечення діяльності бюджетних установ, що перебувають у власності Республіки Карелія або у віданні органів державної влади Республіки Карелія, в тому числі освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення та інших установ, послуги яких надаються в інтересах населення, що проживає на території всіх або декількох муніципальних утворень Республіки Карелія;

заходи республіканського значення в галузі освіти, культури та мистецтва в межах завдань і функцій, покладених на органи державної влади Республіки Карелія, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, молодіжної політики, соціального захисту населення, включаючи щомісячна допомога громадянам, які мають дітей, та інші соціальні виплати , передбачені чинним законодавством за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації, якщо ці повноваження не передані органам місцевого самоврядування по узгоджений ю з ними, платежі на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення республіки;

посібники фермерським господарствам на переселення в сільську місцевість;

цивільна оборона і мобілізаційна підготовка економіки в інтересах населення Республіки Карелія;

попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій і стихійних лих республіканського значення;

реалізація цільових республіканських програм;

реалізація інвестиційної програми Республіки Карелія;

заходи республіканського значення щодо збереження особливо цінних пам'яток природи, історії та культури, що перебувають у власності Республіки Карелія або у віданні органів державної влади Республіки Карелії;

підтримка особливо цінних об'єктів культури республіканського значення, які перебувають у власності Республіки Карелія, за переліком, що визначається при затвердженні республіканського бюджету на черговий фінансовий рік;

державна підтримка засобів масової інформації, засновниками яких є Уряд Республіки Карелія, Законодавчі Збори Республіки Карелія, республіканські органи виконавчої влади;

обслуговування і погашення державного боргу Республіки Карелія;

проведення виборів і референдумів Республіки Карелія;

забезпечення діяльності органів реєстрації (запису) актів цивільного стану Республіки Карелія;

фінансова допомога місцевим бюджетам Республіки Карелія.

Розглядаючи питання про витрати, які фінансуються виключно з місцевих бюджетів, відзначимо, що в суб'єктах Російської Федерації - містах федерального значення Москві і Санкт-Петербурзі витрати, що фінансуються виключно з місцевих бюджетів, визначаються законами зазначених суб'єктів Російської Федерації.

Що стосується видаткової частини бюджету суб'єкта Російської Федерації, то вона формується відповідно до Бюджетної класифікації Російської Федерації.

Дана Бюджетна класифікація стосовно витрат містить три види класифікацій: функціональну, економічну і відомчу.

Функціональна класифікація видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації Російської Федерації є угрупованням витрат цих бюджетів і відображає спрямування бюджетних коштів на виконання основних функцій суб'єктів, в тому числі на фінансування реалізації нормативних правових актів, прийнятих органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, на фінансування здійснення окремих державних повноважень, переданих на інші рівні влади.

Першим рівнем функціональної класифікації видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації є розділи, що визначають витрачання бюджетних коштів на виконання функцій суб'єктів Російської Федерації.

Другим рівнем функціональної класифікації видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації є підрозділи, що конкретизують спрямування бюджетних коштів на виконання функцій суб'єктів Російської Федерації в межах розділів.

Класифікація видів витрат бюджету суб'єкта Російської Федерації утворює третій рівень функціональної класифікації видатків цих бюджетів і деталізує напрямки фінансування видатків бюджету суб'єкта Російської Федерації за цільовим статтями.

Функціональна структура видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації зазвичай передбачає такі напрямки, як: державне управління та місцеве самоврядування; правоохоронна діяльність; фундаментальні дослідження та сприяння науково-технічному прогресу; промисловість, енергетика і будівництво; сільське господарство і рибальство; охорона навколишнього природного середовища та природних ресурсів, гідрометеорологія, картографія і геодезія; транспорт, зв'язок та інформатика; розвиток ринкової інфраструктури; житлово-комунальне господарство; попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій і стихійних лих; утворення; культура, мистецтво і кінематографія; засоби масової інформації; охорону здоров'я і фізична культура; соціальна політика; обслуговування державного боргу суб'єкта Російської Федерації; фінансова допомога місцевим бюджетам; дорожнє господарство; Інші витрати; цільові бюджетні фонди.

Економічна класифікація видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації є угрупованням витрат цих бюджетів за їх економічним змістом.

Виходячи з економічною класифікацією видатки бюджетів суб'єктів Російської Федерації поділяються на поточні і капітальні.

Капітальні витрати бюджетів суб'єктів Російської Федерації - частина видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації, що забезпечує інноваційну та інвестиційну діяльність, що включає статті витрат, призначені для інвестицій в діючі або новостворювані юридичні особи відповідно до затвердженої інвестиційної програми, кошти, що надаються в якості бюджетних кредитів на інвестиційні цілі юридичним особам, витрати на проведення капітального (відновного) ремонту та інші витрати, зв'язаність е з розширеним відтворенням, витрати, при здійсненні яких створюється або збільшується майно, що перебуває у власності суб'єктів Російської Федерації, інші витрати регіонального бюджету, включені в капітальні витрати бюджету відповідно до економічної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації.

Поточні витрати бюджетів суб'єктів Російської Федерації - частина видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації, що забезпечує поточне функціонування органів державної влади суб'єкта Російської Федерації, бюджетних установ, що фінансуються з регіонального бюджету, надання державної підтримки місцевим бюджетам і окремим галузям економіки у формі дотацій, субсидій і субвенцій на поточне функціонування, а також інші витрати регіональних бюджетів, не включені в капітальні витрати відповідно до бюдже тной класифікацією Російської Федерації.

Відомча класифікація видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації є угрупованням витрат бюджетів суб'єктів Російської Федерації і відображає розподіл бюджетних асигнувань по головних розпорядниках коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації по розділах, підрозділам, цільовим статтям і видам витрат функціональної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації, групам витрат, предметним статтями, і елементів витрат економічної класифікації видатків бюджетів Російської Феде ації.

Перелік головних розпорядників коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації затверджується органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації.

Бюджетна класифікація Російської Федерації в частині функціональної та економічної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації є єдиною для бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації.

У той же час законодавчі (представницькі) органи державної влади суб'єктів Російської Федерації можуть виробляти подальшу деталізацію об'єктів бюджетної класифікації Російської Федерації в частині цільових статей та видів витрат, не порушуючи загальних принципів побудови і єдності бюджетної класифікації Російської Федерації.

Наприклад, відомча структура видатків бюджету Санкт-Петербурга включає в себе такі органи, як: Адміністрація Санкт-Петербурга; Адміністративний комітет; Апарат Уповноваженого з прав людини в Санкт-Петербурзі; Архівний комітет Санкт-Петербурга і Ленінградської області; Головне управління внутрішніх справ Санкт-Петербурга і Ленінградської області; Головне управління у справах цивільної оборони і надзвичайних ситуацій Санкт-Петербурга; Законодавчі Збори Санкт-Петербурга; Комітет з благоустрою та дорожньому господарству; Комітет із зовнішніх зв'язків; Комітет з містобудування та архітектури; Комітет з питань культури; Комітет з будівництва; Комітет з питань транспорту; територіальні управління адміністративних районів Санкт-Петербурга і т. п. (всього 64 відомства).

(всього 64 відомства)

Контрольні запитання до розділу 5

§2

§2. Види видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації

Говорячи про види витрат бюджетів суб'єктів Російської Федерації, перш за все відзначимо, що Бюджетний кодекс Російської Федерації всі види бюджетних витрат ділить на 4 групи:

1) витрати, що фінансуються виключно з федерального бюджету;

2) витрати, спільно фінансуються з федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації та бюджетів муніципальних утворень;

3) витрати, що фінансуються виключно з бюджетів суб'єктів Російської Федерації;

4) витрати, що фінансуються виключно з місцевих бюджетів.

Для нас, природно, найбільший інтерес представляють друга і третя групи бюджетних витрат, оскільки вони пов'язані з бюджетами суб'єктів Російської Федерації.

До групи витрат, які спільно фінансуються за рахунок коштів федерального бюджету, коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації і коштів бюджетів муніципальних утворень, належать такі функціональні види витрат:

державна підтримка галузей промисловості (за винятком атомної енергетики), будівництва та будівельної індустрії, газифікації та водопостачання, сільського господарства, автомобільного і річкового транспорту, зв'язку та дорожнього господарства, метрополітенів;

забезпечення правоохоронної діяльності;

забезпечення протипожежної безпеки;

науково-дослідні, дослідно-конструкторські та проектно вишукувальні роботи, що забезпечують науково-технічний прогрес;

забезпечення соціального захисту населення;

забезпечення охорони навколишнього природного середовища, охорони і відтворення природних ресурсів, забезпечення гідрометеорологічної діяльності;

забезпечення попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і стихійних лих міжрегіонального масштабу;

розвиток ринкової інфраструктури;

забезпечення розвитку федеративних і національних відносин;

забезпечення діяльності виборчих комісій суб'єктів Російської Федерації відповідно до законодавства Російської Федерації;

забезпечення діяльності засобів масової інформації;

інші витрати, що знаходяться в спільному веденні Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень.

Розподіл і закріплення між бюджетами різних рівнів бюджетної системи Російської Федерації зазначених витрат проводяться за погодженням відповідно органів державної влади Російської Федерації і органів державної влади суб'єктів Російської Федерації і затверджуються відповідними законами про бюджетах або за погодженням органу державної влади суб'єкта Російської Федерації та органів місцевого самоврядування, розташованих на території даного суб'єкта Російської Федерації.

Порядок погодження розподілу та закріплення витрат, які спільно фінансуються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації та бюджетів муніципальних утворень, визначається виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації.

У нормативних правових актах, що встановлюють бюджетні зобов'язання, реалізація яких забезпечується з коштів бюджетів різних рівнів, встановлюється розмежування видаткових повноважень щодо фінансування кожного виду зобов'язань, що випливають із законодавства Російської Федерації, за рівнями бюджетної системи Російської Федерації.

Бюджетний кодекс Російської Федерації особливо обумовлює, що забороняється встановлювати джерелом фінансування витрат консолідованого бюджету (п. 3 ст. 85 Бюджетного кодексу Російської Федерації).

Виключно з бюджетів суб'єктів Російської Федерації фінансуються такі функціональні види витрат:

забезпечення функціонування органів законодавчої (представницької) і виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації;

обслуговування і погашення державного боргу суб'єктів Російської Федерації;

проведення виборів і референдумів суб'єктів Російської Федерації;

забезпечення реалізації регіональних цільових програм;

формування державної власності суб'єктів Російської Федерації;

здійснення міжнародних і зовнішньоекономічних зв'язків суб'єктів Російської Федерації;

утримання і розвиток підприємств, установ і організацій, що перебувають у віданні органів державної влади суб'єктів Російської Федерації;

забезпечення діяльності засобів масової інформації суб'єктів Російської Федерації;

надання фінансової допомоги місцевим бюджетам;

забезпечення здійснення окремих державних повноважень, переданих на муніципальний рівень;

компенсація додаткових витрат, що виникли внаслідок рішень, прийнятих органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, що призводять до збільшення бюджетних витрат або зменшення бюджетних доходів місцевих бюджетів;

інші витрати, пов'язані із здійсненням повноважень суб'єктів Російської Федерації.

Деякі суб'єкти Російської Федерації в своїх законодавчих актах пішли по шляху конкретизації витрат, що фінансуються виключно з бюджету суб'єкта Російської Федерації.

З метою отримання більш конкретного уявлення про витрати бюджетів суб'єктів Російської Федерації, відтворимо Закон Республіки Карелія від 21 липня 2001 г. «Про бюджетному процесі в Республіці Карелія» в частині, присвяченій даних витрат.

Так, відповідно до зазначеного Закону з республіканського бюджету фінансуються такі види витрат:

забезпечення діяльності Законодавчих Зборів Республіки Карелія;

забезпечення діяльності органів виконавчої влади Республіки Карелія;

забезпечення діяльності Конституційного Суду Республіки Карелія;

здійснення міжнародних і зовнішньоекономічних зв'язків Республіки Карелія відповідно до чинного законодавства;

інвентаризація земель, в інтересах населення всіх або декількох муніципальних утворень Республіки Карелія;

внутрихозяйственное землевпорядкування, ремонтно-експлуатаційні роботи з утримання меліоративної мережі, докорінне поліпшення земель;

відтворення лісів;

субсидії підприємствам сільського господарства на тваринницьку продукцію;

покриття збитків від змісту соціальної сфери, часткова компенсація вартості палива, що використовується на опалення житла та об'єктів соціальної сфери підприємств сільськогосподарського призначення;

формування державної власності Республіки Карелія, зміст, облік, інвентаризація майна, що перебуває у власності Республіки Карелія;

підтримка і розвиток підприємств і організацій, що перебувають у власності Республіки Карелія або віданні органів державної влади Республіки Карелія, підприємств і організацій інших форм власності, тарифи на послуги, які встановлюються Урядом Республіки Карелія;

державна підтримка підприємств побутового обслуговування населення;

проектування і планування міст історичної забудови та інших робіт, що мають важливе значення для республіки;

компенсація додаткових витрат, що виникли внаслідок рішень, прийнятих органами державної влади Республіки Карелія, що призводять до збільшення бюджетних витрат або зменшення бюджетних доходів місцевих бюджетів;

утримання і розвиток територіальних автомобільних доріг загального користування Республіки Карелія;

забезпечення діяльності бюджетних установ, що перебувають у власності Республіки Карелія або у віданні органів державної влади Республіки Карелія, в тому числі освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення та інших установ, послуги яких надаються в інтересах населення, що проживає на території всіх або декількох муніципальних утворень Республіки Карелія;

заходи республіканського значення в галузі освіти, культури та мистецтва в межах завдань і функцій, покладених на органи державної влади Республіки Карелія, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, молодіжної політики, соціального захисту населення, включаючи щомісячна допомога громадянам, які мають дітей, та інші соціальні виплати , передбачені чинним законодавством за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації, якщо ці повноваження не передані органам місцевого самоврядування по узгоджений ю з ними, платежі на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення республіки;

посібники фермерським господарствам на переселення в сільську місцевість;

цивільна оборона і мобілізаційна підготовка економіки в інтересах населення Республіки Карелія;

попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій і стихійних лих республіканського значення;

реалізація цільових республіканських програм;

реалізація інвестиційної програми Республіки Карелія;

заходи республіканського значення щодо збереження особливо цінних пам'яток природи, історії та культури, що перебувають у власності Республіки Карелія або у віданні органів державної влади Республіки Карелії;

підтримка особливо цінних об'єктів культури республіканського значення, які перебувають у власності Республіки Карелія, за переліком, що визначається при затвердженні республіканського бюджету на черговий фінансовий рік;

державна підтримка засобів масової інформації, засновниками яких є Уряд Республіки Карелія, Законодавчі Збори Республіки Карелія, республіканські органи виконавчої влади;

обслуговування і погашення державного боргу Республіки Карелія;

проведення виборів і референдумів Республіки Карелія;

забезпечення діяльності органів реєстрації (запису) актів цивільного стану Республіки Карелія;

фінансова допомога місцевим бюджетам Республіки Карелія.

Розглядаючи питання про витрати, які фінансуються виключно з місцевих бюджетів, відзначимо, що в суб'єктах Російської Федерації - містах федерального значення Москві і Санкт-Петербурзі витрати, що фінансуються виключно з місцевих бюджетів, визначаються законами зазначених суб'єктів Російської Федерації.

Що стосується видаткової частини бюджету суб'єкта Російської Федерації, то вона формується відповідно до Бюджетної класифікації Російської Федерації.

Дана Бюджетна класифікація стосовно витрат містить три види класифікацій: функціональну, економічну і відомчу.

Функціональна класифікація видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації Російської Федерації є угрупованням витрат цих бюджетів і відображає спрямування бюджетних коштів на виконання основних функцій суб'єктів, в тому числі на фінансування реалізації нормативних правових актів, прийнятих органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, на фінансування здійснення окремих державних повноважень, переданих на інші рівні влади.

Першим рівнем функціональної класифікації видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації є розділи, що визначають витрачання бюджетних коштів на виконання функцій суб'єктів Російської Федерації.

Другим рівнем функціональної класифікації видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації є підрозділи, що конкретизують спрямування бюджетних коштів на виконання функцій суб'єктів Російської Федерації в межах розділів.

Класифікація видів витрат бюджету суб'єкта Російської Федерації утворює третій рівень функціональної класифікації видатків цих бюджетів і деталізує напрямки фінансування видатків бюджету суб'єкта Російської Федерації за цільовим статтями.

Функціональна структура видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації зазвичай передбачає такі напрямки, як: державне управління та місцеве самоврядування; правоохоронна діяльність; фундаментальні дослідження та сприяння науково-технічному прогресу; промисловість, енергетика і будівництво; сільське господарство і рибальство; охорона навколишнього природного середовища та природних ресурсів, гідрометеорологія, картографія і геодезія; транспорт, зв'язок та інформатика; розвиток ринкової інфраструктури; житлово-комунальне господарство; попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій і стихійних лих; утворення; культура, мистецтво і кінематографія; засоби масової інформації; охорону здоров'я і фізична культура; соціальна політика; обслуговування державного боргу суб'єкта Російської Федерації; фінансова допомога місцевим бюджетам; дорожнє господарство; Інші витрати; цільові бюджетні фонди.

Економічна класифікація видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації є угрупованням витрат цих бюджетів за їх економічним змістом.

Виходячи з економічною класифікацією видатки бюджетів суб'єктів Російської Федерації поділяються на поточні і капітальні.

Капітальні витрати бюджетів суб'єктів Російської Федерації - частина видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації, що забезпечує інноваційну та інвестиційну діяльність, що включає статті витрат, призначені для інвестицій в діючі або новостворювані юридичні особи відповідно до затвердженої інвестиційної програми, кошти, що надаються в якості бюджетних кредитів на інвестиційні цілі юридичним особам, витрати на проведення капітального (відновного) ремонту та інші витрати, зв'язаність е з розширеним відтворенням, витрати, при здійсненні яких створюється або збільшується майно, що перебуває у власності суб'єктів Російської Федерації, інші витрати регіонального бюджету, включені в капітальні витрати бюджету відповідно до економічної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації.

Поточні витрати бюджетів суб'єктів Російської Федерації - частина видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації, що забезпечує поточне функціонування органів державної влади суб'єкта Російської Федерації, бюджетних установ, що фінансуються з регіонального бюджету, надання державної підтримки місцевим бюджетам і окремим галузям економіки у формі дотацій, субсидій і субвенцій на поточне функціонування, а також інші витрати регіональних бюджетів, не включені в капітальні витрати відповідно до бюдже тной класифікацією Російської Федерації.

Відомча класифікація видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації є угрупованням витрат бюджетів суб'єктів Російської Федерації і відображає розподіл бюджетних асигнувань по головних розпорядниках коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації по розділах, підрозділам, цільовим статтям і видам витрат функціональної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації, групам витрат, предметним статтями, і елементів витрат економічної класифікації видатків бюджетів Російської Феде ації.

Перелік головних розпорядників коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації затверджується органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації.

Бюджетна класифікація Російської Федерації в частині функціональної та економічної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації є єдиною для бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації.

У той же час законодавчі (представницькі) органи державної влади суб'єктів Російської Федерації можуть виробляти подальшу деталізацію об'єктів бюджетної класифікації Російської Федерації в частині цільових статей та видів витрат, не порушуючи загальних принципів побудови і єдності бюджетної класифікації Російської Федерації.

Наприклад, відомча структура видатків бюджету Санкт-Петербурга включає в себе такі органи, як: Адміністрація Санкт-Петербурга; Адміністративний комітет; Апарат Уповноваженого з прав людини в Санкт-Петербурзі; Архівний комітет Санкт-Петербурга і Ленінградської області; Головне управління внутрішніх справ Санкт-Петербурга і Ленінградської області; Головне управління у справах цивільної оборони і надзвичайних ситуацій Санкт-Петербурга; Законодавчі Збори Санкт-Петербурга; Комітет з благоустрою та дорожньому господарству; Комітет із зовнішніх зв'язків; Комітет з містобудування та архітектури; Комітет з питань культури; Комітет з будівництва; Комітет з питань транспорту; територіальні управління адміністративних районів Санкт-Петербурга і т. п. (всього 64 відомства).

(всього 64 відомства)

Контрольні запитання до розділу 5

Новости