Acinonyx jubatus

  1. Conservation:
  2. опис:
  3. Збереження азіатського гепарда:

The Asiatic cheetah (Acinonyx jubatus venaticus) nowadays can be found only in the Islamic Republic of Iran The Asiatic cheetah (Acinonyx jubatus venaticus) nowadays can be found only in the Islamic Republic of Iran . Historically, it range spread across the Middle East, Central Asia, north into southern Kazakhstan and southeast into India. The main cause of decline was most probably depletion of the prey base, direct killing and live capturing of cheetahs, as they have been trained by the aristocracy to hunt. The current population of cheetah in Iran is now thought to be only 70 - 110 individuals.

The cheetah is the fastest land mammal and can move with the speed of up to 103 km per hour over the distance of hundreds of meters. They mostly hunt during the day and their principal prey is small- to mid-size ungulates, especially gazelles. Cheetah habitat in Iran consists of desert, much of it with precipitation of less than 100 mm per year. The terrain ranges from plains and saltpans to eroded foothills, and rugged desert ranges that rise to an elevation of up to 2,000-3,000 meters above sea level. Female cheetahs are solitary, or sometimes accompanied by dependent young. Males are either solitary or live in the stable coalition of two or three. Since so few Asiatic cheetahs exist in the wild, little is known about their movement patterns, habitat preferences, feeding ecology and reproductive biology. The range of the Asiatic Cheetah is protected in Iran and covered by following protected areas (PAs): Kavir National Park, Khar Touran National Park and Naybandan Wildlife Refuge, Bafgh PA, and Dar Anjir Wildlife Refuge.

The main threats to the Asiatic cheetah include poaching and habitat degradation. The habitat degradation is caused by overgrazing and severe droughts resulting from natural and human-induced changes. Grazing and agricultural activities are permitted even inside most of the PAs which puts additional pressure on cheetah and its prey through disturbance and harsher competition with livestock. Herders kill cheetahs, as they believe they pose threat to domestic animals.

Conservation:

The cheetah was listed under the CMS Appendix I in 2009 and was included in Central Asian Mammals Initiative (CAMI) in 2014. The CAMI Programme of Work (POW) foresees the following activities to be carried in relation to the cheetah conservation: increase number, size and connectivity of PAs, conduct field surveys of potential habitat in areas of Afghanistan and Pakistan neighboring Iran, collect information on distribution and threats, and develop a regional programme for conservation and restoration of cheetah. Furthermore, the cheetah is covered by the Recommendation 9.3. Tigers and Other Asian Big Cats that calls range states to enhance mutual transboundary cooperation for the conservation and management of tigers and other Asian big cat species throughout the species 'range and potential donor countries to provide or increase financial support for conservation of Asian big cat species. It is also designated by the COP11 Resolution 11.13 for concerted actions during 2015 - 2017. The Asiatic cheetah, the subspecies of cheetah found in Iran, is listed as critically endangered under the IUCN Red List. It is also included in the CITES Appendix I and even though some quota trade is allowed on some populations of cheetah this does not apply to the Iranian population. The species is also strictly protected under Iranian law.

опис:

Азіатський гепард (Acinonyx Jubatus venaticus) на даний момент мешкає тільки в Ісламській Республіці Іран. Історичний ареал її проживання включав весь Близький Схід, Центральну Азію від Південного Казахстану до Індії. Основними причинами скорочення популяцій стали виснаження кормової бази, полювання і вилов живих гепардів, які навчалися, як гончаки для аристократичної полювання. В даний час популяція гепарда в Ірані налічує всього від 70 до 110 особин.

Гепард найшвидше наземний ссавець і може пересуватися зі швидкістю до 103 км на годину на відстань в сотні метрів. Вони полюють в основному в денний час, і їх основний видобуток це дрібні та середні копитні, наприклад газелі. Гепард в Ірані мешкає в основному в пустельних місцевостях, де рівень опадів часто не перевищує 100 мм на рік. Ландшафт даної місцевості змінюється від рівнин, солончаків, великих пустельних ареалів до передгір'їв, що досягають висоти 2000 - 3000 метрів над рівнем моря. Самки гепардів живу поодинці, а іноді в супроводі залежною молодий особини. Самці або також мешкають поодинці, або живуть в стабільній невеликий зграї, що складається з двох-трьох особин. Оскільки лише невелика кількість гепардів існує в дикій природі досить мало відомо про їх міграції, перевагах середовища проживання, екології харчування і репродуктивної біології. Ареал проживання гепардів в Ірані знаходиться під захистом наступних особливо-охоронюваних природних територій (ООПТ): національний парк Кавір, Кхар Тоуран національний парк, заповідник Найбандан, ООПТ Бафгх, і заповідник Дар Анйір.

Основними загрозами азіатскомугепарду є браконьєрство, втрата і деградація довкілля. Останнє пов'язано з надмірним випасом худоби, сильними засухами, які є результатом природних і антропогенних змін. Випас худоби та інша сільсько-господарська діяльність дозволена навіть на території ООПТ, це призводить до додаткових негативних наслідків, збільшуючи деградацію місць проживання, а також скорочуючи кормову базу гепардів, оскільки популяції диких копитних знижуються через конкуренцію з домашньою худобою. Більш того, іноді пастухи вбивають гепардів так, як бачать в них загрозу худобі.

Збереження азіатського гепарда:

Гепард включений в Додатку I КМВ в 2009 році, а також включений як пріоритетний вид в Центрально-Азіасткую Ініціативу по Ссавцям (ЦАІМ) , Прийняту в 2014 році. Програма Роботи ЦАІМ передбачає наступні заходи для поліпшення заходів щодо збереження гепарда: збільшення кількості ООПТ і території їх охоплення, а також забезпечення пов'язаності ООПТ між собою для забезпечення міграційних коридорів, проведення польових досліджень потенційних місць проживання гепарда в Афганістані і Пакистані на прикордонних з Іраном територіях, збір інформації про актуальних загроз, а також розробку регіональної програми щодо відновлення і збереження популяцій гепарда. Крім цього Азіасткій гепард включений в Рекомендацію 9.3 по тиграм і іншим великим азіатським котячим . Дана рекомендація закликає держави ареалу до вживання заходів щодо поліпшення транскордонної співпраці по збереженню і раціональному використанню котячих, а також рекомендує потенційним донорам збільшити фінансову підтримку даного співробітництва. резолюція 11.13 на період 2015 - 2017 рр. 11-ої Зустрічі сторін КМВ, також рекомендує країнам ареалу розробити узгоджені дії по збереженню Азіатського гепарда.

Азіатський гепард - це підвид гепардів, знайдених в Ірані, він внесений до Червоної Книги МСОП як вид знаходиться під загрозою зникнення. Він також занесений до Додатка I СІТЕС, і хоча квоти на торгівлю гепардами деяких популяцій виділяються, це не поширюється на іранську популяцію. Даний вид також знаходиться під суворою охоронної згідно з іранським законодавством.

Новости