НОУ ІНТУЇТ | лекція | Приклад технічного завдання для рецензування

 1. анотація
 2. зміст
 3. 1. Загальні відомості
 4. 1.2. Номер договору
 5. 1.3. Найменування Розробника і Замовника робіт і їх реквізит-ти
 6. 1.4. Підстава для проведення робіт
 7. 1.5. Терміни початку і закінчення робіт
 8. 1.6. Джерела і порядок фінансування робіт
 9. 1.7. Порядок оформлення і пред'явлення Замовнику результатів робіт
 10. 2. Призначення і цілі створення системи
 11. 2.2. Мета створення системи
 12. 3. Характеристика об'єкта автоматизації
 13. 3.1. Робота зі звітами
 14. 4. Вимоги до системи
 15. 4.1.2. Вимоги до режимів функціонування системи
 16. 4.1.3. Вимоги до способів і засобів зв'язку для інформа-ційного обміну між компонентами системи
 17. 4.1.6. Вимоги до чисельності та кваліфікації персоналу і режиму його роботи
 18. 4.1.7. показники призначення
 19. 4.1.8. Вимоги до надійності

Приклад титульного аркуша в Приклад титульного аркуша в  Прімер_Тітульний ліст Прімер_Тітульний ліст.docx .

анотація

Справжнє Технічне Завдання (ТЗ) визначає призначення, загальні та спеціальні вимоги до Автоматизована інформаційна система "Платежі та взаєморозрахунки з кредиторами" (АІС "Платежі та взаєморозрахунки з кредиторами"), призначеної для автоматизації обміну інформацією та обробки безготівкових, готівки, рублевих і валютних. платежів, що здійснюються бухгалтерією і фінансовою службою.

зміст

1.Загальні відомості5

1.1. Найменування системи 5 1.2. Номер договору 5 1.3. Найменування Розробника і Замовника робіт і їх реквізити 5 1.4. Підстава для проведення робіт 5 1.5. Терміни початку і закінчення робіт 5 1.6. Джерела і порядок фінансування робіт 5 1.7. Порядок оформлення і пред'явлення Замовнику результатів робіт 6 2. Призначення і цілі створення системи 6 2.1. Призначення системи 6 2.2. Мета створення системи 6 3. Характеристика об'єкта автоматизації 6 3.1. Робота зі звітами 6 4. Вимоги до системи 7 4.1. Вимоги до системи в цілому 7 4.1.1. Вимоги до структури системи 7 4.1.2. Вимоги до режимів функціонування системи 7 4.1.3. Вимоги до способів і засобів зв'язку для інформаційного обміну між компонентами системи 7 4.1.4. Вимоги до сумісності із суміжними системами 7 4.1.5. Перспективи розвитку системи 7 4.1.6. Вимоги до чисельності та кваліфікації персоналу і режиму його роботи 8 4.1.7. Показники призначення 9 4.1.8. Вимоги до надійності 9 4.1.9. Вимоги по ергономіки та технічної естетики 10 4.1.10. Вимоги з безпеки 10 4.1.11. Вимоги до експлуатації, технічного обслуговування, ремонту і зберігання 10 4.1.12. Вимоги щодо збереження інформації 11 4.2. Вимоги до видів забезпечення 12 4.2.1. Загальні відомості 12 4.2.2. Вимоги до лінгвістичного забезпечення 12 4.2.3. Вимоги до технічного забезпечення 13 4.2.4. Вимоги до програмного забезпечення 13 4.2.5. Вимоги до технічного забезпечення 14 4.2.6. Вимоги до організаційного забезпечення 14 5. Склад і зміст робіт зі створення системи 15 6. Порядок контролю та приймання системи 17 7. Вимоги до документування 18 7.1. Загальні вимоги до документування 18 7.2. Перелік підлягають розробці документів 18 8. Вимоги до складу та змісту робіт з підготовки об'єкта автоматизації до введення системи в дію 18 9. Порядок внесення змін 19

1. Загальні відомості

1.1. Найменування системи

Повне найменування системи:

Автоматизована інформаційна система "Платежі та взаєморозрахунки з кредиторами".

Умовне позначення системи:

АІС "Платежі та взаєморозрахунки з кредиторами"

1.2. Номер договору

Договір №135426 від 14 травня 2005 на поставку, впровадження та супровід прикладного програмного забезпечення для автоматизації обробки безготівкових, готівки, рублевих і валютних платежів через кілька банків, що здійснюються бухгалтерією і фінансовою службою.

1.3. Найменування Розробника і Замовника робіт і їх реквізит-ти

Розробник:

Закрите акціонерне товариство "Автоматизовані інформаційні системи"

Адреса: 103237, Москва, вул. Проспект Вернадського, буд.3

Тел .: (095) 922-33-55, факс: (095) 922-33-44

Банківські реквізити: ЗАТ "Автоматизовані інформаційні системи", ІПН 7501004321, р / рах № 40603410800020007021 в АКБ Сбербанк Росії, БИК 044579857, кор. рахунок № 30101820400000000335

Замовник:

Закрите акціонерне товариство "Оргсинтез"

Адреса: 603000, Нижній Новгород, вул. Московське шосе, д.12

Тел. :( 8312) 44-10-18, факс: (8312) 44-10-10

Банківські реквізити: ЗАТ "Оргсинтез", ІПН 7501004321, р / рах № 40603410800020004521 в СКБ Банк "Гарантія", БИК 044573421, кор. рахунок № 30101820400000001234

1.4. Підстава для проведення робіт

Підставою для проведення робіт по створенню системи АІС "Платежі та взаєморозрахунки з кредиторами" є наступні документи:

Договір № 135426 від 14.05.2005

Наказ №56 від 10.05.2005

Розпорядження №35 від 11.05.2005.

1.5. Терміни початку і закінчення робіт

Дата початку робіт: 01.12.2005

Дата закінчення робіт: 01.05.2006

1.6. Джерела і порядок фінансування робіт

Фінансування робіт здійснюється з коштів ЗАТ "Оргсинтез". Порядок фінансування робіт визначається умовами Договору № 135426 від 14.05.2005 р

1.7. Порядок оформлення і пред'явлення Замовнику результатів робіт

Роботи зі створення Системи виробляються і приймаються поетапно.

Після закінчення кожного з етапів робіт Розробник представляє Замовникові відповідну документацію і підписаний з боку Розробника Акт здачі-приймання робіт, а по закінченні етапів "Пусконалагоджувальні роботи" і "Дослідна експлуатація" додатково повідомляє Замовника про готовність Системи і її частин до випробувань.

2. Призначення і цілі створення системи

2.1. призначення системи

АІС "Платежі та взаєморозрахунки з кредиторами" - прикладне програмне забезпечення, призначене для:

 • автоматизації робіт при підготовці / узгодження / затвердження документів;
 • планування робіт;
 • ведення обліку та контролю виконання робіт;
 • призначення виконавців за кожним завданням, відстеження процесу виконання завдань і вирішення проблем;
 • оперативне планування робіт відділу;
 • облік робочого часу на виконання завдань;
 • збір статистичної інформації по роботах і виконавцям.

2.2. Мета створення системи

Основними цілями впровадження системи є:

 • створення єдиного механізму планування і здійснення робіт по взаєморозрахунках з кредиторами;
 • створення функціонально повного механізму підготовки, узгодження і зберігання різних документів (при інтеграції з сховищем Documentum);
 • забезпечення повноти, достовірності і оперативності інформаційної підтримки прийняття рішень для здійснення готівкових, безготівкових і валютних взаєморозрахунків з постачальниками.

3. Характеристика об'єкта автоматизації

Об'єктом автоматизації є набір процесів, зазначених в "Методології моделювання предметної області" , Які мають місце в рамках здійснення взаєморозрахунків з кредиторами, а також ряду додаткових учасників, виконують функції інформаційної підтримки, контролю, а також нормативного регулювання об'єкта автоматизації.

3.1. Робота зі звітами

У додатку АІС "Платежі та взаєморозрахунки з кредиторами" передбачена можливість побудови різних звітів. Сформовані звіти виводяться в додаток MS Excel. Користувач має можливість вивести звіт на друк або зберегти звіт на диску.

Основні типи звітів:

 • План поставок;
 • План платежів;
 • Зведена таблиця платежів;
 • Звіт про залишки коштів на рахунках в банках;
 • Звіт з затвердженими заявками про перерахування грошових коштів;
 • Зведена таблиця платежів з урахуванням залишків коштів на розрахункових рахунках на 1 день (на тиждень, на місяць);
 • Зведена таблиця платежів з урахуванням здійснених платежів;
 • Зведена таблиця платежів з урахуванням здійснених платежів і виписок з розрахункового рахунку;
 • Звіт з висновком сальдо по взаєморозрахунках з постачальниками.

4. Вимоги до системи

4.1. Вимоги до системи в цілому

4.1.1. Вимоги до структури системи

АІС "Платежі та взаєморозрахунки з кредиторами" призначена для автоматизації обміну інформацією між об'єктами автоматизації і процесу обробки заявок всередині об'єктів автоматизації. Автоматизації підлягають операції підготовки, реєстрації, відстеження статусу заявок, розсилки заявок на отримання інформації та документообіг проходження заявок по робочих місцях користувачів додатка відповідно до логіки обробки заявок, побудова звітів.

Функціональна структура Системи повинна включати основні прикладні підсистеми, які виконують завдання автоматизації обміну інформацією та обробки заявок на безготівкові, готівкові, рублеві і валютні платежі, що здійснюються бухгалтерією і фінансовою службою, а також забезпечують підсистеми, які виконують завдання підтримки спільної роботи всіх складових Системи.

4.1.2. Вимоги до режимів функціонування системи

Повинна забезпечуватися робота в двох режимах:

 • мережевий режим взаємодії;
 • автономний.
4.1.3. Вимоги до способів і засобів зв'язку для інформа-ційного обміну між компонентами системи
 • Інформаційний обмін між підсистемами повинен здійснюватися через єдиний інформаційний простір і за допомогою використання стандартизованих протоколів і форматів обміну даними.
 • Всі компоненти підсистем АСУ повинні функціонувати в межах єдиного логічного простору, забезпеченого інтегрованими засобами серверів даних і серверів додатків.
4.1.4. Вимоги до сумісності із суміжними системами
 • Програмне забезпечення системи має забезпечувати інтеграцію і сумісність на інформаційному рівні з іншими системами. Інформаційна сумісність повинна забезпечується, на рівні експорту-імпорту XML-документів.
 • Вимоги до складу даних і режимам інформаційного обміну між підсистемами АСУ та системами, експлуатуються на об'єкті автоматизації, визначаються в загальному регламенті взаємодії.
 • Необхідними умовами, що накладаються на архітектуру взаємодії, є:
  • узгодженість з розробленими регламентами використання системи;
  • використання відкритих форматів обміну при організації взаємодії між підсистемами АСУ та системами, експлуатуються на об'єкті автоматизації.
4.1.5. Перспективи розвитку системи

АСУ повинна мати тривалий життєвий цикл.

АСУ повинна бути побудована з використанням стандартизованих і ефективно супроводжуваних рішень.

АСУ повинна бути реалізована як відкрита система, і повинна допускати нарощування функціональних можливостей.

АСУ повинна забезпечувати можливість модернізації як шляхом заміни технічної та загальної програмного забезпечення (ПО), так і шляхом вдосконалення інформаційного забезпечення.

4.1.6. Вимоги до чисельності та кваліфікації персоналу і режиму його роботи

Вимоги до чисельності та кваліфікації персоналу і режиму його роботи

Кількість користувачів АСУ визначається поточними потребами ВАТ "Оргсинтез".

Кількість адміністраторів АСУ може бути визначено за такою методикою: 1 адміністратор на 20-30 користувачів плюс 1 провідний спеціаліст або 1 начальник відділу автоматизації.

Поточний контроль технічного стану обладнання АСУ слід покласти на відділ автоматизації.

Перелік заходів поточного контролю технічного стану обладнання АСУ повинен бути узгоджений на стадії передпроектного обстеження.

Вимоги до кваліфікації персоналу

Користувачі АСУ повинні мати базові навички роботи з операційними системами Microsoft (будь-яка з версій: Microsoft Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000, XP), офісним програмним забезпеченням Microsoft Office.

Технічне обслуговування та адміністрування обладнання АСУ повинно виконуватися фахівцями, які мають відповідну кваліфікацію та навички виконання робіт.

Всі адміністратори АСУ повинні мати кваліфікацію "інженер" і обов'язкові навички адміністрування мережі на основі операційної системи Microsoft Windows 2000,.

4.1.7. показники призначення

Цільове призначення системи повинно зберігатися протягом всього терміну експлуатації АСУ ЗАТ "Оргсинтез". Термін експлуатації АСУ ЗАТ "Оргсинтез" визначається терміном стійкої роботи апаратних засобів обчислювальних комплексів, своєчасним проведенням робіт по заміні (оновленню) апаратних засобів, із супроводження програмного забезпечення системи і його модернізації.

Час виконання запитів інформації в АСУ визначається на стадії проектування системи.

Спеціальні вимоги до ймовірносно-часових параметрів, при яких зберігається цільове призначення АСУ ЗАТ "Оргсинтез", визначаються відповідними вимогами до прикладних систем.

Інші показники призначення АСУ розробляються після проведення передпроектного обстеження.

4.1.8. Вимоги до надійності

показники надійності

Час відновлення працездатності прикладного ПО АСУ при будь-яких збоях і відмовах не повинно перевищувати одного робочого дня, крім випадків несправності серверного обладнання.

Інші значення показників надійності повинні бути визначені після проведення передпроектного обстеження.

Вимоги до надійності

В АСУ повинна бути забезпечена коректна обробка збоїв електронно-механічних пристроїв (наприклад, принтерів) при виконанні функцій, пов'язаних з формуванням твердих копій документів.

В АСУ повинна бути забезпечена можливість "гарячої" заміни збійного або вийшов з ладу активного накопичувача на жорсткому магнітному диску (серверного обладнання АСУ) без зупинки функціонування і втрат інформації.

В АСУ повинна бути забезпечена можливість відновлення даних з зовнішнього накопичувача після відновлення активного накопичувача. Конкретний склад вимог по відновленню даних доповнюється відповідними вимогами на підсистеми.

Має здійснюватися розмежування прав доступу до системи.

Повинен вестися журнал подій системи.

Імпульсні перешкоди, збої або припинення електроживлення не повинні призводити до виходу з ладу технічних засобів АСУ, що знаходяться в спеціально обладнаному приміщенні і підключених до системи безперебійного електропостачання, в т.ч. автономного. Конкретний склад вимог щодо захисту обладнання від імпульсних перешкод, збоїв і припинення електроживлення доповнюється відповідними вимогами на підсистеми.

В АСУ всіх рівнів повинні бути реалізовані функції коректної автоматичної зупинки роботи технічних засобів, підключених до системи безперебійного електропостачання, в т.ч. автономного, при тривалій відсутності електроживлення.

Новости