Основна класифікація інвестицій

Інвестиції поділяються на такі види: реальні (вкладення капіталу з метою виробництва будь-якої продукції), інтелектуальні (вкладення в навчання, перепідготовку фахівців, передачу досвіду, ліцензій, ноу-хау, наукові дослідження) і фінансові (вкладення в фінансові інструменти -Цінні паперу , валюту, банківські депозити та ін.). Розрізняють також валові (загальні) і чисті інвестиції. Валові інвестиції - це сукупність фінансових ресурсів, які спрямовуються на приріст і заміну активів підприємства. Чисті інвестиції-це ресурси, що направляються на приріст активів. Чисті інвестиції (ЧІ) визначаються за формулою

ЧИ = ВІ-АМО,

де ВІ - валові інвестиції, а АМО - амортизація.

Для нормального розвитку господарюючого суб'єкта важливо, щоб чисті інвестиції завжди були позитивними. Виділяють трансфертні інвестиції (витрати, що призводять до зміни власника). Інвестиції розрізняють і за методами інвестування (інноваційні, звичайні, реінвестиції, середньо- і довгострокові). За рівнем ризику виділяють високо, середньо - і малоризиковим інвестиції. Розрізняють також інвестиції незалежні (коли рішення по різним проектам приймаються незалежно і не впливають один на одного) і альтернативні (коли рішення про прийняття одного з проектів виключає прийняття іншого проекту).

Виділяють також портфельні інвестиції, тобто вкладення в цінні папери та інші фінансові активи з метою отримання доходу на вкладений капітал, і прямі, тобто вкладення в реальні (фізичні) активи. Їх мета - отримання не тільки доходу на капітал, а й підприємницької прибутку. Інвестиції також розрізняються за їхніми джерелами.

P. Яблyкoвa

Фінансовий менеджмент...

Фінансовий менеджмент

Контакти

Зворотній зв'язок

Пошук по сайту

Всі розташовані на сервері матеріали є власністю їх авторів. Будь-яке відтворення, копіювання з метою комерційного використання цих матеріалів має узгоджуватися з авторами матеріалів.

© 1999-2019 www.inventech.ru
Москва

Новости