Розбіжності в декларації з прибутку і бухгалтерської звітності

 1. Розбіжності в декларації з прибутку і бухгалтерської звітності Читайте, як пояснити перевіряючим...
 2. Витрати в декларації з податку на прибуток не збігаються з витратами в звіті про фінансові результати
 3. Бухгалтерські витрати вище, ніж податкові
 4. Доходи в декларації з податку на прибуток не відповідають доходам в звіті про фінансові результати
 5. Контролери встановили розбіжність даних про рух майна в декларації з податку на прибуток і бухгалтерської...
 6. Розбіжності в декларації з прибутку і бухгалтерської звітності
 7. Розбіжності в декларації з прибутку і бухгалтерської звітності
 8. Витрати в декларації з податку на прибуток не збігаються з витратами в звіті про фінансові результати
 9. Бухгалтерські витрати вище, ніж податкові
 10. Доходи в декларації з податку на прибуток не відповідають доходам в звіті про фінансові результати
 11. Контролери встановили розбіжність даних про рух майна в декларації з податку на прибуток і бухгалтерської...
 12. Розбіжності в декларації з прибутку і бухгалтерської звітності
 13. Розбіжності в декларації з прибутку і бухгалтерської звітності
 14. Витрати в декларації з податку на прибуток не збігаються з витратами в звіті про фінансові результати
 15. Бухгалтерські витрати вище, ніж податкові
 16. Доходи в декларації з податку на прибуток не відповідають доходам в звіті про фінансові результати
 17. Контролери встановили розбіжність даних про рух майна в декларації з податку на прибуток і бухгалтерської...

Розбіжності в декларації з прибутку і бухгалтерської звітності

Читайте, як пояснити перевіряючим причини розбіжностей в декларації з податку на прибуток і бухгалтерської звітності. Ми розповіли, які причини найчастіше призводять до розбіжностей, і як переконати інспекторів в їх правомірності.

Пояснення щодо розбіжностей доходів в бухгалтерській та податковій звітності >>>

Пояснення щодо розбіжностей у звітності через округлення >>>

Пояснення про розбіжності з-за різних способів амортизації >>>

Розбіжності в декларації з прибутку і бухгалтерської звітності

Здана вся річна звітність. Інспектори перевіряють не тільки співвідношення всередині декларацій і звітів, а й порівнюють дані про між різними формами звітності.

Розбіжності між бухгалтерською звітністю та декларацією з податку на прибуток перевіряючими трактується як потенційне заниження податку. У компаній є способи зближення бухгалтерського і податкового обліку. Але все ще залишається багато причин, за якими виникають розбіжності. Це нормування витрат, різні способи амортизації основних засобів, правила формування резервів і т.д.

Якщо вам прийшла вимога пояснити розбіжності, проаналізуйте їх причини і складіть пояснення. Прикладіть підтверджуючі документи, регістри бухгалтерського і податкового обліку. Розглянемо, які аргументи допоможуть переконати перевіряючих в тому, що розбіжності в декларації з податку на прибуток і бухгалтерської звітності - це нормально.

Показники бухгалтерської звітності компанія формує в тисячах і мільйонах карбованців ( наказ Мінфіну Росії від 02.07.10 № 66н ). А в декларації з податку на прибуток суми відображаються в повних рублях (Порядок заповнення податкової декларації з податку на прибуток організацій, затв. Наказом ФНС №ММВ-7-3 / 572 @ від 19.10.2016г.).

Виходить, якщо в бухзвітності компанія округлила показники до тисяч рублів, а в податковій - до рублів, можуть виникнути розбіжності.

Важливі статті по темі в нашій добірці

За правилами округлення, які компанія застосовує при заповненні податкової декларації, сума податку менше 50 коп. відкидається, а сума 50 коп. і більше округляється до повного рубля ( п. 6 ст. 52 НК РФ ). Крім того, розбіжності можна пояснити впливом округлення на розрахунок показників самої бухгалтерської звітності.

приклад

За даними звіту про фінансові результати:

 • виручка - 100 200 руб .;
 • собівартість продажів - 50 600 руб.

Які розбіжності виникають в звітності:

Відображення даних у бухгалтерській звітності

Відображення даних у декларації з податку на прибуток

Варіант 1. Валовий прибуток (збиток) компанія розраховує до округлення показників.

Валовий прибуток становить 49 600 руб. (100 200 руб. - 50 600 руб.).

У звітності вказується значення 50.

Податкова база становить 49 600 руб. (100 200 руб. - 50 600 руб.).

У звітності вказується значення 49 600.

Варіант 2. Валовий прибуток (збиток) компанія розраховує на підставі округлених значень.

Округлені значення виручки і собівартості складають відповідно 100 і 51.

Валовий прибуток становить 49 000 руб. (100 000 руб. - 51 000 руб.).

У звітності вказується значення 49.

Пояснення про причини розбіжності можна скласти приблизно так:

Пояснення щодо розбіжностей у звітності через округлення >>>

Витрати в декларації з податку на прибуток не збігаються з витратами в звіті про фінансові результати

Часто різні суми витрат у податковій та бухгалтерській звітності обумовлені різними способами нарахування амортизації за основними засобами та нематеріальними активами. Нагадаємо, в бухгалтерському обліку таких способів чотири, а в податковому - всього два.

Крім того, до податкових витрат компанія має право одноразово списати суму амортизаційної премії по ОС і НМА ( п. 9 ст. 258 НК РФ ). У той час як в бухобліку всю вартість такого майна компанія погашає відповідно до обраного порядком нарахування амортизації.

Найпростіше вибрати однаковий спосіб амортизації у бухгалтерському та податковому обліку. Якщо обрані різні способи, і вимога надати пояснення вже отримано, відповідь можна скласти приблизно так:

Пояснення про розбіжності з-за різних способів амортизації >>>

Бухгалтерські витрати вище, ніж податкові

Пояснити перевищення бухгалтерських витрат в звіті про фінансові результати (затв. наказом Мінфіну Росії від 02.07.10 № 66н ) Над податковими витратами, відбитими в декларації з прибутку (затв. Наказом ФНС №ММВ-7-3 / 572 @ від 19.10.2016г.), Компанія може так:

 • Деякі витрати компанія нормовані для цілей оподаткування прибутку. Зокрема, вона оплатила розробку рекламного ролика ( п. 4 ст. 264 НК РФ ), Організацію наради з партнерами ( подп. 42 п. 1 і п. 2 ст. 264 НК РФ), виплатила компенсацію співробітнику за використання особистого автомобіля в службових цілях ( подп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ ) Та ін.,
 • Частина витрат компанія не враховувала при розрахунку податку на прибуток. Наприклад, за рахунок чистого прибутку організація списала витрати на проведення корпоративу ( лист Мінфіну Росії від 11.09.06 № 03-03-04 / 2/206 ) І виплатила співробітникам премію до ювілею (листа Мінфіну Росії від 24.04.13 № 03-03-06 / 1/14283 і від 15.03.13 № 03-03-10 / 7999 ),
 • Для цілей оподаткування прибутку компанія не формувала резерви.

Що стосується формування резервів, то потрібно враховувати два моменти. По-перше, НК РФ на відміну від ПБО 8/2010 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" (затв. наказом Мінфіну Росії від 13.12.10 № 167н ) Не зобов'язує компанію це робити. Отже, якщо в податковому обліку компанія не створює резерви, податкові витрати будуть заявлені помітно менше бухгалтерських.

По-друге, порядок формування резервів у податковому та бухгалтерському обліку різниться. Бухгалтерський резерв створюється при наявності будь-якої сумнівної заборгованості, а в податковий резерв можна включити тільки заборгованість, що виникла в зв'язку з реалізацією ( п. 1 ст. 266 НК РФ ).

Можливі розбіжності даних про прямі витрати в декларації з податку на прибуток з показником «Собівартість продажів» звіту про фінансові результати. Причина в тому, що компанія затвердила різний перелік витрат, які вона враховує при визначенні облікового собівартості продукції, і витрат, що списуються для цілей оподаткування прибутку як прямі. В цьому випадку зняти претензії перевіряючих можна, доклавши до пояснень копію облікової політики організації.

Пояснення щодо розбіжностей бухгалтерської та податкової звітності >>>

Доходи в декларації з податку на прибуток не відповідають доходам в звіті про фінансові результати

При перевірці контролери порівнюють суму всіх доходів, які відображені в звіті про фінансові результати (затв. наказом Мінфіну Росії від 02.07.10 № 66н ): «Виручка», «Доходи від участі в інших організаціях», «Відсотки до отримання», «Інші доходи», з сумою показників декларації з податку на прибуток (затв. Наказом ФНС №ММВ-7-3 / 572 @ від 19.10 .2016г): «Виручка від реалізації - всього» ( рядок 010 додатки № 1 до листа 02 декларації) і «Позареалізаційні доходи-всього» ( рядок 100 додатки № 1 до листа 02 декларації).

Перевищення суми доходів в декларації з податку на прибуток над відповідними сумами в бухгалтерській звітності навряд чи зацікавить контролерів. А ось у разі виникнення зворотної ситуації компанії напевно потрібно буде пояснити, чому ті чи інші доходи вона не враховувала для цілей оподаткування прибутку.

Податкові доходи менше бухгалтерських

Найбільш поширені причини таких розбіжностей наступні:

 • Компанія безоплатно отримала товари від засновника, частка участі якого перевищує 50%. У податкові доходи компанія не включає вартість таких товарів ( подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ ). У бухгалтерському обліку подібних винятків немає,
 • Організація отримала дивіденди. У податковому обліку дохід виникає на дату їх зарахування на розрахунковий рахунок ( подп. 2 п. 4 ст. 271 і п. 2 ст. 273 НК РФ), а в бухгалтерському - в момент винесення рішення про виплату дивідендів (п. 12 і 16 ПБО 9/99 «Доходи організації», затв. наказом Мінфіну Росії від 06.05.99 № 32н ). Якщо на момент подання звітності компанія ще не отримала належні їй дивіденди, вона не відображає їх в декларації,
 • Компанія провела переоцінку майна. На відміну від бухгалтерського законодавства НК РФ не передбачає відображення в звітності результатів переоцінки ( п. 14 ПБО 6/01 «Облік основних засобів», затв. наказом Мінфіну Росії від 30.03.01 № 26н ). Виходить, якщо після переоцінки вартість ОС виявиться вищою за ту, за якою об'єкт відображений в обліку, для цілей податку на прибуток компанія не враховує дохід,
 • Підприємство поєднує ОСНО і ЕНВД. У звіті про фінансові результати буде показана загальна виручка за всіма видами діяльності. У декларації з податку на прибуток буде відображатися виручка тільки по діяльності, що підпадає під ОСНО,
 • Компанія виправила помилку минулих років. У податковому обліку виправлення помилки здійснюється шляхом подання уточненої декларації. У бухгалтерському обліку виправлення помилок залежить від їх суттєвості. Несуттєві помилки можна відображати у складі інших доходів або витрат в періоді виявлення. Істотні помилки виправляють ретроспективно, тобто заповнюють звітність так, як якщо б помилки не було. Якщо в бухгалтерській звітності відображені доходи або витрати минулого періоду, виникають різниці між даними бухгалтерської та податкової звітності,
 • Організація виконує будівельні роботи, дата початку та дата закінчення яких припадають на різні податкові періоди. У податковому обліку в даній ситуації вона відображає дохід поетапно, навіть якщо фактично він не отримано ( п. 2 ст. 271 НК РФ , Листи Мінфіну Росії від 13.01.14 № 03-03-06 / 1/218 і від 28.06.13 № 03-03-06 / 1/24634 ).

В бухобліку така виручка є доходом від звичайних видів діяльності та визнається на дату підписання акта приймання-здачі робіт (подп. 5 , 6.1 і 12 ПБО 9/99 «Доходи організації»). В цьому випадку сума податкової виручки за один період перевищить показники бухгалтерської, а за іншою - навпаки. Але такі розбіжності навряд чи приведуть до суперечок з податківцями.

Пояснення щодо розбіжностей доходів в бухгалтерській та податковій звітності >>>

Контролери встановили розбіжність даних про рух майна в декларації з податку на прибуток і бухгалтерської звітності

Ризиковано, якщо за даними бухгалтерського балансу відбулося зменшення основних засобів, а в декларації з податку на прибуток не відображено їх вибуття.

Тоді контролери звіряють дані про реалізацію майна, що амортизується в декларації з прибутку (рядки 010 і 030 додатки № 3 до листа 02) з відповідними даними звіту про рух грошових коштів. При відсутності реалізації податківці зроблять висновок про списання майна (через знос, непридатності і ін.). В цьому випадку в декларації з ПДВ потрібно відобразити відновлення ПДВ за таким майну ( рядок 090 розділу 3 декларації з податку на додану вартість).

Рідше трапляється, що компанія в декларації з податку на прибуток відобразила амортизаційну премію (рядки 042 і 043 додатка № 2 до аркуша 02). При цьому по рядку «Основні засоби» бухгалтерського балансу збільшення показників не відбулося. Контролери можуть попросити компанію уявити пояснення. Адже амортизаційна премія застосовується при прийнятті до обліку майна, що амортизується ( п. 9 ст. 258 НК РФ ). Відповідно в бухгалтерському обліку необхідно відобразити поповнення основних засобів.

Причинами невідповідності даних в звітності можуть бути:

 • Організація в поточному періоді придбала майно, вартість якого збігається з вартістю вибулого в цьому ж періоді ОС,
 • Компанія придбала об'єкт раніше і враховувала його на рахунках 08 «Вкладення у необоротні активи» і 07 «Обладнання до установки», дані яких також входять в розрахунок показника «Основні засоби» балансу. У поточному періоді вона ввела майно в експлуатацію і перевела його на рахунок 01 "Основні засоби".

Розбіжності в декларації з прибутку і бухгалтерської звітності

Читайте, як пояснити перевіряючим причини розбіжностей в декларації з податку на прибуток і бухгалтерської звітності. Ми розповіли, які причини найчастіше призводять до розбіжностей, і як переконати інспекторів в їх правомірності.

Пояснення щодо розбіжностей доходів в бухгалтерській та податковій звітності >>>

Пояснення щодо розбіжностей у звітності через округлення >>>

Пояснення про розбіжності з-за різних способів амортизації >>>

Розбіжності в декларації з прибутку і бухгалтерської звітності

Здана вся річна звітність. Інспектори перевіряють не тільки співвідношення всередині декларацій і звітів, а й порівнюють дані про між різними формами звітності.

Розбіжності між бухгалтерською звітністю та декларацією з податку на прибуток перевіряючими трактується як потенційне заниження податку. У компаній є способи зближення бухгалтерського і податкового обліку. Але все ще залишається багато причин, за якими виникають розбіжності. Це нормування витрат, різні способи амортизації основних засобів, правила формування резервів і т.д.

Якщо вам прийшла вимога пояснити розбіжності, проаналізуйте їх причини і складіть пояснення. Прикладіть підтверджуючі документи, регістри бухгалтерського і податкового обліку. Розглянемо, які аргументи допоможуть переконати перевіряючих в тому, що розбіжності в декларації з податку на прибуток і бухгалтерської звітності - це нормально.

Показники бухгалтерської звітності компанія формує в тисячах і мільйонах карбованців ( наказ Мінфіну Росії від 02.07.10 № 66н ). А в декларації з податку на прибуток суми відображаються в повних рублях (Порядок заповнення податкової декларації з податку на прибуток організацій, затв. Наказом ФНС №ММВ-7-3 / 572 @ від 19.10.2016г.).

Виходить, якщо в бухзвітності компанія округлила показники до тисяч рублів, а в податковій - до рублів, можуть виникнути розбіжності.

Важливі статті по темі в нашій добірці

За правилами округлення, які компанія застосовує при заповненні податкової декларації, сума податку менше 50 коп. відкидається, а сума 50 коп. і більше округляється до повного рубля ( п. 6 ст. 52 НК РФ ). Крім того, розбіжності можна пояснити впливом округлення на розрахунок показників самої бухгалтерської звітності.

приклад

За даними звіту про фінансові результати:

 • виручка - 100 200 руб .;
 • собівартість продажів - 50 600 руб.

Які розбіжності виникають в звітності:

Відображення даних у бухгалтерській звітності

Відображення даних у декларації з податку на прибуток

Варіант 1. Валовий прибуток (збиток) компанія розраховує до округлення показників.

Валовий прибуток становить 49 600 руб. (100 200 руб. - 50 600 руб.).

У звітності вказується значення 50.

Податкова база становить 49 600 руб. (100 200 руб. - 50 600 руб.).

У звітності вказується значення 49 600.

Варіант 2. Валовий прибуток (збиток) компанія розраховує на підставі округлених значень.

Округлені значення виручки і собівартості складають відповідно 100 і 51.

Валовий прибуток становить 49 000 руб. (100 000 руб. - 51 000 руб.).

У звітності вказується значення 49.

Пояснення про причини розбіжності можна скласти приблизно так:

Пояснення щодо розбіжностей у звітності через округлення >>>

Витрати в декларації з податку на прибуток не збігаються з витратами в звіті про фінансові результати

Часто різні суми витрат у податковій та бухгалтерській звітності обумовлені різними способами нарахування амортизації за основними засобами та нематеріальними активами. Нагадаємо, в бухгалтерському обліку таких способів чотири, а в податковому - всього два.

Крім того, до податкових витрат компанія має право одноразово списати суму амортизаційної премії по ОС і НМА ( п. 9 ст. 258 НК РФ ). У той час як в бухобліку всю вартість такого майна компанія погашає відповідно до обраного порядком нарахування амортизації.

Найпростіше вибрати однаковий спосіб амортизації у бухгалтерському та податковому обліку. Якщо обрані різні способи, і вимога надати пояснення вже отримано, відповідь можна скласти приблизно так:

Пояснення про розбіжності з-за різних способів амортизації >>>

Бухгалтерські витрати вище, ніж податкові

Пояснити перевищення бухгалтерських витрат в звіті про фінансові результати (затв. наказом Мінфіну Росії від 02.07.10 № 66н ) Над податковими витратами, відбитими в декларації з прибутку (затв. Наказом ФНС №ММВ-7-3 / 572 @ від 19.10.2016г.), Компанія може так:

 • Деякі витрати компанія нормовані для цілей оподаткування прибутку. Зокрема, вона оплатила розробку рекламного ролика ( п. 4 ст. 264 НК РФ ), Організацію наради з партнерами ( подп. 42 п. 1 і п. 2 ст. 264 НК РФ), виплатила компенсацію співробітнику за використання особистого автомобіля в службових цілях ( подп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ ) Та ін.,
 • Частина витрат компанія не враховувала при розрахунку податку на прибуток. Наприклад, за рахунок чистого прибутку організація списала витрати на проведення корпоративу ( лист Мінфіну Росії від 11.09.06 № 03-03-04 / 2/206 ) І виплатила співробітникам премію до ювілею (листа Мінфіну Росії від 24.04.13 № 03-03-06 / 1/14283 і від 15.03.13 № 03-03-10 / 7999 ),
 • Для цілей оподаткування прибутку компанія не формувала резерви.

Що стосується формування резервів, то потрібно враховувати два моменти. По-перше, НК РФ на відміну від ПБО 8/2010 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" (затв. наказом Мінфіну Росії від 13.12.10 № 167н ) Не зобов'язує компанію це робити. Отже, якщо в податковому обліку компанія не створює резерви, податкові витрати будуть заявлені помітно менше бухгалтерських.

По-друге, порядок формування резервів у податковому та бухгалтерському обліку різниться. Бухгалтерський резерв створюється при наявності будь-якої сумнівної заборгованості, а в податковий резерв можна включити тільки заборгованість, що виникла в зв'язку з реалізацією ( п. 1 ст. 266 НК РФ ).

Можливі розбіжності даних про прямі витрати в декларації з податку на прибуток з показником «Собівартість продажів» звіту про фінансові результати. Причина в тому, що компанія затвердила різний перелік витрат, які вона враховує при визначенні облікового собівартості продукції, і витрат, що списуються для цілей оподаткування прибутку як прямі. В цьому випадку зняти претензії перевіряючих можна, доклавши до пояснень копію облікової політики організації.

Пояснення щодо розбіжностей бухгалтерської та податкової звітності >>>

Доходи в декларації з податку на прибуток не відповідають доходам в звіті про фінансові результати

При перевірці контролери порівнюють суму всіх доходів, які відображені в звіті про фінансові результати (затв. наказом Мінфіну Росії від 02.07.10 № 66н ): «Виручка», «Доходи від участі в інших організаціях», «Відсотки до отримання», «Інші доходи», з сумою показників декларації з податку на прибуток (затв. Наказом ФНС №ММВ-7-3 / 572 @ від 19.10 .2016г): «Виручка від реалізації - всього» ( рядок 010 додатки № 1 до листа 02 декларації) і «Позареалізаційні доходи-всього» ( рядок 100 додатки № 1 до листа 02 декларації).

Перевищення суми доходів в декларації з податку на прибуток над відповідними сумами в бухгалтерській звітності навряд чи зацікавить контролерів. А ось у разі виникнення зворотної ситуації компанії напевно потрібно буде пояснити, чому ті чи інші доходи вона не враховувала для цілей оподаткування прибутку.

Податкові доходи менше бухгалтерських

Найбільш поширені причини таких розбіжностей наступні:

 • Компанія безоплатно отримала товари від засновника, частка участі якого перевищує 50%. У податкові доходи компанія не включає вартість таких товарів ( подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ ). У бухгалтерському обліку подібних винятків немає,
 • Організація отримала дивіденди. У податковому обліку дохід виникає на дату їх зарахування на розрахунковий рахунок ( подп. 2 п. 4 ст. 271 і п. 2 ст. 273 НК РФ), а в бухгалтерському - в момент винесення рішення про виплату дивідендів (п. 12 і 16 ПБО 9/99 «Доходи організації», затв. наказом Мінфіну Росії від 06.05.99 № 32н ). Якщо на момент подання звітності компанія ще не отримала належні їй дивіденди, вона не відображає їх в декларації,
 • Компанія провела переоцінку майна. На відміну від бухгалтерського законодавства НК РФ не передбачає відображення в звітності результатів переоцінки ( п. 14 ПБО 6/01 «Облік основних засобів», затв. наказом Мінфіну Росії від 30.03.01 № 26н ). Виходить, якщо після переоцінки вартість ОС виявиться вищою за ту, за якою об'єкт відображений в обліку, для цілей податку на прибуток компанія не враховує дохід,
 • Підприємство поєднує ОСНО і ЕНВД. У звіті про фінансові результати буде показана загальна виручка за всіма видами діяльності. У декларації з податку на прибуток буде відображатися виручка тільки по діяльності, що підпадає під ОСНО,
 • Компанія виправила помилку минулих років. У податковому обліку виправлення помилки здійснюється шляхом подання уточненої декларації. У бухгалтерському обліку виправлення помилок залежить від їх суттєвості. Несуттєві помилки можна відображати у складі інших доходів або витрат в періоді виявлення. Істотні помилки виправляють ретроспективно, тобто заповнюють звітність так, як якщо б помилки не було. Якщо в бухгалтерській звітності відображені доходи або витрати минулого періоду, виникають різниці між даними бухгалтерської та податкової звітності,
 • Організація виконує будівельні роботи, дата початку та дата закінчення яких припадають на різні податкові періоди. У податковому обліку в даній ситуації вона відображає дохід поетапно, навіть якщо фактично він не отримано ( п. 2 ст. 271 НК РФ , Листи Мінфіну Росії від 13.01.14 № 03-03-06 / 1/218 і від 28.06.13 № 03-03-06 / 1/24634 ).

В бухобліку така виручка є доходом від звичайних видів діяльності та визнається на дату підписання акта приймання-здачі робіт (подп. 5 , 6.1 і 12 ПБО 9/99 «Доходи організації»). В цьому випадку сума податкової виручки за один період перевищить показники бухгалтерської, а за іншою - навпаки. Але такі розбіжності навряд чи приведуть до суперечок з податківцями.

Пояснення щодо розбіжностей доходів в бухгалтерській та податковій звітності >>>

Контролери встановили розбіжність даних про рух майна в декларації з податку на прибуток і бухгалтерської звітності

Ризиковано, якщо за даними бухгалтерського балансу відбулося зменшення основних засобів, а в декларації з податку на прибуток не відображено їх вибуття.

Тоді контролери звіряють дані про реалізацію майна, що амортизується в декларації з прибутку (рядки 010 і 030 додатки № 3 до листа 02) з відповідними даними звіту про рух грошових коштів. При відсутності реалізації податківці зроблять висновок про списання майна (через знос, непридатності і ін.). В цьому випадку в декларації з ПДВ потрібно відобразити відновлення ПДВ за таким майну ( рядок 090 розділу 3 декларації з податку на додану вартість).

Рідше трапляється, що компанія в декларації з податку на прибуток відобразила амортизаційну премію (рядки 042 і 043 додатка № 2 до аркуша 02). При цьому по рядку «Основні засоби» бухгалтерського балансу збільшення показників не відбулося. Контролери можуть попросити компанію уявити пояснення. Адже амортизаційна премія застосовується при прийнятті до обліку майна, що амортизується ( п. 9 ст. 258 НК РФ ). Відповідно в бухгалтерському обліку необхідно відобразити поповнення основних засобів.

Причинами невідповідності даних в звітності можуть бути:

 • Організація в поточному періоді придбала майно, вартість якого збігається з вартістю вибулого в цьому ж періоді ОС,
 • Компанія придбала об'єкт раніше і враховувала його на рахунках 08 «Вкладення у необоротні активи» і 07 «Обладнання до установки», дані яких також входять в розрахунок показника «Основні засоби» балансу. У поточному періоді вона ввела майно в експлуатацію і перевела його на рахунок 01 "Основні засоби".

Розбіжності в декларації з прибутку і бухгалтерської звітності

Читайте, як пояснити перевіряючим причини розбіжностей в декларації з податку на прибуток і бухгалтерської звітності. Ми розповіли, які причини найчастіше призводять до розбіжностей, і як переконати інспекторів в їх правомірності.

Пояснення щодо розбіжностей доходів в бухгалтерській та податковій звітності >>>

Пояснення щодо розбіжностей у звітності через округлення >>>

Пояснення про розбіжності з-за різних способів амортизації >>>

Розбіжності в декларації з прибутку і бухгалтерської звітності

Здана вся річна звітність. Інспектори перевіряють не тільки співвідношення всередині декларацій і звітів, а й порівнюють дані про між різними формами звітності.

Розбіжності між бухгалтерською звітністю та декларацією з податку на прибуток перевіряючими трактується як потенційне заниження податку. У компаній є способи зближення бухгалтерського і податкового обліку. Але все ще залишається багато причин, за якими виникають розбіжності. Це нормування витрат, різні способи амортизації основних засобів, правила формування резервів і т.д.

Якщо вам прийшла вимога пояснити розбіжності, проаналізуйте їх причини і складіть пояснення. Прикладіть підтверджуючі документи, регістри бухгалтерського і податкового обліку. Розглянемо, які аргументи допоможуть переконати перевіряючих в тому, що розбіжності в декларації з податку на прибуток і бухгалтерської звітності - це нормально.

Показники бухгалтерської звітності компанія формує в тисячах і мільйонах карбованців ( наказ Мінфіну Росії від 02.07.10 № 66н ). А в декларації з податку на прибуток суми відображаються в повних рублях (Порядок заповнення податкової декларації з податку на прибуток організацій, затв. Наказом ФНС №ММВ-7-3 / 572 @ від 19.10.2016г.).

Виходить, якщо в бухзвітності компанія округлила показники до тисяч рублів, а в податковій - до рублів, можуть виникнути розбіжності.

Важливі статті по темі в нашій добірці

За правилами округлення, які компанія застосовує при заповненні податкової декларації, сума податку менше 50 коп. відкидається, а сума 50 коп. і більше округляється до повного рубля ( п. 6 ст. 52 НК РФ ). Крім того, розбіжності можна пояснити впливом округлення на розрахунок показників самої бухгалтерської звітності.

приклад

За даними звіту про фінансові результати:

 • виручка - 100 200 руб .;
 • собівартість продажів - 50 600 руб.

Які розбіжності виникають в звітності:

Відображення даних у бухгалтерській звітності

Відображення даних у декларації з податку на прибуток

Варіант 1. Валовий прибуток (збиток) компанія розраховує до округлення показників.

Валовий прибуток становить 49 600 руб. (100 200 руб. - 50 600 руб.).

У звітності вказується значення 50.

Податкова база становить 49 600 руб. (100 200 руб. - 50 600 руб.).

У звітності вказується значення 49 600.

Варіант 2. Валовий прибуток (збиток) компанія розраховує на підставі округлених значень.

Округлені значення виручки і собівартості складають відповідно 100 і 51.

Валовий прибуток становить 49 000 руб. (100 000 руб. - 51 000 руб.).

У звітності вказується значення 49.

Пояснення про причини розбіжності можна скласти приблизно так:

Пояснення щодо розбіжностей у звітності через округлення >>>

Витрати в декларації з податку на прибуток не збігаються з витратами в звіті про фінансові результати

Часто різні суми витрат у податковій та бухгалтерській звітності обумовлені різними способами нарахування амортизації за основними засобами та нематеріальними активами. Нагадаємо, в бухгалтерському обліку таких способів чотири, а в податковому - всього два.

Крім того, до податкових витрат компанія має право одноразово списати суму амортизаційної премії по ОС і НМА ( п. 9 ст. 258 НК РФ ). У той час як в бухобліку всю вартість такого майна компанія погашає відповідно до обраного порядком нарахування амортизації.

Найпростіше вибрати однаковий спосіб амортизації у бухгалтерському та податковому обліку. Якщо обрані різні способи, і вимога надати пояснення вже отримано, відповідь можна скласти приблизно так:

Пояснення про розбіжності з-за різних способів амортизації >>>

Бухгалтерські витрати вище, ніж податкові

Пояснити перевищення бухгалтерських витрат в звіті про фінансові результати (затв. наказом Мінфіну Росії від 02.07.10 № 66н ) Над податковими витратами, відбитими в декларації з прибутку (затв. Наказом ФНС №ММВ-7-3 / 572 @ від 19.10.2016г.), Компанія може так:

 • Деякі витрати компанія нормовані для цілей оподаткування прибутку. Зокрема, вона оплатила розробку рекламного ролика ( п. 4 ст. 264 НК РФ ), Організацію наради з партнерами ( подп. 42 п. 1 і п. 2 ст. 264 НК РФ), виплатила компенсацію співробітнику за використання особистого автомобіля в службових цілях ( подп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ ) Та ін.,
 • Частина витрат компанія не враховувала при розрахунку податку на прибуток. Наприклад, за рахунок чистого прибутку організація списала витрати на проведення корпоративу ( лист Мінфіну Росії від 11.09.06 № 03-03-04 / 2/206 ) І виплатила співробітникам премію до ювілею (листа Мінфіну Росії від 24.04.13 № 03-03-06 / 1/14283 і від 15.03.13 № 03-03-10 / 7999 ),
 • Для цілей оподаткування прибутку компанія не формувала резерви.

Що стосується формування резервів, то потрібно враховувати два моменти. По-перше, НК РФ на відміну від ПБО 8/2010 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" (затв. наказом Мінфіну Росії від 13.12.10 № 167н ) Не зобов'язує компанію це робити. Отже, якщо в податковому обліку компанія не створює резерви, податкові витрати будуть заявлені помітно менше бухгалтерських.

По-друге, порядок формування резервів у податковому та бухгалтерському обліку різниться. Бухгалтерський резерв створюється при наявності будь-якої сумнівної заборгованості, а в податковий резерв можна включити тільки заборгованість, що виникла в зв'язку з реалізацією ( п. 1 ст. 266 НК РФ ).

Можливі розбіжності даних про прямі витрати в декларації з податку на прибуток з показником «Собівартість продажів» звіту про фінансові результати. Причина в тому, що компанія затвердила різний перелік витрат, які вона враховує при визначенні облікового собівартості продукції, і витрат, що списуються для цілей оподаткування прибутку як прямі. В цьому випадку зняти претензії перевіряючих можна, доклавши до пояснень копію облікової політики організації.

Пояснення щодо розбіжностей бухгалтерської та податкової звітності >>>

Доходи в декларації з податку на прибуток не відповідають доходам в звіті про фінансові результати

При перевірці контролери порівнюють суму всіх доходів, які відображені в звіті про фінансові результати (затв. наказом Мінфіну Росії від 02.07.10 № 66н ): «Виручка», «Доходи від участі в інших організаціях», «Відсотки до отримання», «Інші доходи», з сумою показників декларації з податку на прибуток (затв. Наказом ФНС №ММВ-7-3 / 572 @ від 19.10 .2016г): «Виручка від реалізації - всього» ( рядок 010 додатки № 1 до листа 02 декларації) і «Позареалізаційні доходи-всього» ( рядок 100 додатки № 1 до листа 02 декларації).

Перевищення суми доходів в декларації з податку на прибуток над відповідними сумами в бухгалтерській звітності навряд чи зацікавить контролерів. А ось у разі виникнення зворотної ситуації компанії напевно потрібно буде пояснити, чому ті чи інші доходи вона не враховувала для цілей оподаткування прибутку.

Податкові доходи менше бухгалтерських

Найбільш поширені причини таких розбіжностей наступні:

 • Компанія безоплатно отримала товари від засновника, частка участі якого перевищує 50%. У податкові доходи компанія не включає вартість таких товарів ( подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ ). У бухгалтерському обліку подібних винятків немає,
 • Організація отримала дивіденди. У податковому обліку дохід виникає на дату їх зарахування на розрахунковий рахунок ( подп. 2 п. 4 ст. 271 і п. 2 ст. 273 НК РФ), а в бухгалтерському - в момент винесення рішення про виплату дивідендів (п. 12 і 16 ПБО 9/99 «Доходи організації», затв. наказом Мінфіну Росії від 06.05.99 № 32н ). Якщо на момент подання звітності компанія ще не отримала належні їй дивіденди, вона не відображає їх в декларації,
 • Компанія провела переоцінку майна. На відміну від бухгалтерського законодавства НК РФ не передбачає відображення в звітності результатів переоцінки ( п. 14 ПБО 6/01 «Облік основних засобів», затв. наказом Мінфіну Росії від 30.03.01 № 26н ). Виходить, якщо після переоцінки вартість ОС виявиться вищою за ту, за якою об'єкт відображений в обліку, для цілей податку на прибуток компанія не враховує дохід,
 • Підприємство поєднує ОСНО і ЕНВД. У звіті про фінансові результати буде показана загальна виручка за всіма видами діяльності. У декларації з податку на прибуток буде відображатися виручка тільки по діяльності, що підпадає під ОСНО,
 • Компанія виправила помилку минулих років. У податковому обліку виправлення помилки здійснюється шляхом подання уточненої декларації. У бухгалтерському обліку виправлення помилок залежить від їх суттєвості. Несуттєві помилки можна відображати у складі інших доходів або витрат в періоді виявлення. Істотні помилки виправляють ретроспективно, тобто заповнюють звітність так, як якщо б помилки не було. Якщо в бухгалтерській звітності відображені доходи або витрати минулого періоду, виникають різниці між даними бухгалтерської та податкової звітності,
 • Організація виконує будівельні роботи, дата початку та дата закінчення яких припадають на різні податкові періоди. У податковому обліку в даній ситуації вона відображає дохід поетапно, навіть якщо фактично він не отримано ( п. 2 ст. 271 НК РФ , Листи Мінфіну Росії від 13.01.14 № 03-03-06 / 1/218 і від 28.06.13 № 03-03-06 / 1/24634 ).

В бухобліку така виручка є доходом від звичайних видів діяльності та визнається на дату підписання акта приймання-здачі робіт (подп. 5 , 6.1 і 12 ПБО 9/99 «Доходи організації»). В цьому випадку сума податкової виручки за один період перевищить показники бухгалтерської, а за іншою - навпаки. Але такі розбіжності навряд чи приведуть до суперечок з податківцями.

Пояснення щодо розбіжностей доходів в бухгалтерській та податковій звітності >>>

Контролери встановили розбіжність даних про рух майна в декларації з податку на прибуток і бухгалтерської звітності

Ризиковано, якщо за даними бухгалтерського балансу відбулося зменшення основних засобів, а в декларації з податку на прибуток не відображено їх вибуття.

Тоді контролери звіряють дані про реалізацію майна, що амортизується в декларації з прибутку (рядки 010 і 030 додатки № 3 до листа 02) з відповідними даними звіту про рух грошових коштів. При відсутності реалізації податківці зроблять висновок про списання майна (через знос, непридатності і ін.). В цьому випадку в декларації з ПДВ потрібно відобразити відновлення ПДВ за таким майну ( рядок 090 розділу 3 декларації з податку на додану вартість).

Рідше трапляється, що компанія в декларації з податку на прибуток відобразила амортизаційну премію (рядки 042 і 043 додатка № 2 до аркуша 02). При цьому по рядку «Основні засоби» бухгалтерського балансу збільшення показників не відбулося. Контролери можуть попросити компанію уявити пояснення. Адже амортизаційна премія застосовується при прийнятті до обліку майна, що амортизується ( п. 9 ст. 258 НК РФ ). Відповідно в бухгалтерському обліку необхідно відобразити поповнення основних засобів.

Причинами невідповідності даних в звітності можуть бути:

 • Організація в поточному періоді придбала майно, вартість якого збігається з вартістю вибулого в цьому ж періоді ОС,
 • Компанія придбала об'єкт раніше і враховувала його на рахунках 08 «Вкладення у необоротні активи» і 07 «Обладнання до установки», дані яких також входять в розрахунок показника «Основні засоби» балансу. У поточному періоді вона ввела майно в експлуатацію і перевела його на рахунок 01 "Основні засоби".
Новости