Умови максимізації прибутку при досконалої конкуренції

 1. Умови максимізації прибутку при досконалої конкуренції Згідно з традиційними теорії фірми і теорії...
 2. Умови максимізації прибутку при досконалої конкуренції
 3. Умови максимізації прибутку при досконалої конкуренції

Умови максимізації прибутку при досконалої конкуренції

Згідно з традиційними теорії фірми і теорії ринків, максимізація прибутку є основною метою фірми. Тому фірма повинна вибрати такий обсяг продукції, що поставляється, щоб досягти максимального прибутку за кожен період продажів. ПРИБУТОК - це різниця між валовим (загальним) доходом (TR) і сукупними (валовими, загальними) витратами виробництва (ТС) за період продажу:

прибуток = TR - ТС.

Валовий дохід - це ціна (Р) проданого товару, помножена на обсяг продажів (Q).

Оскільки на ціну не впливає конкурентна фірма, то на свій дохід вона може вплинути лише за допомогою зміни обсягу продажів. Якщо валовий дохід фірми більше сукупних витрат, то вона отримує прибуток. Якщо сукупні витрати перевищують валовий дохід, то фірма зазнає збитків.

Сукупні витрати - це витрати всіх факторів виробництва, використаних фірмою при виробництві даного обсягу продукції.

Максимальний прибуток досягається в двох випадках:

 • а) коли валовий дохід (TR) найбільшою мірою перевищує сукупні витрати (ТС);
 • б) коли граничний дохід (MR) дорівнює граничним витратам (МС).

Граничний дохід (MR) - це зміна в валовому доході, що отримується при продажу додаткової одиниці об'єму випуску. Для конкурентної фірми граничний дохід завжди дорівнює ціні продукту:

MR = Р.

Максимізація граничної прибутку визначається як різниця між граничним доходом від продажу додаткової одиниці продукції і граничними витратами:

гранична прибуток = MR - МС.

Граничні витрати - додаткові витрати, що призводять до збільшення випуску на одну одиницю блага. Граничні витрати цілком представляють собою змінні витрати, бо постійні витрати не змінюються разом з випуском. Для конкурентної фірми граничні витрати дорівнюють ринковій ціні товару:

МС = Р.

Граничним умовою максимізації прибутку є такий обсяг випуску продукції, при якому ціна дорівнює граничним витратам.

Визначивши межа максимізації прибутку фірми, необхідно встановити рівноважний випуск продукції, який максимізує прибуток.

Максимально прибуткове рівновагу - це такий стан фірми, при якому обсяг пропонованих благ визначається рівністю ринкової ціни граничним витратам і граничному доходу:

Р = МС = MR.

Максимально прибуткове рівновагу в умовах досконалої конкуренції ілюструється на рис. 26.1.

Мал. 26.1. Рівноважний випуск продукції конкурентної фірми

Фірма вибирає такий обсяг випуску, який дозволяє їй отримувати максимальний прибуток. При цьому треба мати на увазі, що випуск, що забезпечує максимальний прибуток, аж ніяк не означає, що за одиницю даної продукції витягується найбільша прибуток. Звідси випливає, що неправильно використовувати прибуток за одиницю продукту в якості критерію загального прибутку.

У визначенні обсягу випуску, що максимізує прибуток, необхідно порівнювати ринкові ціни з середніми витратами.

Середні витрати (АС) - витрати в розрахунку на одиницю виробленої продукції; рівні загальним витратам виробництва певної кількості продукції, діленим на кількість виробленої продукції. Розрізняють три види середніх витрат: середні валові (загальні) витрати (АС); середні постійні витрати (AFC); середні змінні витрати (AVC).

Співвідношення ринкової ціни і середніх витрат виробництва може мати кілька варіантів:

 • ціна більше, ніж середні витрати виробництва, максимізує прибуток. У цьому випадку фірма отримує економічний прибуток, т. Е. Її доходи перевищують всі її витрати (рис. 26.2);
 • ціна дорівнює мінімальним середнім витратам виробництва, що забезпечує фірмі самоокупність, т. е. фірма тільки покриває свої витрати, що дає їй можливість отримувати нормальний прибуток (рис. 26.3);
 • ціна нижче мінімально можливих середніх витрат, т. е. фірма не покриває всіх своїх витрат і несе збитки (рис. 26.4);
 • ціна опускається нижче мінімальних середніх витрат, але перевищує мінімум середніх змінних витрат, т. е. фірма здатна мінімізувати свої збитки (рис. 26.5); ціна нижче мінімуму середніх змінних витрат, що означає припинення виробництва, бо втрати фірми перевищують постійні витрати (рис. 26.6).

6)

Мал. 26.2. Максимізація прибутку конкурентною фірмою

Максимізація прибутку конкурентною фірмою

Мал. 26.3. Самоокупна конкурентна фірма

Самоокупна конкурентна фірма

Мал. 26.4. Конкурентна фірма, що несе збитки

Конкурентна фірма, що несе збитки

Г.C. Beчкaнoв, Г.P. Beчкaнoвa

Інші матеріали по темі Умови максимізації прибутку при досконалої конкуренції

Мікроекономіка ...

Умови максимізації прибутку при досконалої конкуренції

Згідно з традиційними теорії фірми і теорії ринків, максимізація прибутку є основною метою фірми. Тому фірма повинна вибрати такий обсяг продукції, що поставляється, щоб досягти максимального прибутку за кожен період продажів. ПРИБУТОК - це різниця між валовим (загальним) доходом (TR) і сукупними (валовими, загальними) витратами виробництва (ТС) за період продажу:

прибуток = TR - ТС.

Валовий дохід - це ціна (Р) проданого товару, помножена на обсяг продажів (Q).

Оскільки на ціну не впливає конкурентна фірма, то на свій дохід вона може вплинути лише за допомогою зміни обсягу продажів. Якщо валовий дохід фірми більше сукупних витрат, то вона отримує прибуток. Якщо сукупні витрати перевищують валовий дохід, то фірма зазнає збитків.

Сукупні витрати - це витрати всіх факторів виробництва, використаних фірмою при виробництві даного обсягу продукції.

Максимальний прибуток досягається в двох випадках:

 • а) коли валовий дохід (TR) найбільшою мірою перевищує сукупні витрати (ТС);
 • б) коли граничний дохід (MR) дорівнює граничним витратам (МС).

Граничний дохід (MR) - це зміна в валовому доході, що отримується при продажу додаткової одиниці об'єму випуску. Для конкурентної фірми граничний дохід завжди дорівнює ціні продукту:

MR = Р.

Максимізація граничної прибутку визначається як різниця між граничним доходом від продажу додаткової одиниці продукції і граничними витратами:

гранична прибуток = MR - МС.

Граничні витрати - додаткові витрати, що призводять до збільшення випуску на одну одиницю блага. Граничні витрати цілком представляють собою змінні витрати, бо постійні витрати не змінюються разом з випуском. Для конкурентної фірми граничні витрати дорівнюють ринковій ціні товару:

МС = Р.

Граничним умовою максимізації прибутку є такий обсяг випуску продукції, при якому ціна дорівнює граничним витратам.

Визначивши межа максимізації прибутку фірми, необхідно встановити рівноважний випуск продукції, який максимізує прибуток.

Максимально прибуткове рівновагу - це такий стан фірми, при якому обсяг пропонованих благ визначається рівністю ринкової ціни граничним витратам і граничному доходу:

Р = МС = MR.

Максимально прибуткове рівновагу в умовах досконалої конкуренції ілюструється на рис. 26.1.

Рис. 26.1. Рівноважний випуск продукції конкурентної фірми

Фірма вибирає такий обсяг випуску, який дозволяє їй отримувати максимальний прибуток. При цьому треба мати на увазі, що випуск, що забезпечує максимальний прибуток, аж ніяк не означає, що за одиницю даної продукції витягується найбільша прибуток. Звідси випливає, що неправильно використовувати прибуток за одиницю продукту в якості критерію загального прибутку.

У визначенні обсягу випуску, що максимізує прибуток, необхідно порівнювати ринкові ціни з середніми витратами.

Середні витрати (АС) - витрати в розрахунку на одиницю виробленої продукції; рівні загальним витратам виробництва певної кількості продукції, діленим на кількість виробленої продукції. Розрізняють три види середніх витрат: середні валові (загальні) витрати (АС); середні постійні витрати (AFC); середні змінні витрати (AVC).

Співвідношення ринкової ціни і середніх витрат виробництва може мати кілька варіантів:

 • ціна більше, ніж середні витрати виробництва, максимізує прибуток. У цьому випадку фірма отримує економічний прибуток, т. Е. Її доходи перевищують всі її витрати (рис. 26.2);
 • ціна дорівнює мінімальним середнім витратам виробництва, що забезпечує фірмі самоокупність, т. е. фірма тільки покриває свої витрати, що дає їй можливість отримувати нормальний прибуток (рис. 26.3);
 • ціна нижче мінімально можливих середніх витрат, т. е. фірма не покриває всіх своїх витрат і несе збитки (рис. 26.4);
 • ціна опускається нижче мінімальних середніх витрат, але перевищує мінімум середніх змінних витрат, т. е. фірма здатна мінімізувати свої збитки (рис. 26.5); ціна нижче мінімуму середніх змінних витрат, що означає припинення виробництва, бо втрати фірми перевищують постійні витрати (рис. 26.6).

6)

Рис. 26.2. Максимізація прибутку конкурентною фірмою

Максимізація прибутку конкурентною фірмою

Рис. 26.3. Самоокупна конкурентна фірма

Самоокупна конкурентна фірма

Рис. 26.4. Конкурентна фірма, що несе збитки

Конкурентна фірма, що несе збитки

Г.C. Beчкaнoв, Г.P. Beчкaнoвa

Інші матеріали по темі Умови максимізації прибутку при досконалої конкуренції

Мікроекономіка ...

Умови максимізації прибутку при досконалої конкуренції

Згідно з традиційними теорії фірми і теорії ринків, максимізація прибутку є основною метою фірми. Тому фірма повинна вибрати такий обсяг продукції, що поставляється, щоб досягти максимального прибутку за кожен період продажів. ПРИБУТОК - це різниця між валовим (загальним) доходом (TR) і сукупними (валовими, загальними) витратами виробництва (ТС) за період продажу:

прибуток = TR - ТС.

Валовий дохід - це ціна (Р) проданого товару, помножена на обсяг продажів (Q).

Оскільки на ціну не впливає конкурентна фірма, то на свій дохід вона може вплинути лише за допомогою зміни обсягу продажів. Якщо валовий дохід фірми більше сукупних витрат, то вона отримує прибуток. Якщо сукупні витрати перевищують валовий дохід, то фірма зазнає збитків.

Сукупні витрати - це витрати всіх факторів виробництва, використаних фірмою при виробництві даного обсягу продукції.

Максимальний прибуток досягається в двох випадках:

 • а) коли валовий дохід (TR) найбільшою мірою перевищує сукупні витрати (ТС);
 • б) коли граничний дохід (MR) дорівнює граничним витратам (МС).

Граничний дохід (MR) - це зміна в валовому доході, що отримується при продажу додаткової одиниці об'єму випуску. Для конкурентної фірми граничний дохід завжди дорівнює ціні продукту:

MR = Р.

Максимізація граничної прибутку визначається як різниця між граничним доходом від продажу додаткової одиниці продукції і граничними витратами:

гранична прибуток = MR - МС.

Граничні витрати - додаткові витрати, що призводять до збільшення випуску на одну одиницю блага. Граничні витрати цілком представляють собою змінні витрати, бо постійні витрати не змінюються разом з випуском. Для конкурентної фірми граничні витрати дорівнюють ринковій ціні товару:

МС = Р.

Граничним умовою максимізації прибутку є такий обсяг випуску продукції, при якому ціна дорівнює граничним витратам.

Визначивши межа максимізації прибутку фірми, необхідно встановити рівноважний випуск продукції, який максимізує прибуток.

Максимально прибуткове рівновагу - це такий стан фірми, при якому обсяг пропонованих благ визначається рівністю ринкової ціни граничним витратам і граничному доходу:

Р = МС = MR.

Максимально прибуткове рівновагу в умовах досконалої конкуренції ілюструється на рис. 26.1.

Рис. 26.1. Рівноважний випуск продукції конкурентної фірми

Фірма вибирає такий обсяг випуску, який дозволяє їй отримувати максимальний прибуток. При цьому треба мати на увазі, що випуск, що забезпечує максимальний прибуток, аж ніяк не означає, що за одиницю даної продукції витягується найбільша прибуток. Звідси випливає, що неправильно використовувати прибуток за одиницю продукту в якості критерію загального прибутку.

У визначенні обсягу випуску, що максимізує прибуток, необхідно порівнювати ринкові ціни з середніми витратами.

Середні витрати (АС) - витрати в розрахунку на одиницю виробленої продукції; рівні загальним витратам виробництва певної кількості продукції, діленим на кількість виробленої продукції. Розрізняють три види середніх витрат: середні валові (загальні) витрати (АС); середні постійні витрати (AFC); середні змінні витрати (AVC).

Співвідношення ринкової ціни і середніх витрат виробництва може мати кілька варіантів:

 • ціна більше, ніж середні витрати виробництва, максимізує прибуток. У цьому випадку фірма отримує економічний прибуток, т. Е. Її доходи перевищують всі її витрати (рис. 26.2);
 • ціна дорівнює мінімальним середнім витратам виробництва, що забезпечує фірмі самоокупність, т. е. фірма тільки покриває свої витрати, що дає їй можливість отримувати нормальний прибуток (рис. 26.3);
 • ціна нижче мінімально можливих середніх витрат, т. е. фірма не покриває всіх своїх витрат і несе збитки (рис. 26.4);
 • ціна опускається нижче мінімальних середніх витрат, але перевищує мінімум середніх змінних витрат, т. е. фірма здатна мінімізувати свої збитки (рис. 26.5); ціна нижче мінімуму середніх змінних витрат, що означає припинення виробництва, бо втрати фірми перевищують постійні витрати (рис. 26.6).

6)

Рис. 26.2. Максимізація прибутку конкурентною фірмою

Максимізація прибутку конкурентною фірмою

Рис. 26.3. Самоокупна конкурентна фірма

Самоокупна конкурентна фірма

Рис. 26.4. Конкурентна фірма, що несе збитки

Конкурентна фірма, що несе збитки

Г.C. Beчкaнoв, Г.P. Beчкaнoвa

Інші матеріали по темі Умови максимізації прибутку при досконалої конкуренції

Мікроекономіка ...

Умови максимізації прибутку при досконалої конкуренції

Згідно з традиційними теорії фірми і теорії ринків, максимізація прибутку є основною метою фірми. Тому фірма повинна вибрати такий обсяг продукції, що поставляється, щоб досягти максимального прибутку за кожен період продажів. ПРИБУТОК - це різниця між валовим (загальним) доходом (TR) і сукупними (валовими, загальними) витратами виробництва (ТС) за період продажу:

прибуток = TR - ТС.

Валовий дохід - це ціна (Р) проданого товару, помножена на обсяг продажів (Q).

Оскільки на ціну не впливає конкурентна фірма, то на свій дохід вона може вплинути лише за допомогою зміни обсягу продажів. Якщо валовий дохід фірми більше сукупних витрат, то вона отримує прибуток. Якщо сукупні витрати перевищують валовий дохід, то фірма зазнає збитків.

Сукупні витрати - це витрати всіх факторів виробництва, використаних фірмою при виробництві даного обсягу продукції.

Максимальний прибуток досягається в двох випадках:

 • а) коли валовий дохід (TR) найбільшою мірою перевищує сукупні витрати (ТС);
 • б) коли граничний дохід (MR) дорівнює граничним витратам (МС).

Граничний дохід (MR) - це зміна в валовому доході, що отримується при продажу додаткової одиниці об'єму випуску. Для конкурентної фірми граничний дохід завжди дорівнює ціні продукту:

MR = Р.

Максимізація граничної прибутку визначається як різниця між граничним доходом від продажу додаткової одиниці продукції і граничними витратами:

гранична прибуток = MR - МС.

Граничні витрати - додаткові витрати, що призводять до збільшення випуску на одну одиницю блага. Граничні витрати цілком представляють собою змінні витрати, бо постійні витрати не змінюються разом з випуском. Для конкурентної фірми граничні витрати дорівнюють ринковій ціні товару:

МС = Р.

Граничним умовою максимізації прибутку є такий обсяг випуску продукції, при якому ціна дорівнює граничним витратам.

Визначивши межа максимізації прибутку фірми, необхідно встановити рівноважний випуск продукції, який максимізує прибуток.

Максимально прибуткове рівновагу - це такий стан фірми, при якому обсяг пропонованих благ визначається рівністю ринкової ціни граничним витратам і граничному доходу:

Р = МС = MR.

Максимально прибуткове рівновагу в умовах досконалої конкуренції ілюструється на рис. 26.1.

Рис. 26.1. Рівноважний випуск продукції конкурентної фірми

Фірма вибирає такий обсяг випуску, який дозволяє їй отримувати максимальний прибуток. При цьому треба мати на увазі, що випуск, що забезпечує максимальний прибуток, аж ніяк не означає, що за одиницю даної продукції витягується найбільша прибуток. Звідси випливає, що неправильно використовувати прибуток за одиницю продукту в якості критерію загального прибутку.

У визначенні обсягу випуску, що максимізує прибуток, необхідно порівнювати ринкові ціни з середніми витратами.

Середні витрати (АС) - витрати в розрахунку на одиницю виробленої продукції; рівні загальним витратам виробництва певної кількості продукції, діленим на кількість виробленої продукції. Розрізняють три види середніх витрат: середні валові (загальні) витрати (АС); середні постійні витрати (AFC); середні змінні витрати (AVC).

Співвідношення ринкової ціни і середніх витрат виробництва може мати кілька варіантів:

 • ціна більше, ніж середні витрати виробництва, максимізує прибуток. У цьому випадку фірма отримує економічний прибуток, т. Е. Її доходи перевищують всі її витрати (рис. 26.2);
 • ціна дорівнює мінімальним середнім витратам виробництва, що забезпечує фірмі самоокупність, т. е. фірма тільки покриває свої витрати, що дає їй можливість отримувати нормальний прибуток (рис. 26.3);
 • ціна нижче мінімально можливих середніх витрат, т. е. фірма не покриває всіх своїх витрат і несе збитки (рис. 26.4);
 • ціна опускається нижче мінімальних середніх витрат, але перевищує мінімум середніх змінних витрат, т. е. фірма здатна мінімізувати свої збитки (рис. 26.5); ціна нижче мінімуму середніх змінних витрат, що означає припинення виробництва, бо втрати фірми перевищують постійні витрати (рис. 26.6).

6)

Рис. 26.2. Максимізація прибутку конкурентною фірмою

Максимізація прибутку конкурентною фірмою

Рис. 26.3. Самоокупна конкурентна фірма

Самоокупна конкурентна фірма

Рис. 26.4. Конкурентна фірма, що несе збитки

Конкурентна фірма, що несе збитки

Г.C. Beчкaнoв, Г.P. Beчкaнoвa

Інші матеріали по темі Умови максимізації прибутку при досконалої конкуренції

Мікроекономіка ...

Новости