Валовий дохід і прибуток: в чому різниця

 1. Валовий дохід і прибуток: в чому різниця Комерційний директор зобов'язаний орієнтуватися в бухгалтерії...
 2. виручка
 3. 5 інструментів максимального збільшення виручки
 4. Різниця між доходом і виручкою
 5. Фактори відмінності понять доходу і виручки
 6. висновок
 7. Валовий дохід і прибуток: в чому різниця
 8. Ви дізнаєтеся:
 9. виручка
 10. 5 інструментів максимального збільшення виручки
 11. Різниця між доходом і виручкою
 12. Фактори відмінності понять доходу і виручки
 13. висновок
 14. Валовий дохід і прибуток: в чому різниця
 15. Ви дізнаєтеся:
 16. виручка
 17. 5 інструментів максимального збільшення виручки
 18. Різниця між доходом і виручкою
 19. Фактори відмінності понять доходу і виручки
 20. висновок
 21. Валовий дохід і прибуток: в чому різниця
 22. Ви дізнаєтеся:
 23. виручка
 24. 5 інструментів максимального збільшення виручки
 25. Різниця між доходом і виручкою
 26. Фактори відмінності понять доходу і виручки
 27. висновок
 28. Валовий дохід і прибуток: в чому різниця
 29. Ви дізнаєтеся:
 30. виручка
 31. 5 інструментів максимального збільшення виручки
 32. Різниця між доходом і виручкою
 33. Фактори відмінності понять доходу і виручки
 34. висновок

Валовий дохід і прибуток: в чому різниця

Комерційний директор зобов'язаний орієнтуватися в бухгалтерії та фінансах компанії, а для цього йому слід розібратися в суті понять валового доходу і виручки, які ми детально розглянемо в цьому матеріалі.

Ви дізнаєтеся:

 • Що таке валовий дохід, як формується і розраховується.
 • Що таке виручка, з чого формується і як розраховується.
 • У чому різниця між валовим доходом і виручкою на прикладах.
 • Які сполучні і відмінні фактори існує між виручкою і валовим доходом.

Валовий дохід

Валовий дохід - це сума всіх грошових надходжень компанії в результаті її господарської діяльності та операцій. Валовий дохід розраховується без вирахування податкових платежів , Які включені у вартість товарів. Це не тільки податок на додану вартість, а й різні акцизи, мита і митні збори. Основну частину такого виду доходу для торгових і виробничих компаній становить дохід від реалізації.

Валовий дохід підприємства визначається кількісними показниками проданих товарів, наданих послуг і виконаних робіт. Другим показником, що впливає на загальний валовий дохід підприємства, є ціна за одиницю товару (послугу, обсяг роботи). Формула визначення валового доходу виглядає наступним чином:

Валовий дохід = Ціна х Кількість

Від валового доходу залежить такий показник, як рівень прибутковості, що виражається коефіцієнтом прибутковості. Його можна визначити як відношення валового доходу до обсягу реалізованої за цей відрізок часу продукції.

Валовий дохід є своєрідною фінансової точкою відліку на підприємстві. Так як такий вид доходу включає собівартість і поточні витрати на закупівлю (виробництво) продукції, то він становить основну частину цих господарсько-економічних витрат. Від цього залежить самоокупність діяльності організації або коефіцієнт прибутковості.

Коефіцієнт прибутковості = Валовий дохід / кількість реалізованої продукції х 100%

Також з певної частки валового доходу формується прибуток . І вже з неї формується фонди, з яких відбувається фінансування розвитку підприємства, нараховуються зарплати і премії персоналу, дохід засновників підприємства і багато іншого. Якщо підприємство має великий валовий дохід пропорційно операційних витрат на організацію діяльності, то воно має високий рівень самофінансування. Це позитивно позначається на його розвитку і фінансових показниках.

Валовий дохід складається з нематеріальних аспектів. До цих складових належать доходи від інвестиційної діяльність організації, операції з реінвестування. Сюди ж відносяться операції, пов'язані з накопиченням і розпорядженням коштами на пенсійних рахунках або банківських депозитах.

виручка

Виручка - це матеріальні засоби, що мають вираз в грошовому еквіваленті, які підприємство отримує від продажу товарів , Надання послуг або здійснення робіт. Шляхи цих надходжень строго визначені нормами обліку бухгалтерії. Не всі грошові надходження вважаються виручкою, а тільки ті, які надійшли від головної діяльності бізнесу. Надходження, що прийшли з інших каналів, є доходами. Тому різниця виручки від прибутку колосальна.

Виручка підприємства може формуватися і з інших джерел, які були заявлені як основні по КВЕД. Виручка буває 2 видів: загальна і чиста.

Загальна - кількість всіх грошових надходжень за реалізований товар або надані послуги (без ПДВ, акцизів, митних зборів і мит).

Чистий - сума загальної виручки за вирахуванням всіх добавок до ціни на одиницю товару (послугу).

Згідно з положенням про бухгалтерський облік, виручка є складовою доходу. Суми виручки від реалізації відображаються в окремому звіті "Розрахунки з покупцями. Дебет ".

Розмір виручки складається з різних факторів (якість, конкурентоспроможність ціни або різноманітність асортименту товару). Виручка залежить від того, скільки продукції було заплановано випустити для реалізації. На обсяги виручки впливають споживчі якості і властивості товару, терміни реалізації (особливо актуально для швидкопсувних товарів), ринковий рівень попиту і пропозиції. Існують фактори, які не залежать від компанії (масові заходи, що забезпечують приплив або відплив людей, економіко-політичні причини).

5 інструментів максимального збільшення виручки

"Комерційний Директор" вчить, як заробляти гроші на заперечення покупців, навіщо перетворювати клієнта в адвоката бренду і як збільшити попит на 70%.

Різниця між доходом і виручкою

Для великих організацій, структура доходів яких комплексна і має багато місць надходжень, поняття виручки буде сильно відрізнятися від валового доходу.

Наприклад, виручка підприємства завжди є величиною більше нуля. Вона може бути дорівнює нулю, але тільки в тому випадку, коли торгово-виробнича діяльність підприємства не велася. Всі касові поповнення і надходження в сумі дають строго певну величину. Дохід може бути негативним. Це буває, коли компанія не може покрити всі необхідних витрат на виробництво, закуп і підготовку до реалізації товарів , А також інші операційні витрати.

Розрахунок виручки включає тільки надходження в касу і на розрахункові рахунки підприємства тільки від основної діяльності підприємства. Це може бути реалізація або виробництво товарів, надання послуг та виконання якихось видів робіт.

Валовий дохід на відміну від виручки формується від сукупності всієї діяльності підприємства. Це можуть бути доходи від зданих в оренду активів і нежитлових площ, банківських відсотків, інвестування і позикових коштів, реалізації товарів, надання послуг або виконання робіт.

Канали надходження грошових коштів - це те, що в першу чергу відрізняє валовий дохід від виручки.

Приклад: Агропромислова компанія реалізувала м'яса і овочів роздрібним і оптовим покупцям на суму 700 000 рублей. Ще 150 000 рублів компанія отримали за те, що здала одну зі своїх збиральних машин фермерському господарству на час збирання врожаю. Також компанія отримує гроші за відсотками від вкладень в це фермерське господарство (50 000 рублів) і здає частину офісів у своєму адміністративно-господарському корпусі (50 000 рублів). Таким чином, валовий дохід агрохолдингу склав: 700 000 + 150 000 + 50 000 + 50 000 = 950 000 рублів.

А виручка підприємства склала 700 000 рублей, так як вона включає тільки надходження від основного виду діяльності.

У рідкісних випадках виручка підприємства може бути кількісно дорівнює валовому прибутку. Це буває при наданні деяких видів послуг, в яких відсутня видаткова складова на здійснення послуги.

Це буває при наданні деяких видів послуг, в яких відсутня видаткова складова на здійснення послуги

Фактори відмінності понять доходу і виручки

Фахівці з економіки та бухгалтерії підприємства виділяють кілька відмінних чинників, за якими можна розділити поняття виручки і прибутку. Далі конкретизуємо кожен фактор.

 • Формування. Виручка є складовою валового доходу і має на увазі надходження тільки від основної діяльності компанії. Рента і інші непостійні надходження грошей - це дохід.
 • Походження. Виручка може бути у юридичних осіб, які ведуть економічну діяльність. Дохід же може бути у компаній, які не ведуть ніякої активної діяльності: це можуть бути відсотки по інвестиціям або державні дотації.
 • Значення. Виручка завжди більше або дорівнює нулю. Якщо компанія не вела економічну діяльність за своїм основним видом, то і виручки не може бути. Доходи компанії можуть бути як позитивними, так і негативними. Це буває, коли витрати на закупівлю або виробництво товару перевершили його ціну реалізації.
 • Співвідношення. Виручка завжди співвідноситься з доходом позитивно, так як є його частиною. Показник практично завжди більше одиниці, крім випадків надання деяких видів послуг.
 • Обчислення. Щоб порахувати виручку, нам необхідно просто скласти всі надходження від клієнтів. У розрахунку доходів складові можуть бути негативними числами.

Таким чином, поняття виручки і валового доходу розрізняються не тільки на рівні бухгалтерської звітності. Розуміючи ці відрізняють фактори, кожен керівник може ясніше представляти суть управлінських рішень, пов'язаних з поняттями виручка, доходи, прибуток.

висновок

Валовий дохід і прибуток - поняття, які керівники бізнесу плутають і не надають належного значення відмінностям між ними.

Коли ви будете знати, що являє собою поняття валового доходу і виручки, то зможете давати більш точні розпорядження і об'єктивніше сприймати інформацію фінансових звітів. Для цього потрібно знати не тільки, визначення цих понять, але і відмінні риси, методи обчислення.

Валовий дохід і прибуток: в чому різниця

Комерційний директор зобов'язаний орієнтуватися в бухгалтерії та фінансах компанії, а для цього йому слід розібратися в суті понять валового доходу і виручки, які ми детально розглянемо в цьому матеріалі.

Ви дізнаєтеся:

 • Що таке валовий дохід, як формується і розраховується.
 • Що таке виручка, з чого формується і як розраховується.
 • У чому різниця між валовим доходом і виручкою на прикладах.
 • Які сполучні і відмінні фактори існує між виручкою і валовим доходом.

Валовий дохід

Валовий дохід - це сума всіх грошових надходжень компанії в результаті її господарської діяльності та операцій. Валовий дохід розраховується без вирахування податкових платежів , Які включені у вартість товарів. Це не тільки податок на додану вартість, а й різні акцизи, мита і митні збори. Основну частину такого виду доходу для торгових і виробничих компаній становить дохід від реалізації.

Валовий дохід підприємства визначається кількісними показниками проданих товарів, наданих послуг і виконаних робіт. Другим показником, що впливає на загальний валовий дохід підприємства, є ціна за одиницю товару (послугу, обсяг роботи). Формула визначення валового доходу виглядає наступним чином:

Валовий дохід = Ціна х Кількість

Від валового доходу залежить такий показник, як рівень прибутковості, що виражається коефіцієнтом доходности. Його можна визначити як відношення валового доходу до обсягу реалізованої за цей відрізок часу продукції.

Валовий дохід є своєрідною фінансової точкою відліку на підприємстві. Оскільки такий вид доходу включає собівартість і поточні витрати на закупівлю (виробництво) продукції, то він становить основну частину цих господарсько-економічних витрат. Від цього залежить самоокупність діяльності організації або коефіцієнт прибутковості.

Коефіцієнт прибутковості = Валовий дохід / кількість реалізованої продукції х 100%

Також з певної частки валового доходу формується прибуток . І вже з неї формується фонди, з яких відбувається фінансування розвитку підприємства, нараховуються зарплати і премії персоналу, дохід засновників підприємства і багато іншого. Якщо підприємство має великий валовий дохід пропорційно операційних витрат на організацію діяльності, то воно має високий рівень самофінансування. Це позитивно позначається на його розвитку і фінансових показниках.

Валовий дохід складається з нематеріальних аспектів. До цих складових належать доходи від інвестиційної діяльність організації, операції з реінвестування. Сюди ж відносяться операції, пов'язані з накопиченням і розпорядження коштами на пенсійних рахунках або банківських депозитах.

виручка

Виручка - це матеріальних кошти, що мають вираз в грошовому еквіваленті, які підприємство отримує від продажу товарів , Надання послуг або здійснення работ. Шляхи цих надходжень строго визначені нормами обліку бухгалтерії. Не всі грошові надходження вважаються виручкою, а тільки ті, які надійшли від головної діяльності бізнесу. Надходження, що прийшли з інших каналів, є доходами. Тому різниця виручки від прибутку колосальна.

Виручка підприємства може формуватися і з інших джерел, які були заявлені як основні по КВЕД. Виручка буває 2 видів: загальна і чиста.

Загальна - кількість всіх грошових надходжень за реалізований товар чи надані послуги (без ПДВ, акцизів, митних зборів і мит).

Чистий - сума загальної виручки за вирахуванням всіх добавок до ціні на одиницю товару (послугу).

Згідно з положенням про бухгалтерський облік, виручка є складовою доходу. Суми виручки від реалізації відображаються в окремому звіті "Розрахунки з покупцями. Дебет ".

Розмір виручки складається з різних факторів (якість, конкурентноздатність ціни або різноманітність асортименту товара). Виручка залежить від того, скільки продукції було заплановано випустити для реалізації. На обсяги виручки впливають споживчі якості і властивості товару, терміни продажу (особливо актуально для швидкопсувних товарів), ринковий рівень попиту і пропозиції. Існують фактори, які не залежать від компанії (масові заходи, що забезпечують приплив або відплив людей, економіко-політичні причини).

5 інструментів максимального збільшення виручки

"Комерційний Директор" вчить, як заробляти гроші на заперечення покупців, навіщо перетворювати клієнта в адвоката бренду і як збільшити попит на 70%.

Різниця між доходом і виручкою

Для великих організацій, структура доходів яких комплексна і має багато місць надходжень, поняття виручки буде сильно відрізнятися від валового доходу.

Наприклад, виручка підприємства завжди є величиною більше нуля. Вона може бути дорівнює нулю, але тільки в тому випадку, коли торгово-виробнича діяльність підприємства не велася. Всі касові поповнення і надходження в сумі дають строго певну величину. Дохід може бути негативним. Це буває, коли фірма неспроможна покрити всі необхідних витрат на виробництво, закуп і підготовку до реалізації товарів , А також інші операційні витрати.

Розрахунок виручки включає тільки надходження в касу і на розрахункові рахунки підприємства тільки від основної діяльності підприємства. Це може бути реалізація або виробництво товарів, надання послуг та виконання якихось видів робіт.

Валовий дохід на відміну від виручки формується від сукупності всієї діяльності підприємства. Це можуть бути доходи від зданих в оренду активів і нежитлових площ, банківських відсотків, інвестування і позикових коштів, реалізації товарів, надання послуг або виконання робіт.

Канали надходження грошових коштів - це те, що в першу чергу відрізняє валовий дохід від виручки.

Приклад: Агропромислова компанія реалізувала м'яса і овочів роздрібним і оптовим покупцям на суму 700 000 рублей. Ще 150 000 рублів компанія отримали за те, що здала одну зі своїх збиральних машин фермерському господарству на час збирання врожаю. Також компанія отримує гроші за відсотками від вкладень в це фермерське господарство (50 000 рублів) і здає частину офісів у своєму адміністративно-господарському корпусі (50 000 рублів). Таким чином, валовий дохід агрохолдингу склав: 700 000 + 150 000 + 50 000 + 50 000 = 950 000 рублів.

А виручка підприємства склала 700 000 рублей, так як вона включає тільки надходження від основного виду діяльності.

У рідкісних випадках виручка підприємства може бути кількісно дорівнює валовому прибутку. Це буває при наданні деяких видів послуг, в яких відсутня видаткова складова на здійснення послуги.

Це буває при наданні деяких видів послуг, в яких відсутня видаткова складова на здійснення послуги

Фактори відмінності понять доходу і виручки

Фахівці з економіки та бухгалтерії підприємства виділяють кілька відмінних чинників, за якими можна розділити поняття виручки і прибутку. Далі конкретизуємо кожен фактор.

 • Формування. Виручка є складовою валового доходу і має на увазі надходження тільки від основної діяльності компанії. Рента і інші непостійні надходження грошей - це дохід.
 • Походження. Виручка може бути у юридичних осіб, які ведуть економічне діяльність. Дохід же може бути у компаній, які не ведуть ніякої активної діяльності: це можуть бути відсотки по інвестиціям або державні дотації.
 • Значення. Виручка завжди більше або дорівнює нулю. Якщо компанія не вела економічну діяльність за своїм основним видом, то і виручки не може бути. Доходи компанії можуть бути як позитивними, так і негативними. Це буває, коли витрати на закупівлю або виробництво товару перевершили його ціну реалізації.
 • Співвідношення. Виручка завжди співвідноситься з доходом позитивно, так як є його частиною. Показник практично завжди більше одиниці, крім випадків чинення деяких видів послуг.
 • Обчислення. Щоб порахувати виручку, нам необхідно просто скласти всі надходження від клієнтів. У розрахунку доходів складові можуть бути негативними числами.

Таким чином, поняття виручки та валового доходу розрізняються не тільки на рівні бухгалтерської звітності. Розуміючи ці відрізняють фактори, кожен керівник може ясніше представляти суть управлінських рішень, пов'язаних з поняттями виручка, доходи, прибуток.

висновок

Валовий дохід і прибуток - поняття, які керівники бізнесу плутають і не надають належного значення відмінностям між ними.

Коли ви будете знати, що являє собою поняття валового доходу і виручки, то зможете давати більш точні розпорядження і об'єктивніше сприймати інформацію фінансових звітів. Для цього потрібно знати не тільки, визначення цих понять, але і відмінні риси, методи обчислення.

Валовий дохід і прибуток: в чому різниця

Комерційний директор зобов'язаний орієнтуватися в бухгалтерії та фінансах компанії, а для цього йому слід розібратися в суті понять валового доходу і виручки, які ми детально розглянемо в цьому матеріалі.

Ви дізнаєтеся:

 • Що таке валовий дохід, як формується і розраховується.
 • Що таке виручка, з чого формується і як розраховується.
 • У чому різниця між валовим доходом і виручкою на прикладах.
 • Які сполучні і відмінні фактори існує між виручкою і валовим доходом.

Валовий дохід

Валовий дохід - це сума всіх грошових надходжень компанії в результаті її господарської діяльності та операцій. Валовий дохід розраховується без вирахування податкових платежів , Які включені у вартість товарів. Це не тільки податок на додану вартість, а й різні акцизи, мита і митні збори. Основну частину такого виду доходу для торгових і виробничих компаній становить дохід від реалізації.

Валовий дохід підприємства визначається кількісними показниками проданих товарів, наданих послуг і виконаних робіт. Другим показником, що впливає на загальний валовий дохід підприємства, є ціна за одиницю товару (послугу, обсяг роботи). Формула визначення валового доходу виглядає наступним чином:

Валовий дохід = Ціна х Кількість

Від валового доходу залежить такий показник, як рівень прибутковості, що виражається коефіцієнтом доходности. Його можна визначити як відношення валового доходу до обсягу реалізованої за цей відрізок часу продукції.

Валовий дохід є своєрідною фінансової точкою відліку на підприємстві. Оскільки такий вид доходу включає собівартість і поточні витрати на закупівлю (виробництво) продукції, то він становить основну частину цих господарсько-економічних витрат. Від цього залежить самоокупність діяльності організації або коефіцієнт прибутковості.

Коефіцієнт прибутковості = Валовий дохід / кількість реалізованої продукції х 100%

Також з певної частки валового доходу формується прибуток . І вже з неї формується фонди, з яких відбувається фінансування розвитку підприємства, нараховуються зарплати і премії персоналу, дохід засновників підприємства і багато іншого. Якщо підприємство має великий валовий дохід пропорційно операційних витрат на організацію діяльності, то воно має високий рівень самофінансування. Це позитивно позначається на його розвитку і фінансових показниках.

Валовий дохід складається з нематеріальних аспектів. До цих складових належать доходи від інвестиційної діяльність організації, операції з реінвестування. Сюди ж відносяться операції, пов'язані з накопиченням і розпорядження коштами на пенсійних рахунках або банківських депозитах.

виручка

Виручка - це матеріальних кошти, що мають вираз в грошовому еквіваленті, які підприємство отримує від продажу товарів , Надання послуг або здійснення работ. Шляхи цих надходжень строго визначені нормами обліку бухгалтерії. Не всі грошові надходження вважаються виручкою, а тільки ті, які надійшли від головної діяльності бізнесу. Надходження, що прийшли з інших каналів, є доходами. Тому різниця виручки від прибутку колосальна.

Виручка підприємства може формуватися і з інших джерел, які були заявлені як основні по КВЕД. Виручка буває 2 видів: загальна і чиста.

Загальна - кількість всіх грошових надходжень за реалізований товар чи надані послуги (без ПДВ, акцизів, митних зборів і мит).

Чистий - сума загальної виручки за вирахуванням всіх добавок до ціні на одиницю товару (послугу).

Згідно з положенням про бухгалтерський облік, виручка є складовою доходу. Суми виручки від реалізації відображаються в окремому звіті "Розрахунки з покупцями. Дебет ".

Розмір виручки складається з різних факторів (якість, конкурентноздатність ціни або різноманітність асортименту товара). Виручка залежить від того, скільки продукції було заплановано випустити для реалізації. На обсяги виручки впливають споживчі якості і властивості товару, терміни продажу (особливо актуально для швидкопсувних товарів), ринковий рівень попиту і пропозиції. Існують фактори, які не залежать від компанії (масові заходи, що забезпечують приплив або відплив людей, економіко-політичні причини).

5 інструментів максимального збільшення виручки

"Комерційний Директор" вчить, як заробляти гроші на заперечення покупців, навіщо перетворювати клієнта в адвоката бренду і як збільшити попит на 70%.

Різниця між доходом і виручкою

Для великих організацій, структура доходів яких комплексна і має багато місць надходжень, поняття виручки буде сильно відрізнятися від валового доходу.

Наприклад, виручка підприємства завжди є величиною більше нуля. Вона може бути дорівнює нулю, але тільки в тому випадку, коли торгово-виробнича діяльність підприємства не велася. Всі касові поповнення і надходження в сумі дають строго певну величину. Дохід може бути негативним. Це буває, коли фірма неспроможна покрити всі необхідних витрат на виробництво, закуп і підготовку до реалізації товарів , А також інші операційні витрати.

Розрахунок виручки включає тільки надходження в касу і на розрахункові рахунки підприємства тільки від основної діяльності підприємства. Це може бути реалізація або виробництво товарів, надання послуг та виконання якихось видів робіт.

Валовий дохід на відміну від виручки формується від сукупності всієї діяльності підприємства. Це можуть бути доходи від зданих в оренду активів і нежитлових площ, банківських відсотків, інвестування і позикових коштів, реалізації товарів, надання послуг або виконання робіт.

Канали надходження грошових коштів - це те, що в першу чергу відрізняє валовий дохід від виручки.

Приклад: Агропромислова компанія реалізувала м'яса і овочів роздрібним і оптовим покупцям на суму 700 000 рублей. Ще 150 000 рублів компанія отримали за те, що здала одну зі своїх збиральних машин фермерському господарству на час збирання врожаю. Також компанія отримує гроші за відсотками від вкладень в це фермерське господарство (50 000 рублів) і здає частину офісів у своєму адміністративно-господарському корпусі (50 000 рублів). Таким чином, валовий дохід агрохолдингу склав: 700 000 + 150 000 + 50 000 + 50 000 = 950 000 рублів.

А виручка підприємства склала 700 000 рублей, так як вона включає тільки надходження від основного виду діяльності.

У рідкісних випадках виручка підприємства може бути кількісно дорівнює валовому прибутку. Це буває при наданні деяких видів послуг, в яких відсутня видаткова складова на здійснення послуги.

Це буває при наданні деяких видів послуг, в яких відсутня видаткова складова на здійснення послуги

Фактори відмінності понять доходу і виручки

Фахівці з економіки та бухгалтерії підприємства виділяють кілька відмінних чинників, за якими можна розділити поняття виручки і прибутку. Далі конкретизуємо кожен фактор.

 • Формування. Виручка є складовою валового доходу і має на увазі надходження тільки від основної діяльності компанії. Рента і інші непостійні надходження грошей - це дохід.
 • Походження. Виручка може бути у юридичних осіб, які ведуть економічне діяльність. Дохід же може бути у компаній, які не ведуть ніякої активної діяльності: це можуть бути відсотки по інвестиціям або державні дотації.
 • Значення. Виручка завжди більше або дорівнює нулю. Якщо компанія не вела економічну діяльність за своїм основним видом, то і виручки не може бути. Доходи компанії можуть бути як позитивними, так і негативними. Це буває, коли витрати на закупівлю або виробництво товару перевершили його ціну реалізації.
 • Співвідношення. Виручка завжди співвідноситься з доходом позитивно, так як є його частиною. Показник практично завжди більше одиниці, крім випадків чинення деяких видів послуг.
 • Обчислення. Щоб порахувати виручку, нам необхідно просто скласти всі надходження від клієнтів. У розрахунку доходів складові можуть бути негативними числами.

Таким чином, поняття виручки та валового доходу розрізняються не тільки на рівні бухгалтерської звітності. Розуміючи ці відрізняють фактори, кожен керівник може ясніше представляти суть управлінських рішень, пов'язаних з поняттями виручка, доходи, прибуток.

висновок

Валовий дохід і прибуток - поняття, які керівники бізнесу плутають і не надають належного значення відмінностям між ними.

Коли ви будете знати, що являє собою поняття валового доходу і виручки, то зможете давати більш точні розпорядження і об'єктивніше сприймати інформацію фінансових звітів. Для цього потрібно знати не тільки, визначення цих понять, але і відмінні риси, методи обчислення.

Валовий дохід і прибуток: в чому різниця

Комерційний директор зобов'язаний орієнтуватися в бухгалтерії та фінансах компанії, а для цього йому слід розібратися в суті понять валового доходу і виручки, які ми детально розглянемо в цьому матеріалі.

Ви дізнаєтеся:

 • Що таке валовий дохід, як формується і розраховується.
 • Що таке виручка, з чого формується і як розраховується.
 • У чому різниця між валовим доходом і виручкою на прикладах.
 • Які сполучні і відмінні фактори існує між виручкою і валовим доходом.

Валовий дохід

Валовий дохід - це сума всіх грошових надходжень компанії в результаті її господарської діяльності та операцій. Валовий дохід розраховується без вирахування податкових платежів , Які включені у вартість товарів. Це не тільки податок на додану вартість, а й різні акцизи, мита і митні збори. Основну частину такого виду доходу для торгових і виробничих компаній становить дохід від реалізації.

Валовий дохід підприємства визначається кількісними показниками проданих товарів, наданих послуг і виконаних робіт. Другим показником, що впливає на загальний валовий дохід підприємства, є ціна за одиницю товару (послугу, обсяг роботи). Формула визначення валового доходу виглядає наступним чином:

Валовий дохід = Ціна х Кількість

Від валового доходу залежить такий показник, як рівень прибутковості, що виражається коефіцієнтом доходности. Його можна визначити як відношення валового доходу до обсягу реалізованої за цей відрізок часу продукції.

Валовий дохід є своєрідною фінансової точкою відліку на підприємстві. Оскільки такий вид доходу включає собівартість і поточні витрати на закупівлю (виробництво) продукції, то він становить основну частину цих господарсько-економічних витрат. Від цього залежить самоокупність діяльності організації або коефіцієнт прибутковості.

Коефіцієнт прибутковості = Валовий дохід / кількість реалізованої продукції х 100%

Також з певної частки валового доходу формується прибуток . І вже з неї формується фонди, з яких відбувається фінансування розвитку підприємства, нараховуються зарплати і премії персоналу, дохід засновників підприємства і багато іншого. Якщо підприємство має великий валовий дохід пропорційно операційних витрат на організацію діяльності, то воно має високий рівень самофінансування. Це позитивно позначається на його розвитку і фінансових показниках.

Валовий дохід складається з нематеріальних аспектів. До цих складових належать доходи від інвестиційної діяльність організації, операції з реінвестування. Сюди ж відносяться операції, пов'язані з накопиченням і розпорядження коштами на пенсійних рахунках або банківських депозитах.

виручка

Виручка - це матеріальних кошти, що мають вираз в грошовому еквіваленті, які підприємство отримує від продажу товарів , Надання послуг або здійснення работ. Шляхи цих надходжень строго визначені нормами обліку бухгалтерії. Не всі грошові надходження вважаються виручкою, а тільки ті, які надійшли від головної діяльності бізнесу. Надходження, що прийшли з інших каналів, є доходами. Тому різниця виручки від прибутку колосальна.

Виручка підприємства може формуватися і з інших джерел, які були заявлені як основні по КВЕД. Виручка буває 2 видів: загальна і чиста.

Загальна - кількість всіх грошових надходжень за реалізований товар чи надані послуги (без ПДВ, акцизів, митних зборів і мит).

Чистий - сума загальної виручки за вирахуванням всіх добавок до ціні на одиницю товару (послугу).

Згідно з положенням про бухгалтерський облік, виручка є складовою доходу. Суми виручки від реалізації відображаються в окремому звіті "Розрахунки з покупцями. Дебет ".

Розмір виручки складається з різних факторів (якість, конкурентноздатність ціни або різноманітність асортименту товара). Виручка залежить від того, скільки продукції було заплановано випустити для реалізації. На обсяги виручки впливають споживчі якості і властивості товару, терміни продажу (особливо актуально для швидкопсувних товарів), ринковий рівень попиту і пропозиції. Існують фактори, які не залежать від компанії (масові заходи, що забезпечують приплив або відплив людей, економіко-політичні причини).

5 інструментів максимального збільшення виручки

"Комерційний Директор" вчить, як заробляти гроші на заперечення покупців, навіщо перетворювати клієнта в адвоката бренду і як збільшити попит на 70%.

Різниця між доходом і виручкою

Для великих організацій, структура доходів яких комплексна і має багато місць надходжень, поняття виручки буде сильно відрізнятися від валового доходу.

Наприклад, виручка підприємства завжди є величиною більше нуля. Вона може бути дорівнює нулю, але тільки в тому випадку, коли торгово-виробнича діяльність підприємства не велася. Всі касові поповнення і надходження в сумі дають строго певну величину. Дохід може бути негативним. Це буває, коли фірма неспроможна покрити всі необхідних витрат на виробництво, закуп і підготовку до реалізації товарів , А також інші операційні витрати.

Розрахунок виручки включає тільки надходження в касу і на розрахункові рахунки підприємства тільки від основної діяльності підприємства. Це може бути реалізація або виробництво товарів, надання послуг та виконання якихось видів робіт.

Валовий дохід на відміну від виручки формується від сукупності всієї діяльності підприємства. Це можуть бути доходи від зданих в оренду активів і нежитлових площ, банківських відсотків, інвестування і позикових коштів, реалізації товарів, надання послуг або виконання робіт.

Канали надходження грошових коштів - це те, що в першу чергу відрізняє валовий дохід від виручки.

Приклад: Агропромислова компанія реалізувала м'яса і овочів роздрібним і оптовим покупцям на суму 700 000 рублей. Ще 150 000 рублів компанія отримали за те, що здала одну зі своїх збиральних машин фермерському господарству на час збирання врожаю. Також компанія отримує гроші за відсотками від вкладень в це фермерське господарство (50 000 рублів) і здає частину офісів у своєму адміністративно-господарському корпусі (50 000 рублів). Таким чином, валовий дохід агрохолдингу склав: 700 000 + 150 000 + 50 000 + 50 000 = 950 000 рублів.

А виручка підприємства склала 700 000 рублей, так як вона включає тільки надходження від основного виду діяльності.

У рідкісних випадках виручка підприємства може бути кількісно дорівнює валовому прибутку. Це буває при наданні деяких видів послуг, в яких відсутня видаткова складова на здійснення послуги.

Це буває при наданні деяких видів послуг, в яких відсутня видаткова складова на здійснення послуги

Фактори відмінності понять доходу і виручки

Фахівці з економіки та бухгалтерії підприємства виділяють кілька відмінних чинників, за якими можна розділити поняття виручки і прибутку. Далі конкретизуємо кожен фактор.

 • Формування. Виручка є складовою валового доходу і має на увазі надходження тільки від основної діяльності компанії. Рента і інші непостійні надходження грошей - це дохід.
 • Походження. Виручка може бути у юридичних осіб, які ведуть економічне діяльність. Дохід же може бути у компаній, які не ведуть ніякої активної діяльності: це можуть бути відсотки по інвестиціям або державні дотації.
 • Значення. Виручка завжди більше або дорівнює нулю. Якщо компанія не вела економічну діяльність за своїм основним видом, то і виручки не може бути. Доходи компанії можуть бути як позитивними, так і негативними. Це буває, коли витрати на закупівлю або виробництво товару перевершили його ціну реалізації.
 • Співвідношення. Виручка завжди співвідноситься з доходом позитивно, так як є його частиною. Показник практично завжди більше одиниці, крім випадків чинення деяких видів послуг.
 • Обчислення. Щоб порахувати виручку, нам необхідно просто скласти всі надходження від клієнтів. У розрахунку доходів складові можуть бути негативними числами.

Таким чином, поняття виручки та валового доходу розрізняються не тільки на рівні бухгалтерської звітності. Розуміючи ці відрізняють фактори, кожен керівник може ясніше представляти суть управлінських рішень, пов'язаних з поняттями виручка, доходи, прибуток.

висновок

Валовий дохід і прибуток - поняття, які керівники бізнесу плутають і не надають належного значення відмінностям між ними.

Коли ви будете знати, що являє собою поняття валового доходу і виручки, то зможете давати більш точні розпорядження і об'єктивніше сприймати інформацію фінансових звітів. Для цього потрібно знати не тільки, визначення цих понять, але і відмінні риси, методи обчислення.

Валовий дохід і прибуток: в чому різниця

Комерційний директор зобов'язаний орієнтуватися в бухгалтерії та фінансах компанії, а для цього йому слід розібратися в суті понять валового доходу і виручки, які ми детально розглянемо в цьому матеріалі.

Ви дізнаєтеся:

 • Що таке валовий дохід, як формується і розраховується.
 • Що таке виручка, з чого формується і як розраховується.
 • У чому різниця між валовим доходом і виручкою на прикладах.
 • Які сполучні і відмінні фактори існує між виручкою і валовим доходом.

Валовий дохід

Валовий дохід - це сума всіх грошових надходжень компанії в результаті її господарської діяльності та операцій. Валовий дохід розраховується без вирахування податкових платежів , Які включені у вартість товарів. Це не тільки податок на додану вартість, а й різні акцизи, мита і митні збори. Основну частину такого виду доходу для торгових і виробничих компаній становить дохід від реалізації.

Валовий дохід підприємства визначається кількісними показниками проданих товарів, наданих послуг і виконаних робіт. Другим показником, що впливає на загальний валовий дохід підприємства, є ціна за одиницю товару (послугу, обсяг роботи). Формула визначення валового доходу виглядає наступним чином:

Валовий дохід = Ціна х Кількість

Від валового доходу залежить такий показник, як рівень прибутковості, що виражається коефіцієнтом доходности. Його можна визначити як відношення валового доходу до обсягу реалізованої за цей відрізок часу продукції.

Валовий дохід є своєрідною фінансової точкою відліку на підприємстві. Оскільки такий вид доходу включає собівартість і поточні витрати на закупівлю (виробництво) продукції, то він становить основну частину цих господарсько-економічних витрат. Від цього залежить самоокупність діяльності організації або коефіцієнт прибутковості.

Коефіцієнт прибутковості = Валовий дохід / кількість реалізованої продукції х 100%

Також з певної частки валового доходу формується прибуток . І вже з неї формується фонди, з яких відбувається фінансування розвитку підприємства, нараховуються зарплати і премії персоналу, дохід засновників підприємства і багато іншого. Якщо підприємство має великий валовий дохід пропорційно операційних витрат на організацію діяльності, то воно має високий рівень самофінансування. Це позитивно позначається на його розвитку і фінансових показниках.

Валовий дохід складається з нематеріальних аспектів. До цих складових належать доходи від інвестиційної діяльність організації, операції з реінвестування. Сюди ж відносяться операції, пов'язані з накопиченням і розпорядження коштами на пенсійних рахунках або банківських депозитах.

виручка

Виручка - це матеріальних кошти, що мають вираз в грошовому еквіваленті, які підприємство отримує від продажу товарів , Надання послуг або здійснення работ. Шляхи цих надходжень строго визначені нормами обліку бухгалтерії. Не всі грошові надходження вважаються виручкою, а тільки ті, які надійшли від головної діяльності бізнесу. Надходження, що прийшли з інших каналів, є доходами. Тому різниця виручки від прибутку колосальна.

Виручка підприємства може формуватися і з інших джерел, які були заявлені як основні по КВЕД. Виручка буває 2 видів: загальна і чиста.

Загальна - кількість всіх грошових надходжень за реалізований товар чи надані послуги (без ПДВ, акцизів, митних зборів і мит).

Чистий - сума загальної виручки за вирахуванням всіх добавок до ціні на одиницю товару (послугу).

Згідно з положенням про бухгалтерський облік, виручка є складовою доходу. Суми виручки від реалізації відображаються в окремому звіті "Розрахунки з покупцями. Дебет ".

Розмір виручки складається з різних факторів (якість, конкурентноздатність ціни або різноманітність асортименту товара). Виручка залежить від того, скільки продукції було заплановано випустити для реалізації. На обсяги виручки впливають споживчі якості і властивості товару, терміни продажу (особливо актуально для швидкопсувних товарів), ринковий рівень попиту і пропозиції. Існують фактори, які не залежать від компанії (масові заходи, що забезпечують приплив або відплив людей, економіко-політичні причини).

5 інструментів максимального збільшення виручки

"Комерційний Директор" вчить, як заробляти гроші на заперечення покупців, навіщо перетворювати клієнта в адвоката бренду і як збільшити попит на 70%.

Різниця між доходом і виручкою

Для великих організацій, структура доходів яких комплексна і має багато місць надходжень, поняття виручки буде сильно відрізнятися від валового доходу.

Наприклад, виручка підприємства завжди є величиною більше нуля. Вона може бути дорівнює нулю, але тільки в тому випадку, коли торгово-виробнича діяльність підприємства не велася. Всі касові поповнення і надходження в сумі дають строго певну величину. Дохід може бути негативним. Це буває, коли фірма неспроможна покрити всі необхідних витрат на виробництво, закуп і підготовку до реалізації товарів , А також інші операційні витрати.

Розрахунок виручки включає тільки надходження в касу і на розрахункові рахунки підприємства тільки від основної діяльності підприємства. Це може бути реалізація або виробництво товарів, надання послуг та виконання якихось видів робіт.

Валовий дохід на відміну від виручки формується від сукупності всієї діяльності підприємства. Це можуть бути доходи від зданих в оренду активів і нежитлових площ, банківських відсотків, інвестування і позикових коштів, реалізації товарів, надання послуг або виконання робіт.

Канали надходження грошових коштів - це те, що в першу чергу відрізняє валовий дохід від виручки.

Приклад: Агропромислова компанія реалізувала м'яса і овочів роздрібним і оптовим покупцям на суму 700 000 рублей. Ще 150 000 рублів компанія отримали за те, що здала одну зі своїх збиральних машин фермерському господарству на час збирання врожаю. Також компанія отримує гроші за відсотками від вкладень в це фермерське господарство (50 000 рублів) і здає частину офісів у своєму адміністративно-господарському корпусі (50 000 рублів). Таким чином, валовий дохід агрохолдингу склав: 700 000 + 150 000 + 50 000 + 50 000 = 950 000 рублів.

А виручка підприємства склала 700 000 рублей, так як вона включає тільки надходження від основного виду діяльності.

У рідкісних випадках виручка підприємства може бути кількісно дорівнює валовому прибутку. Це буває при наданні деяких видів послуг, в яких відсутня видаткова складова на здійснення послуги.

Це буває при наданні деяких видів послуг, в яких відсутня видаткова складова на здійснення послуги

Фактори відмінності понять доходу і виручки

Фахівці з економіки та бухгалтерії підприємства виділяють кілька відмінних чинників, за якими можна розділити поняття виручки і прибутку. Далі конкретизуємо кожен фактор.

 • Формування. Виручка є складовою валового доходу і має на увазі надходження тільки від основної діяльності компанії. Рента і інші непостійні надходження грошей - це дохід.
 • Походження. Виручка може бути у юридичних осіб, які ведуть економічне діяльність. Дохід же може бути у компаній, які не ведуть ніякої активної діяльності: це можуть бути відсотки по інвестиціям або державні дотації.
 • Значення. Виручка завжди більше або дорівнює нулю. Якщо компанія не вела економічну діяльність за своїм основним видом, то і виручки не може бути. Доходи компанії можуть бути як позитивними, так і негативними. Це буває, коли витрати на закупівлю або виробництво товару перевершили його ціну реалізації.
 • Співвідношення. Виручка завжди співвідноситься з доходом позитивно, так як є його частиною. Показник практично завжди більше одиниці, крім випадків чинення деяких видів послуг.
 • Обчислення. Щоб порахувати виручку, нам необхідно просто скласти всі надходження від клієнтів. У розрахунку доходів складові можуть бути негативними числами.

Таким чином, поняття виручки та валового доходу розрізняються не тільки на рівні бухгалтерської звітності. Розуміючи ці відрізняють фактори, кожен керівник може ясніше представляти суть управлінських рішень, пов'язаних з поняттями виручка, доходи, прибуток.

висновок

Валовий дохід і прибуток - поняття, які керівники бізнесу плутають і не надають належного значення відмінностям між ними.

Коли ви будете знати, що являє собою поняття валового доходу і виручки, то зможете давати більш точні розпорядження і об'єктивніше сприймати інформацію фінансових звітів. Для цього потрібно знати не тільки, визначення цих понять, але і відмінні риси, методи обчислення.

Новости