Валовий прибуток

  1. Визначення поняття «валовий прибуток»

Грамотне ведення бізнесу має на увазі не тільки залучення інвестицій, але і постійне здійснення контролю над діяльністю організації, твір аналізу рентабельності підприємства і на основі отриманих результатів проведення своєчасних коригувань його функціонування. Одним з показників, які беруться до уваги при проведенні аналізу прибутку підприємства, є валовий прибуток.

Визначення поняття «валовий прибуток»

Даний термін є сукупний прибуток підприємства, організації без урахування витрат, які планується відняти на всілякі відрахування і відрахування Даний термін є сукупний прибуток підприємства, організації без урахування витрат, які планується відняти на всілякі відрахування і відрахування. Інакше кажучи, це показник перевищення доходів над витратами. Склад валового прибутку, як правило, зводиться до суми:

  1. Амортизація основного капіталу
  2. Доходи від знаходиться в наявності власності

Ні для кого не секрет, що сама по собі прибуток - це кінцевий продукт здійснення будь-якої фінансової діяльності. Однак результатом фінансових операцій може бути і збиток. А тому дуже важливо своєчасно проводить аналіз рентабельності підприємства, щоб вчасно проводити необхідні коригування, наслідком яких є як мінімум діяльність організації, підприємства не в збиток власнику, а як максимум - досягнення перевищення прибутків над витратами.

Існують так звані «економічні витрати» - це ті витрати підприємства, які виплачуються за рахунок отриманої в результаті здійснення діяльності організації прибутку. Як правило, вони перевищують «витрати обігу» - витрати, які організація несе за рахунок придбання та збуту продукції. Це один з показників, який необхідний для розрахунку валового прибутку. Іншим показником є ​​«валовий дохід» - це той прибуток, яку організація, підприємство отримує за продаж своїх товарів і послуг. Беручи за основу ці показники, валовий прибуток розраховується наступним чином:

Валовий прибуток = Валовий дохід - Витрати обігу

Таким чином, валовий прибуток є міркою визначення рівня кінцевого доходу організації, підприємства, отриманого від здійснення своєї основної діяльності (продаж товарів, послуг). Грунтуючись на її показниках, можна судити про прибутковість або збитковість тієї чи іншої операції. Її результатом є проведення спільного економічного аналізу діяльності підприємства і внесення необхідних коректив в його діяльність.

Це може бути Вам корисно:

Новости