Формула розрахунку внутрішньої норми прибутковості проекту

 1. Формула розрахунку IRR потрібна для:
 2. Особливості виконання обчислень
 3. Приклади і розрахунки в Excel
 4. Особливості формули розрахунку IRR в Excel:

IRR (абревіатура від Internal Rate of Return) - це внутрішня норма прибутковості, завдяки якій можна ефективно оцінювати прибутковість інвестиційних проектів. Це ставка відсотка, при якій приведена загальна вартість всіх фінансових потоків інвестиційного проекту (NPV) дорівнює нулю. При такій ставці відсотка можна відшкодувати початкові інвестиції, а й все на цьому.

Формула розрахунку IRR потрібна для:

Формула розрахунку IRR потрібна для:

 • Характеристики прибутковості інвестиційного проекту: чим вищий показник, тим вище прибутковість
 • Позначення максимальної вартості, за якою стоїть залучати ресурси для того, щоб інвестиційний проект все ще був беззбитковим. Так, наприклад, якщо в проекті задіяні кредитні кошти, то при виплаті кредитних відсотків, що перевищують відсоток IRR річних, проект вважається збитковим.
 • Порівняння різних інвестиційних проектів з неоднаковим горизонтом вкладення.
 • Порівняння проектів, які відрізняються за масштабами.

З недоліків формули розрахунку IRR варто виділити: неможливість виявити абсолютне значення фінансів, яке може дати інвестиційний проект (в доларах, рублях), складності в обчисленнях при несистематично притоках коштів, а також використання позитивних фінансових потоків, що реінвестуються до ставки.

Особливості виконання обчислень

Розглянутий показник визначає максимально допустиму ставку дисконту, при якій є сенс інвестувати гроші без втрат для власника фінансів. Виходить що:

IRR = r, в такому випадку NPV = f (r) = 0.

Формула розрахунку IRR, виходячи з формули NPV:

тут:

 • NPV - чиста поточна вартість
 • CFt - приплив фінансів за певний період t;
 • CIt - загальна сума витрат (вкладень) у t-му періоді;
 • n - загальна кількість періодів (кроків, інтервалів) t = 0, 1, 2, ..., n.

З точки зору економіки сенс показника полягає в тому, що він демонструє очікувану норму прибутковості - тобто, внутрішню норму рентабельності або максимально можливий рівень витрат в проект, який аналізується. IRR> CC - IRR повинен бути вище, ніж середньозважена ціна інвестиційних ресурсів. Якщо умова витримано, можна вкладати в підприємство або стартап , Якщо немає - відхилити пропозицію.

В даному випадку є сенс розглядати модифіковану внутрішню норму рентабельності - MIRR (абревіатура від Modified Internal Rate of Return). Показник використовують для випадків, коли мова йде про нестандартні проекти, де спостерігаються негативні і позитивні потоки протягом періоду реалізації.

Модифікована внутрішня норма прибутковості обчислюється так:

Модифікована внутрішня норма прибутковості обчислюється так:

тут:

 • CF - потоки фінансів в період i
 • r - ставка дисконтування
 • WACC - середньозважена ціна капіталу

Успішний проект повинен демонструвати MIRR більше ставки дисконтування r. Основна перевага таких обчислень - облік реінвестування фінансів в процесі реалізації проекту, що усуває основну проблему IRR.

Приклади і розрахунки в Excel

Приклади і розрахунки в Excel

Виконувати розрахунки вручну, проводячи аналіз ефективності інвестиційного проекту, далеко не завжди зручно і можливо. Є приклади, для яких обчислення зробити абсолютно нереально. Для цього використовується програма Ексель (Microsoft Excel), яка швидко і правильно виконує розрахунки IRR по заданій формулі.

Вбудований фінансовий калькулятор в програмі знаходиться в розділі «Формули / Фінансові / ВСД» (внутрішня ставка прибутковості).

Для того, щоб скористатися функцією, достатньо в рядку «значення» проставити посилання на комірки таблиці, де вказані суми грошових потоків. Осередок «припущення» може залишитися порожньою. Величина подається в числовому форматі, її потім потрібно перевести у відсотки, залишивши після коми два знака.

Особливості формули розрахунку IRR в Excel:

 • Всі значення повинні включати мінімум одну негативну і одну позитивну величину, інакше формула видасть помилку, так як якщо немає негативних фінансових потоків, NPV ніяк не може дорівнювати нулю і IRR в такому випадку не існує.
 • Велике значення має черговість надходження грошей: якщо потоки відрізняються в різні періоди по величині, вносити дані в таблицю потрібно відповідно.
 • Програма використовує метод ітерацій - виконуються циклічні обчислення зі значення аргументу «припущення» до тих пір, поки не буде знайдений результат з точністю до 0.00001%. Найчастіше не потрібно задавати аргумент, так як в стандартному варіанті він дорівнює 0.1 (10%).

1 (10%)

 • ВСД шукає IRR методом підбору, підставляючи в формулу різні величини процентної ставки. У разі врахування великої кількості даних програма не може знайти результат і видає помилку, тому в складних підрахунках краще все-таки проставляти «припущення».

Загальне правило говорить: якщо величина IRR даного проекту більше, ніж вартість капіталу для компанії (WACC), в такому випадку проект можна вважати успішним. Тобто, якщо ставка кредиту менше, ніж ставка інвестування, позикові фінанси зможуть принести додаткову вартість, так як інвестиційний проект запрацює більший відсоток прибутку, ніж ціна капіталу, потрібна для початкових вкладень.

Новости