IRR інвестиційного проекту

 1. Що означає цей показник
 2. Правила застосування даного показника
 3. Порядок і формула розрахунку
 4. приклад розрахунку
 5. Аналіз отриманих даних

Економічна наука вивчає питання зниження витрат на при реалізації проекту і отримання максимального прибутку Економічна наука вивчає питання зниження витрат на при реалізації проекту і отримання максимального прибутку. При цьому основний акцент ставиться на прибуток.

У фінансовому аналізі запропоновано безліч систем, що дозволяють оцінити ефективність проектів, але в більшості випадків використовується система показників наведених грошових потоків. Одним з них є показник IRR (норма внутрішньої дохідності). Саме особливості даного показника розберемо в статті.

Що означає цей показник

В економічній літературі під IRR розуміється певний рівень відсотка, при якому приведена вартість вкладених коштів в інвестиційний проект дорівнює нулю.

Для прийняття рішення про вкладення коштів в інвестиційний проект важливо розуміти не тільки, скільки  прибутку  він принесе, але і яку суму слід вкласти Для прийняття рішення про вкладення коштів в інвестиційний проект важливо розуміти не тільки, скільки прибутку він принесе, але і яку суму слід вкласти.

У фінансовому аналізі спочатку сума інвестицій приводиться до поточної вартості, тобто розраховується NPV. Далі визначиться IRR, інакше він звучить як показник, називається норма внутрішній прибутковості, яка показує оптимальний обсяг інвестицій в даний проект.

Показники NPV і IRR є взаємодоповнюючу систему критеріїв оцінки ефективності реалізації інвестиційного проекту. В силу того, що перше значення - це розмір доходу, виражений в натуральній формі з урахуванням нинішньої вартості грошових коштів. Інше значення це ставка, при досягненні, якій інвестор отримає прибуток.

Розрахований показник IRR порівнюється з аналогічними ставками по прибутковості, що діють в даний момент на ринку. Але в цьому випадку необхідно враховувати ризики і терміни даних проектів.

Для порівняння приймається ставка по депозиту в банківській організації. Реалізація проекту буде рентабельною тільки в разі, якщо IRR буде вище середніх ставок по інвестиційним проектам і вкладах.

IRR характеризується двома критеріями:

 1. Потоки грошових коштів являють собою чисті інвестиції.
  Це означає, що на початку реалізації інвестиційного проекту грошові потоки носять виключно негативних характер, тобто інвестор тільки вкладає кошти, але не отримує віддачі. Після певного періоду проект набуває позитивні потоки коштів. І більше протягом реалізації проекту не відбувається змін. При повному завершенні проекту грошові кошти повинні мати тільки позитивний характер. Інакше цей критерій називають ізольованим, так як не враховується вплив зовнішніх і внутрішніх факторів.
 2. Змішані потоки грошових коштів.
  Являють собою чергування негативних і позитивних значень при надходженні коштів. У цьому випадку вчені-економісти вважають, що застосування IRR методу не представляється можливим. В силу того, що дані отримані таким шляхом втрачають достовірність. Для таких грошових потоків був розроблений модифікована внутрішня норма прибутковості.

Правила застосування даного показника

На практиці при аналізі інвестиційних проектів експерти використовують результати розрахунків IRR наступним чином: На практиці при аналізі інвестиційних проектів експерти використовують результати розрахунків IRR наступним чином:

 1. Для визначення норми прибутковості по інвестиційному проекту. Учасники приймають рішення про те, чи є потреба залучати позикові кошти;
 2. Для оцінки рішень по інвестиційним проектам. В цьому випадку отримані результати співвідносяться з оптимальними значеннями для даної галузі економіки;
 3. Для розрахунку стійкості проекту. Для цього змінюються умови, при яких буде реалізуватися проекти.

Застосування IRR при розрахунку прибутковості інвестиційного проекту має ряд недоліків і переваг.

До позитивних сторін відноситься можливість порівняння інвестиційних проектів за тривалістю і масштабами їх діяльності. Але головною перевагою застосування IRR є можливість розрахунку рентабельності інвестиційних потоків.

Недоліком вважається при зміні знака грошового потоку розрахунок декількох значень IRR, що може дати помилкову інформацію. Розраховуючи даний показник, експерт дотримується думки, що кошти реінвестуються під той відсоток, який вийшов. Але по факту, це не завжди відповідає реальності.

Грунтуючись на умовах надходжень грошових коштів в проект, слід зазначити, що застосовувати IRR метод слід тільки за умови чистих надходжень при реалізації інвестиційного проекту.

Порядок розрахунку показника наведеної вартості (NPV) в Excel розглянуто в наступному відео сюжеті:

Порядок і формула розрахунку

У різний джерелах зустрічаються різні інтерпретації формули для розрахунку IRR, але «традиційної» є з наступна:

У різний джерелах зустрічаються різні інтерпретації формули для розрахунку IRR, але «традиційної» є з наступна:

Формула розрахунку IRR інвестиційного проекту

Виражається значення в процентах. Одні економісти і аналітики відносять це до недоліків даної оцінки інвестиційного проекту, інші навпаки, посилаючись на те, що процентні дані простіше інтерпретувати, відносять це до гідності.

Застосовуються два види розрахунку даного показника:

 • графічний;
 • арифметичний.

Графічний метод є більш наочним, і зручний у разі порівняння кількох проектів.

Розрахунок вручну показників, що характеризують варіанти реалізації проектів в теперішній час практично не застосовується. Найчастіше використовується Excel, або спеціалізовані програми.

Як розрахувати даний показник з використанням Excel, розказано в даному відео матеріалі:

приклад розрахунку

Як приклад для розрахунку внутрішньої норми прибутковості візьмемо інвестиційний проект, термін реалізації якого розрахований на 5 років. Початкові інвестиції склали 45 000 тис. Рублів. При цьому від проекту інвестор бажає отримати не менше 18% щорічно.

У таблиці наведемо дані для розрахунку внутрішньої норми прибутковості.

Показники I рік II рік III рік IV рік V рік Обсяг реалізації 58950 60650 66920 68450 64580 Операційні витрати (витрати на матеріали, оплату праці, загальновиробничі і загальногосподарські витрати (крім амортизації), витрати на реалізацію продукції) 34645 35440 37560 38220 34852 Амортизація 8500 8500 8500 8500 8500 Оподатковуваний прибуток 15805 16710 20860 21730 21228 Податок на прибуток 3161 3342 4172 4346 4246 Чистий прибуток 12644 13368 16688 17384 16982 Чистий грошовий потік (3 + 6) 21144 21868 25188 25884 25482

Визначимо дисконтований грошовий потік:

Формула розрахунку дисконтованого грошового потоку

Формула розрахунку дисконтованого грошового потоку

Розрахунок показника NPV 1

Визначимо ще одне значення NPV:

Розрахунок показника NPV 2

І тепер використовуємо формулу IRR, яка виглядає наступним чином:

Розрахунок IRR проекту

Даний приклад показує, що реалізація даного проекту має сенс, тому що норма прибутку інвестором була встановлена ​​на рівні 18%, а розрахунки показують, що віддача від вкладень буде 40%.

Аналіз отриманих даних

Аналіз ґрунтується на порівняння IRR зі ставкою дисконтування (r).

Отриманий показник IRR може спричинити три рішення з боку інвестора: Отриманий показник IRR може спричинити три рішення з боку інвестора:

 1. Проект не ефективний. За умови, що ставка дисконту виявиться вище розрахованої величини IRR, це означає, що вкладені кошти в реалізацію проекту принесуть збитки. Проект рекомендується відхилити.
 2. Нульовий ефект. Ставка дисконтування і норма внутрішньої дохідності збігаються, такий проект не має економічного сенсу, і його також рекомендується відхилити.
 3. Проект ефективний. Ставка дисконту виявилося нижче IRR, це означає, що в реалізації такого проекту є економічний сенс.

При аналізі отриманих даних слід орієнтуватися на джерело залучення коштів в проект. Якщо інвестор вкладає тільки свої кошти, то IRR - його можливий дохід від реалізації проекту. У разі залучення коштів від комерційних банків ( кредитів ) IRR слід інтерпретувати, як максимальну ставку по кредитним зобов'язанням.

Висока норма внутрішньої дохідності свідчать про перспективність інвестицій, а великий розрив між нормативно-встановленим значенням говорить про запас міцності даного проекту.

Як легко розрахувати показники для оцінки інвестиційних проектів за допомогою Excel, розказано в наступному відео уроці:

Новости