Показники ефективності проектів. Внутрішня норма рентабельності (IRR)


Ставка дисконтування, при якій сумарна приведена вартість доходів від здійснюваних інвестицій дорівнює вартості цих інвестицій. IRR розраховується як значення ставки дисконтування, при якій NPV = 0.


Для знаходження IRR, в програмі використовується циклічний алгоритм з точністю розрахунку 10-2 знаків відсотків, при розрахунках використовується крок дисконтування, вказаний користувачем (місяць, квартал, рік).
IRR визначає максимальну вартість капіталу, що залучається, при якій інвестиції в проект залишаються вигідними:
  1. коли NPV> 0, то IRR> r;
  2. коли NPV
  3. коли NPV = 0, то IRR = r.
Розрахунок алгоритму закінчується, коли значення IRR = 1000%. Також, у разі, коли ΣCFn (1 + r) -n = 0 або ΣIn (1 + r) -n = 0, IRR не розраховується.
Внутрішня норма рентабельності є другим після NPV показником, на основі якого визначають привабливість інвестицій.

☛ Зауважте, для розрахунку показників внутрішньої норми рентабельності IRR і модифікованої внутрішньої норми рентабельності MIRR використовується тільки чистий грошовий потік (Net Cash Flow, NCF). Також, на результат розрахунків впливає крок дисконтування, вибраний користувачем.


Довідка про програму "Budget-Plan Express", © ТОВ "Cтратегік-Лайн" | зміст довідки

Новости