Внутрішня норма прибутковості (IRR): формула і приклад розрахунку, для чого використовується і що характеризує

 1. визначення
 2. Навіщо потрібен розрахунок?
 3. Формула і приклад
 4. Розрахунок в Excel
 5. аналіз результату

У фінансовому аналізі прибутковості інвестицій особливе місце займає внутрішня норма прибутковості У фінансовому аналізі прибутковості інвестицій особливе місце займає внутрішня норма прибутковості. Розрахунок показника рекомендується проводити всім організаціям перед вибором інвестиційного проекту.

Про процес його обчислення і аналізу і піде мова в даній статті.

Зміст статті

визначення

Внутрішня норма прибутковості (ВНД) являє собою певну ставку, що забезпечує відсутність збитків за вкладами, тотожність доходів від інвестиції витрат на цей же проект. Іншими словами, це те граничне значення відсотка, при якому різниця між припливом і відтоком грошей, тобто чиста поточна вартість (ЧПС), дорівнює нулю.

Розраховувати цей показник найзручніше за допомогою спеціальних програм, наприклад, Excel. Також можна використовувати фінансовий калькулятор.

Без застосування автоматизованих методів обчислення визначати відсоток величини доведеться шляхом тривалих розрахунків. При цьому визначається розмір чистого наведеної вартості при різних ставках дисконту. Такий спосіб називається методом ітерацій.

Наприклад, ЧПС при ставці в 15% більше нуля і негативна при 5. Можна зробити висновок, що ВНД знаходиться в діапазоні ставок від 5 до 15%. Далі менше число постійно збільшується і обчислення повторюється до тих пір, поки ЧПС не дорівнюватиме нулю.

Навіщо потрібен розрахунок?

Економічний сенс показника полягає в тому, що він характеризує такі моменти:

 • Прибутковість можливого вкладення. Коли підприємство вибирає, в який проект зробити інвестиції, воно орієнтується на величину цього показника. Чим більше розмір ВНД, тим вище рентабельність вкладень.
 • Оптимальна ставка кредиту. ВНД - це максимальна ціна, при якій вкладення залишається беззбитковим. Якщо компанія планує отримати кредит на здійснення цієї інвестиції, то слід звернути увагу на ставку річних. Якщо відсоток по кредиту більше, ніж отримане значення, то проект буде приносити збиток.

При використанні показника для оцінки майбутніх вкладень потрібно враховувати переваги і недоліки цього методу.

До позитивних моментів застосування ВНД відносяться:

 • Порівняння можливих вкладень між собою по ефективності використання капіталу. Підприємство за краще вибрати ту інвестицію, у якій при рівній процентній ставці показник більше.
 • Порівняння проектів з різним горизонтом інвестування, тобто тимчасовим періодом, на який здійснюється вкладення. В даному випадку при зіставленні ВНД різних можливих вкладів виявляється той, який буде приносити найбільші доходи в довгостроковій перспективі.

До основних недоліків і негативних рис відносять:

 • Складність прогнозування виплат. За допомогою розрахунку даної величини не можна передбачити, яким буде розмір наступного надходження за вкладом. На розмір прибутку впливає безліч різних чинників, ризиків, ситуацій на мікро і макроекономічному рівні, які не враховуються при обчисленні.
 • Неможливо визначити абсолютну величину припливу грошей. ВНД - відносний показник, він уточнює тільки той відсоток, при якому внесок все ще залишається беззбитковим.
 • Не враховується реінвестування. Деякі вклади передбачають включення до складу процентних відрахувань. Тобто відбувається процес нарощування суми інвестиції за рахунок прибутку з неї. Розрахунок ВНД не передбачає таку можливість, тому показник не відображає реальну прибутковість цих витрат.

Розрахунок ВНД не передбачає таку можливість, тому показник не відображає реальну прибутковість цих витрат

Формула і приклад

Для визначення способу обчислення ВНД використовується рівняння:

де:

 • NPV - розмір ЧПС;
 • IC - початкова сума інвестицій;
 • CFt - приплив грошей за часовий період;
 • IRR - внутрішня норма прибутковості.

З огляду на це рівняння, можна визначити, що показник розраховується за такою формулою:

Де r - процентна ставка.

Щоб краще зрозуміти, як розрахувати ВНД, потрібно розглянути приклад. Нехай проект вимагає вкладень в 1 млн руб. За даними попереднього прогнозу, в перший рік дохід становитиме 100 тис. Руб, у другій - 150 тис. Руб., В третій - 200 тис. Руб., В четвертий - 270 тис. Руб.

Розрахунок показника без застосування спеціальних програм потрібно виробляти методом ітерацій. Для цього потрібно виконати ряд дій:

Отримані дані свідчать, що найбільшою річною ставкою кредиту, взятого для вкладу, є 23%.

Якщо організація отримає зобов'язання по виплаті позики зі ставкою більш встановленої величини, то проект буде збитковим. Підприємству бажано знайти більш вигідні умови.

Розрахунок в Excel

Розрахунок показника найпростіше зробити, використовуючи автоматизовані засоби, наприклад, Excel. У цій програмі існують вбудовані фінансові формули, що дозволяють зробити обчислення дуже швидко.

Для розрахунку величини є функція ВСД. Однак ця формула буде коректно діяти тільки при наявності в таблиці мінімум однією позитивною і однієї негативної величини.

Тут ви можете безкоштовно скачати файл Excel з прикладом розрахунку

Формула в підсумковій клітинці виглядає так: = ВСД (E3: E12).

Порядок розрахунку в даній програмі ви можете подивитися на наступному відео:

аналіз результату

Показник застосовується для аналізу ефективності потенційних інвестицій Показник застосовується для аналізу ефективності потенційних інвестицій. Щоб визначити доцільність вкладення грошей, ВНД порівнюють з певним рівнем прибутковості. Часто для цього використовують середньозважену вартість капіталу (ССК).

Показник ССК характеризує мінімальну величину доходів підприємства, яка може забезпечити засновникам повернення коштів, витрачених на вклади в капітал. На підставі цієї цифри приймається більшість інвестиційних рішень.

Також часто за показник прибутковості приймають процентну ставку по кредитах. Такий метод дозволяє з'ясувати, чи ефективно для даного проекту залучення позикових коштів.

Доцільність вкладів підприємство визначається виходячи зі співвідношення ВСД і показника прибутковості (П):

 • ВСД = П. Це означає, що інвестиція знаходиться на гранично допустимому рівні. Щоб забезпечити ефективність витрат, слід переглянути початкову вартість вкладень, скорегувати потоки, терміни. Також при аналізі інвестицій використовується їх порівняльний аналіз.
 • ВСД> П. Таке співвідношення свідчить про те, що інвестиція покриє витрати на її забезпечення. Це вкладення можна розглядати як можливе, остаточне рішення слід виносити, провівши подальший фінансовий аналіз.
 • ВСД <П. Це означає, що аналізований проект має меншу прибутковість, ніж витрати на капітал, кредити та інше. Організації рекомендується відмовитися від вкладень, так як вони не будуть приносити прибуток.
 • ВСД1 <ВСД2. Таке співвідношення показує, що одне з передбачуваних вкладень більш вигідно, ніж інше.

Навіщо потрібен розрахунок?
Новости