Внутрішній аудит на підприємстві: мета, завдання, функції, стандарти

 1. Завдання внутрішнього аудиту на підприємстві
 2. Головні завдання внутрішнього аудиту на підприємстві:
 3. Чек лист для внутрішнього аудиту
 4. Що треба знати про чек-листі
 5. Внутрішній аудит СМЯ
 6. Наказ про проведення внутрішнього аудиту
 7. Як стати фахівцем в області внутрішнього аудиту
 8. Дипломи та сертифікати з внутрішнього аудиту

Сьогодні поняття «внутрішній аудит» набуло великого поширення в бізнесі Сьогодні поняття «внутрішній аудит» набуло великого поширення в бізнесі. Багато великих підприємств і компаній вважають за краще створювати власні служби і відділи внутрішнього аудиту, навчаючи своїх співробітників. До того ж і на ринку праці постійно зростає попит на фахівців, які володіють відповідними знаннями та мають міжнародний диплом.

Завдання внутрішнього аудиту на підприємстві

Внутрішній аудит на підприємстві являє собою діяльність, яка спрямована на надання об'єктивних і незалежних консультацій і гарантій для поліпшення діяльності підприємства. Мета внутрішнього аудиту - оцінювати ризики, знаходити способи їх зменшення, а також збільшувати рентабельність бізнес-процесів.

Консультації аудиторів включають в себе оцінку, аналіз та звіт з приводу продуктивності і надійності процесів. Адресовані вони безпосередньо адміністрації організації.

Головні завдання внутрішнього аудиту на підприємстві:

 • перевірка систем внутрішнього контролю для визначення рівня ефективності роботи підрозділів;
 • розробка цілісної системи управління ризиками, аналіз її роботи, а також створення заходів для їх зниження;
 • контроль за дотриманням принципів корпоративного управління.

Необхідність впровадження внутрішнього аудиту

Останнім часом в Росії спостерігається орієнтація на поділ функцій управління і володіння бізнесом. Власники впроваджують одну загальну стратегію розвитку організації та управляють основними напрямки, а для вирішення дрібних і повсякденних завдань, як правило, наймають топ-менеджерів. В такому випадку на підприємстві використовується інструмент контролю стану справ - внутрішній або зовнішній аудит. Він дозволяє власникам отримати повну і об'єктивну оцінку діяльності всієї організації.

На впровадження внутрішнього аудиту в російських компаніях вплинув не менше й Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 06.12.2011. Згідно зі статтею 19, з початку 2013 року, абсолютно всі економічні суб'єкти повинні проводити внутрішній контроль господарської діяльності.

Чек лист для внутрішнього аудиту

Контролювання бухгалтерського та управлінського обліку, а також інших галузей господарювання має відбуватися абсолютно на всіх підприємствах. Однак важливо знати про особливості цієї процедури. Всі процеси повинні слідувати один за одним впорядковано. Оскільки саме завдяки відповідності даній вимозі можна уникнути багатьох помилок і проблем при проведенні аудиту контролюючими органами. Заповнення чек-листа багато в чому спрощує процес. Його роль дуже складно перебільшити.

Що треба знати про чек-листі

Цей документ складається з переліку докладних питань по проведеному аудиту. Безумовно встановленого в законодавстві формату чек-лист не має. Однак необхідно дотримуватися деяких правил при його складанні і заповненні. Саме це знизить ймовірність проблем в процесі проведення аудиту.

Насправді за допомогою чек-листа можна вирішити досить великий ряд питань і завдань не тільки під час аудиту, а й під час постійної діяльності підприємства. Цей документ можуть використовувати різні організації, які контролюють установи та їх посадові особи.

За допомогою чек-листа можна вирішити такі завдання:

 • правильно спланувати проведення аудиту відповідно до законодавчих норм;
 • здійснювати проміжний і вибірковий контроль, вести ефективний тайм-менеджмент;
 • гарантує відсутність пропуску важливих частин аудиторської перевірки;
 • є одним із засобів пам'яті;
 • спрощує проведення аудиту;
 • з його допомогою аудиторська перевірка проходить комплексно, структуровано і цілісно і ін.

Законодавчий акт, який регулює складання даного документа, є Федеральний закон №307 від 30.12.2008 р «Про аудиторську діяльність».

З прикладом чек-листа для внутрішнього аудиту можна ознайомитися тут .

Внутрішній аудит СМЯ

СМК - система менеджменту якості - одна з частин всієї системи управління компанією, яка створена з метою забезпечення та контролю стабільності господарської діяльності, високої якості і мінімізації витрат на виробництво продукції або надання послуг.

Згідно СМК структура документації виглядає наступним чином:

 • вимоги якості (керівництво за якістю);
 • мети і політика в сфері якості продукції, послуг;
 • необхідні документовані процеси;
 • регламенти процедур, робочі інструкції;
 • записи за якістю.

Аудит систем менеджменту якості не регламентується ні федеральним, ні міжнародним законодавством. Тому відсутні обов'язкові законодавчі норми, які визначають порядок і правила проведення аудиторської перевірки систем якості на підприємстві. Це пояснюється добровільним бажанням організації проводити сертифікацію систем якості. І всі роботи, які супроводжують побудови та впровадження системи якості також є добровільною ініціативою.

Отже організації, які займаються аудиторськими перевірками СМК, можуть здійснювати свою діяльність без додаткових ліцензій або інших дозвільних документів. А для здійснення внутрішнього аудиту і поготів ці документи не потрібні. Незважаючи на це існують спеціальні правила, що регламентують проведення аудиторських перевірок СМЯ. Наприклад, ISO 19011: 2011, який називається «Настанови з проведення аудиту систем менеджменту». Його можна використовувати для внутрішнього і зовнішнього аудиту.

Наказ про проведення внутрішнього аудиту

Наказ про проведення внутрішнього аудиту - внутрішній документ, який складається керівником компанії і встановлює:

 • дати проведення аудиту;
 • групи внутрішніх аудиторів і фахівців, відповідальних за його проведення;
 • надання умов для проведення внутрішнього аудиту;
 • контроль за проведення аудиторської перевірки.

Як стати фахівцем в області внутрішнього аудиту

З кожним днем ​​попит на фахівців, які здатні проводити внутрішній контроль підприємства, зростає. Але підвищуються і вимоги до них. Вони повинні володіти знаннями у фінансовій сфері, розбиратися у внутрішньому контролі та корпоративному управлінні, знати національні та міжнародні стандарти внутрішнього аудиту, а також розуміти специфіку діяльності, яку необхідно аналізувати.

На допомогу, завжди завантаженим фінансовим спеціалістам, приходить навчання через Інтернет. Онлайн курси дозволяють навчатися без відриву від основної діяльності, вдома або на роботі в зручних комфортних звичних умовах. Якість дистанційного навчання, не поступається, а часто і перевищує очні аналоги, за рахунок залучення висококласних викладачів, модульної системи курсу, онлайн тестів і багато чого іншого.

Дипломи та сертифікати з внутрішнього аудиту

Для отримання диплома, який підтверджує кваліфікацію в області внутрішнього аудиту, варто вибрати міжнародну програму іноземного інституту. На сьогоднішній день російським фахівцям доступні такі програми, як IPFM, IFA, ICFM і CIA.

Найшвидший і ефективний спосіб освоїти внутрішній аудит - це дистанційний курс «Внутрішній аудит» за програмою британського Інституту професійних фінансових менеджерів (IPFM). Програма курсу включає в себе поняття внутрішнього контролю, навчання навичкам володіння інструментарієм внутрішнього аудитора, ідентифікацію та управління ризиками в СВА і інше.

«Дипломований внутрішній аудитор» (CIA) - найцінніший професійний міжнародний сертифікат (поряд з АССА , СIMA ). Видається він Міжнародним Інститутом внутрішніх аудиторів після успішного складання чотирьох іспитів.

«Внутрішній аудит» від IPFM - запорука успішного розвитку кар'єри фінансового фахівця.

Освоєння внутрішнього аудиту сьогодні обумовлено нормативними вимогами законодавства. Ті, хто сьогодні набувають необхідні знання, вже завтра можуть увійти до складу відділу з внутрішнього аудиту або очолити його.

 1. Що таке консолідації фінансової звітності?
 2. Що таке трансформація звітності згідно з МСФЗ?
 3. Необхідність вивчення МСФЗ для страхових компаній
 4. На ринку праці зростає популярність сертифікованих бухгалтерів
 5. Необхідність переходу на МСФЗ

Що таке консолідації фінансової звітності?
Що таке трансформація звітності згідно з МСФЗ?
Новости