Міжнародна статична класифікація хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям. 10 перегляд (МКБ- X). Всесвітня організація охорони здоров'я. Женева. 1995р.

 1. Вибрати курорт: Росія та СНД курорти світу Медичний профіль курорту
 2. Положення про номенклатуру, що відноситься до хвороби і причин смерті (Включаючи складання і публікацію...

Вибрати курорт:
 • Росія та СНД
 • курорти світу

Медичний профіль курорту


Міжнародна статична класифікація хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям. 10 перегляд (МКБ- X). Всесвітня організація охорони здоров'я. Женева. 1995р.

Наказ МОЗ РФ від 27 травня 1997 № 170 «Про перехід органів і закладів охорони здоров'я РФ на міжнародну статистичну класифікацію хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям Х перегляду» (в ред. Наказу МОЗ Росії від 12 01 98 № 3)

- документ, що використовується як провідна статистична класифікаційна основа в охороні здоров'я.

Періодично (раз в десять років) переглядається під керівництвом ВООЗ. МКБ є нормативним документом, що забезпечує єдність методичних підходів і міжнародну порівнянність матеріалів.

В даний час діє:

Міжнародна класифікація хвороб Десятого перегляду МКБ-10

International Statistical Classification of Diseases 10th Revision ICD-10

Клaссіфікaція билa одобренa Междунaродной конференцією по Десятому перегляду Междунaродной клaссіфікaціі хвороб у 1989 р прінятa Сорок третьої сесією Всесвітньої aссaмблеі здрaвоохрaненія в наступній резолюції:

Сорок третя сесія Всесвітньої aссaмблеі здрaвоохрaненія, рaссмотрев доклaд Междунaродной конференції по Десятому перегляду МКБ,

 1. СТВЕРДЖУЄ наступні положення, рекомендовaнние Конференцією:
  (1) детальний перелік трехзнaчних рубрик та додаткових четирехзнaчних підрубрик, a тaкже крaткіе тaблічние переліки причин смертності та зaболевaемості, які повинні увійти в Десятий перегляд Междунaродной стaтістіческой клaссіфікaціі хвороб і проблем, связaно зі здоров'ям, вступaющій в силу з 1 янвaря 1993 р .;
  (2) визначення, стaндaрти і требовaнія до звітності, связaно з мaтерінской, фетaльной, перінaтaльной, неонaтaльной і млaденческой смертністю;
  (3) прaвілa та інструкції, кaсaющіеся кодіровaнія основних причин смерті і кодіровaнія основних станів, обусловлівaющіх зaболевaемость.
 2. Доручає генерaльному директору іздaть "Керівництво по Междунaродной стaтістіческой клaссіфікaціі хвороб і проблем, связaно зі здоров'ям".
 3. ПІДТРИМУЄ рекомендaціі Конференції, кaсaющіеся:
  (1) концепції та застосування блокa клaссіфікaціі хвороб і проблем, связaно зі здоров'ям, при Междунaродной стaтістіческой клaссіфікaціі хвороб і проблем, связaно зі здоров'ям, що є основною клaссіфікaціей, при якій існує ряд связaно з нею і додаткових клaссіфікaцій, a тaкже междунaроднaя номенклaтурa хвороб;
  (2) создaнія процедури поновлення дaнних в рaмкaх десятирічного ціклa пересмотрa.

Положення про номенклатуру, що відноситься до хвороби і причин смерті
(Включаючи складання і публікацію статистичних даних)

Двадцята сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я,

беручи до уваги важливість складання і публікації статистики захворюваності і смертності в порівнянної формі,

беручи до уваги статті 2 (8), 21 (Ь), 22 і 64 Статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я,

СТВЕРДЖУЄ 22 травня 1967 р Номенклатурне положення 1967 року, яке слід надалі вважати номенклатурні становищем ВООЗ.

Стаття 1

Члени Всесвітньої організації охорони здоров'я, на яких поширюється дія цієї Номенклатурне положення, згідно зі статтею 7, що приводиться нижче, іменуються в статтях країнами-членами.

Стаття 2

Країни-члени, які займаються складанням статистики захворюваності і смертності, повинні керуватися поточними переглядом Міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм і причин смерті, яке затверджується час від часу Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я. Цю класифікацію слід називати Міжнародною класифікацією хвороб.

Стаття 3

При складанні і публікації статистики захворюваності і смертності країни-члени повинні керуватися, наскільки це можливо, рекомендаціями, зробленими Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я щодо класифікації, процедури кодування, розподілу населення за віком, визначення територіальних районів та інших відповідних визначень і стандартів.

Стаття 4

Країни-члени повинні щорічно складати і публікувати по кожному календарному року статистику причин смерті за сукупністю території країни або частини території, щодо якої ці відомості є, і вказувати, до якої частини території відносяться статистичні дані.

Стаття 5

Країни-члени повинні затверджувати форму медичного свідоцтва про причини смерті, яка дозволяє зафіксувати захворювання або травми, що викликали смерть або сприяли їй, ясно вказуючи при цьому первинну причину.

Стаття 6

Кожна країна-член повинна направляти на прохання Організації відповідно до статті 64 Статуту статистичні дані, підготовлені відповідно до цього Положення і не повідомлені раніше згідно зі статтею 63 Статуту.

Стаття 7

1. Це Положення увійде в силу з 1 січня 1968 р

2. Після набуття чинності цього Положення, за деякими передбаченими нижче винятками, замінить для країн-членів, на які воно поширюється, в їх відносинах між собою, а також і в їх відносинах з Організацією Номенклатурне положення 1948 року і його наступні перегляди.

3. Будь-який перегляд Міжнародної класифікації хвороб, затверджений Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я відповідно до статті 2 цього Положення, входить в силу в терміни, визначені Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я, і ​​замінює, за деякими передбаченими нижче винятками, всі попередні класифікації.

Стаття 8

1. Терміни, передбачені відповідно до статті 22 Статуту Організації для повідомлення про відмову або застереженнях, складають 6 місяців, починаючи з дня, коли генеральний директор сповіщає про затвердження цього Положення Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я. Всі відмови і застереження, отримані генеральним директором після закінчення цього терміну, не мають сили.

2. Положення пункту 1 цієї статті застосовуються щодо будь-якого подальшого перегляду Міжнародної класифікації хвороб, який був би затверджений Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я відповідно до статті 2 цього Положення.

Стаття 9

Кожна країна-член може в будь-який момент взяти назад свою відмову і все або частину своїх застережень, що стосуються цього Положення, Міжнародної класифікації хвороб або будь-якого перегляду Положення або Класифікації, шляхом повідомлення генерального директора.

Стаття 10

Генеральний директор сповіщає всі країни-члени про затвердження цього Положення, затвердження будь-якого перегляду Міжнародної класифікації хвороб, а також про всі повідомленнях, отриманих ним відповідно до статей 8 і 9.

Стаття 11

Оригінальні тексти справжніх Положень зберігаються в архіві Організації. Генеральний директор направляє завірені копії всім країнам-членам. У момент вступу в силу справжніх Положень генеральний директор передає завірені копії генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй для їх реєстрації відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй.

На посвідчення чого ми підписали цей документ в Женеві травня двадцять другого дня тисяча дев'ятсот шістдесят сьомого року.

(Підпис)

V. Т. Н. Gunaratne
голова Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я

(Підпис)

М.G. Candau
генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я


Організація санаторно-курортного справи »
Новости