Нарахування та виплата дивідендів: проводки

 1. Нарахування дивідендів: проводки
 2. Виплата дивідендів: проводки
 3. Отримання дивідендів - облік у одержувача.

При виплаті дивідендів бухгалтеру важливо правильно відобразити ці операції в бухгалтерському обліку. Подивіться які проводки потрібно зробити, щоб правильно відобразити нарахування і виплату дивідендів.

Читайте в статті:

 • Нарахування дивідендів: проводки
 • Виплата дивідендів співробітникам і не працівникам: проводки
 • Отримання дивідендів - облік у одержувача.

Нарахування дивідендів: проводки

Для того, щоб нарахувати і виплатити дивіденди необхідно зібрати загальні збори учасників (акціонерів) та оформити рішення про виплату дивідендів протоколом загальних зборів. Якщо в компанії одноосібний власник, то підставою для нарахування і виплати дивідендів буде рішення єдиного засновника.

Скачайте зразки цих документів по посиланнях нижче.

Протокол загальних зборів ТОВ про виплату дивідендів  (ЗАВАНТАЖИТИ) Протокол загальних зборів ТОВ про виплату дивідендів (ЗАВАНТАЖИТИ)

Протокол загальних зборів акціонерів про виплату дивідендів  (ЗАВАНТАЖИТИ) Протокол загальних зборів акціонерів про виплату дивідендів (ЗАВАНТАЖИТИ)

Рішення єдиного засновника про виплату дивідендів  (ЗАВАНТАЖИТИ) Рішення єдиного засновника про виплату дивідендів (ЗАВАНТАЖИТИ)

На підставі протоколу загальних зборів власників або рішення єдиного засновника бухгалтер складає бухгалтерську довідку. Зразок такої бухгалтерської довідки подивіться нижче.

Зразок такої бухгалтерської довідки подивіться нижче

Підставою для відображення в бухгалтерському обліку нарахування дивідендів будуть 2 ці документа:

 • Протокол (рішення);
 • Бухгалтерська довідка.

Проведення з нарахування дивідендів відображаються з використанням рахунку 84 «Нерозподілений прибуток / непогашений збиток». Нарахування відображається за дебетом цього рахунку.

Для цілей бухгалтерського обліку можна виділити два види учасників:

 • Фізичні особи - співробітники компанії;
 • Фізично особи, які не є співробітниками фірми і юридичні особи.

При нарахуванні дивідендів фізичним особам - співробітникам фірми в кореспонденції з 84 рахунком необхідно використовувати рахунок 70, відкривши до нього додатковий субрахунок, наприклад, «Розрахунки по дивідендах». В цьому випадку, проводки по нарахуванню дивідендів будуть наступними:

Дебет 84 Кредит 70 субрахунок «Розрахунки по дивідендах» - нараховані дивіденди учаснику фірми, з яким укладено трудовий договір

При нарахуванні дивідендів іншим фізичним особами або юридичним особам треба використовувати рахунок 75 субрахунок 2 «Розрахунки по виплаті доходів». Цей субрахунок вже передбачений Планом рахунків, який затв. наказом Мінфіну № 94н, але це не забороняє вам передбачити свій субрахунок для виплат учасникам. Просто закріпіть це в облікової політики для цілей бухгалтерського обліку.

Для відображення виплати дивідендів використовуйте такі проводки:

Дебет 84 Кредит 75.2 - нараховані дивіденди учасникам - юридичним особам та фізичним особам, з якими не укладено трудовий договір.

Це повинен знати кожен бухгалтер:

Виплата дивідендів: проводки

При виплаті дивідендів компанія повинна виконати обов'язки податкового агента по НДЛФ і податку на прибуток, це теж необхідно відобразити в бухгалтерському обліку.

При виплаті дивідендів учасникам-співробітникам проводки будуть наступними:

 • Дебет 70 Кредит 68 субрахунок «ПДФО» - обчислений ПДФО до утримання в момент виплати дивідендів;
 • Дебет 70 Кредит 50 (51) - виплачені дивіденди за вирахуванням ПДФО;
 • Дебет 68 Кредит 51 - перерахований утриманий податок.

При виплаті дивідендів учасникам-юридичним особам та фізичним, які не є працівниками компанії проводки будуть наступними:

 • Дебет 75.2 Кредит 68 - перелічені податки до утримання (ПДФО або податок на прибуток, якщо законом встановлена ​​така обов'язок).
 • Дебет 75.2 Кредит 50 (51) - виплачені дивіденди за вирахуванням ПДФО (податку на прибуток);
 • Дебет 68 Кредит 51 - перерахований відповідний утриманий податок.

Незатребувані дивіденди списуються до складу нерозподіленого прибутку наступними проводками:

 • Дебет 70 Кредит 84 - списані незатребувані дивіденди, які значаться на рахунок 70
 • Дебет 75.2 Кредит 84 - списані незатребувані дивіденди, які значаться на рахунок 75.2

Отримання дивідендів - облік у одержувача.

У бухгалтерському обліку одержувача нарахування дивідендів здійснюється на дату прийняття протоколу загальних зборів учасників (акціонерів) або рішення єдиного засновника. Для одержувача дивідендів це буде інший дохід, який треба відобразити на рахунку 91 «Інші доходи і витрати» в кореспонденції з рахунків 76.

 • Дебет 76 субрахунок «Дивіденди» Кредит 91 субрахунок «Дивіденди» - нараховані дивіденди на підставі протоколу загальних зборів (рішення єдиного засновника).

При фактичному отриманні дивідендів необхідно зробити проводку:

 • Дебет 51 Кредит 76 субрахунок «Дивіденди» - отримані дивіденди.

Новости